Två års garanti på produkter

2 year warranty logo

Kvalitet lönar sig i längden. Vi vet att god kvalitet är det samma som god kundnytta. Detta synsätt påverkar hela vårt arbete när vi utvecklar produkter i allt från materialval till utprovningsmetoder.

Inte alltid billigast

Vid material- och komponentval väljer vi ofta lite dyrare lösningar om dessa ger en längre livslängd. En maskin som fungerar problemfritt under en längre tid och som håller ett högt andrahandsvärde blir billigare och roligare att äga.

Tidig provning av olika lösningar

Under utvecklingsarbetet provar vi olika tekniska lösningar i såväl datorsimulerade stresstester som i praktiska prototyp prov i fält.

Industriell provning

Under åren har Väderstad byggt upp en industriell provningsverksamhet med olika typer av riggar samt ett kunnande hur mätresultaten stämmer med verkligt slitage. Riggarna möjliggör en vetenskaplig provning av olika lösningar på kort tid.

Straffet i stenbrottet

Examensprovet för nyutvecklade maskiner sker i ett närbeläget stenbrott. Under denna intensiva provning utsätts maskinerna för tuffast möjliga och steniga förhållanden för att snabbt kunna sålla ut dåliga lösningar från bra.

Carrier rubber roller Kimme

Systematiska arbetssätt

Våra leverantörer och vår egen tillverkning arbetar systematiskt med arbetsmetoder, provtagning och analyser.

Om något ändå skulle gå fel

Våra välutbildade servicetekniker finns nära dig för att hjälpa till om problem ändå skulle uppstå. Vår verksamhet bygger på att du som kund är nöjd med din investering.

Väderstads två års garanti

Väderstad introducerar två års garanti som ett led i vårt kvalitetsarbete. Vi är stolta över våra produkter och självklart vill vi att du som kund ska känna dig stolt och trygg i ditt val av Väderstad som partner.

Garantin gäller från leveransdatum och två år framåt eller 1000 hektar per arbetsmeter (t ex 4000 hektar med en 4 meters Rapid) beroende på vilket som infaller först.

Hand shake two people