ControlStation

ControlStation är väl beprövad, robust och enkel att hantera. Den används främst till att ställa in och justera utsädesmängden, lägga ut körspår, hantera markörarmar, halvmaskinsavstängning, samt övervakning av maskiners specifika funktioner. Idag används ControlStation till samtliga våra såmaskiner.

Kompatibilitet

Tabellen nedan visar de elektroniska system som olika såmaskiner från Väderstad för närvarande kan hantera.

   ControlStation  E-Control  ISOBUS
Tempo F, T, R, V
Green tick Green tick Green tick
Rapid RDC, RDS Green tick Green tick Green tick
Rapid RDAS, RDAC, RDAJ Green tick Green tick  Green tick
Spirit Green tick    

 

ControlStation in tractor cab ControStation

Tractor with ControlStation