Spirit 400C StripDrill
StripDrill
StripDrill

Spirit C StripDrill

En strip-till såmaskin som ger alla plantor samma förutsättningar
Spirit C StripDrill är ett unikt, kompakt och integrerat strip-till-koncept med täta radavstånd för att så spannmål, raps och baljväxter i farter upp till 15 km/tim. Konceptet kombinerar luckrande pinnar med dubbel gödningsutmatning med Spirits mycket exakta såbillar. Genom att säkra plantornas vattentillgång stabliliseras skördarna på en hög nivå.  
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

Spirit C StripDrill

 

Högsta möjliga flexibilitet

Konceptet bygger på integrerad strip till-pinnar som luckrar jorden ner till 30 cm djup och samtidigt placerar gödning på två olika djup varpå grödan sås. Systemet kan användas lika flexibelt som för vanlig Spirit och kan antingen direktså eller köras i minimal- såväl som i plöjd bearbetning. Till skillnad mot traditionell strip-till, som utvecklats för radsådda grödor där man sår i en tidigare anlagd 5-10 cm bred bearbetad fåra med ett radavstånd på 45-90 cm, så är Spirit C StripDrill gjord för att så med tätare radavstånd. Pinnarna luckrar antingen mellan två rader (16,7 cm radavstånd) eller direkt i en rad (33,4 cm radavstånd).
Strip-till system lämnar alltid jorden obearbetad mellan raderna med skörderesterna kvar ovanpå ytan. Den lösningen fungerar även för Spirit C StripDrill vid 33,4 cm radavstånd när grödan sås i samma rad som gödningspinnarna har luckrat. Vid sådd på 16,7 cm radavstånd bör jorden dock bearbetas för att dels bryta kapillariteten, men också för att skapa ett fint bruk att så i eftersom utsädet nu läggs vid sidan av den luckrade profil som gödningspinnarna ger.

 

Strip Tillage   StripDrill
Strip Tillage   StripDrill

 


 

Emergence StripDrill   Emergence StripDrill

 

Spirit C StripDrill för raps och spannmål

Vid rapssådd luckrar pinnarna jorden med ett avstånd av 33,4 cm. Sådden sker genom att stänga vartannat sårör. Rapsfröet läggs direkt över den luckrade fåran. Fåran ger med sin luckrade jord de optimala förutsättningarna för en snabb längdutveckling av rapsens pålrot.

Spannmål har annorlunda krav på fröplacering och radavstånd än raps, dessutom behöver plantorna
en väl återpackad jord för sin tidiga utveckling. För att möta dessa behov sås spannmålen med ett radavstånd på 16,7 cm och på var sin sida om fåran.

Row spacing StripDrill

A) 16,7 cm radavstånd för spannmål  
B)
33,4 cm radavstånd för raps

 


 

Rötterna skapar skörden

Välutvecklade rötter möjliggör effektivt näringsupptag, vilket är förutsättning för en hög skörd. Rötterna stabiliserar även jordstrukturen och blir till kanaler för följande grödas rötter. Genom att kombinera luckring och sådd och därmed slippa packande traktorhjul mellan pinnar och såaggregat minimeras markpackningens negativa inverkan på rötterna. Därmed får varje planta precis samma förutsättningar, detta säkerställer en jämn beståndsutveckling.

 

Good root development   Poor root development
Spirit C StripDrill ger alla plantor samma förutsättningar   Sådd utan luckring i samma överfart ger plantorna i körspåren sämre förutsättningar än övriga plantor

 


 

Water management

 

Smartare vattenhantering

I och med klimatförändringen förutspås antalet extrema väderhändelser att öka, tex. tros vårarna bli torrare samtidigt som nederbörden på höstarna ökar. Detta har varit utgångspunkten vid utvecklingen av Spirit C StripDrill-konceptet.
Blöta höstar bidrar de djupa fårorna som skapas av gödningsbillarna till att dränera bort vattnet. Under torra vårar kan vatten däremot bli en begränsande faktor under den viktigaste fasen i plantans utveckling och då underlättar den djupa fåran möjligheten för rötterna att tränga på djupet för att hitta fukt.

 


 

Spirit C StripDrill   ST StripDrill diffusion, capillarity

 

Gödning på två djup säkrar skörden

Pinnarna är bara 25 mm breda, vilket gör att vi undviker att mixa jord och skapa kokor, samtidigt som det håller nere dragkraftsbehovet. Den platta framsidan säkerställer att jordens sidor inte förtätas utan spricker upp och möjliggör god syretransport och därmed rotutveckling. Platt smal framsida i kombination med pinnens raka form skapar fuktig finjord perfekt för plantans utveckling. Framsidans yta i hårdmetall säkerställer att den platta formen bibehålls under hela pinnens livstid.
Grund gödning på 5-10 cm djup kan snabbt nås av plantornas rötter, vilket enligt flera försök leder till högre skördar. Samtidigt som skörden blir högre ökar även det totala kväve- och fosforupptaget.
Växtnäringsdepåer på 15-30 cm djup stimulerar rotutveckling och försörjer plantan med växtnäring över hela vegetationsperioden. Detta gäller även torra perioder eftersom markfukten bibehålls i djupare skikt.

 

StripDrill tine size

StripDrill - tunn pinne, undviker att mixa jord, finjord                              Bredare pinne, annan form - mer kokor

 


 

StripDrill fertilizer coulter   StripDrill adjustable fertilizer depth    S StripDrill fertilizer coulter stone relaease 

 

Effektiv dubbelfjädring

Pinnarna på Spirit C StripDrill är dubbelt skyddade. En hydraulisk cylinder med hög utlösningskraft säkerställer att pinnen håller djupet perfekt samtidigt som den vid stenpåkörning fjädrar tillbaka snabbt. Pinnarna är dessutom monterade i ramen med TriForce gummifjädring, kombinationen bidrar till att öka både ramens och hårdmetallbeläggningarnas livslängd.

 


 

OffSet wheels in hydraulic cradle   OffSet wheels in hydraulic cradle

 

Optimal återpackning

De centralt OffSet-placerade bärhjulen har traktormönstrade radialdäck med dimensionen 400/55/15,5. Däcken är bearbetande och ger en enastående återpackning och utjämning av jorden, samt en lugn och stabil gång i fält även i höga hastigheter. Varje hjul är individuellt upphängt, vilket vid exempelvis punktering, gör det mycket enkelt att laga ett enskilt hjul.

OffSet-placeringen av däcken reducerar dragkraftsbehovet, ger hög genomströmning av jord och växtrester, samt minskar även risken för fösning. De nya däcken har en ännu bättre självrensande kapacitet och ger en säkrare rotation och ett bättre resultat under besvärliga förhållanden.

Med undantag för bärhjulen, kan lufttrycket sänkas något jämfört med lufttrycket i de gamla däcken. Det gör att däcken får ytterligare bättre självrensning.

Hydraulisk mittvagga för optimalt resultat

Med hydraulisk mittvagga kan belastningen på mitthjulen justeras. Möjligheten att justera inställningarna på Spirit innebär att återpackningen mellan traktorhjulen lättare kan anpassas till olika förhållanden så att resultatet alltid blir optimalt för olika jordförhållanden.

Den hydrauliska mittvaggan är automatiskt avlastad med såmaskinen i transportläge och därmed ökar säkerheten vid transport mellan fälten.

 

ST Hydraulic frame for middle OffSet wheels

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 

Högklassig utmatning

Utmatningssystemet Fenix är helt korrosionsbeständig och väl anpassat för utmatning av både utsäde och gödning. Den väl tilltagna motorn möjliggör höga givor i hög fart. Fenix flexibla utmatarvals i gummi har en stor fördel i att den är skonsam mot fröer och därmed sänker utsädesgivan då inga skadade frön måste kompenseras, samtidigt förebyggs dyra haverier då motorn skyddas från totalstopp. En lucka för avstängning av tillförsel av utsäde och gödning till utmatningssystemet gör det enkelt att arbeta även när sålådan är full.

 

 

 


 

Halvmaskinsavstängning sparar utsäde

Med halvmaskinavstängning från hytt som standard på alla modeller över fyra meters arbetsbredd kan både utsäde och gödning sparas på kilformade fält, samtidigt som skadlig dubbelsådd minimeras.
Varje sårad kan övervakas individuellt med ett elektroniskt så-övervakningssystem. Det larmar omgående när fröflödet avtar, därmed finns ingen risk för att man sår med igensatta sårör.

 

 

 


 

Såbillar med hög följsamhet

Det hydrauliskt inställbara billtrycket gör att man smidigt kan optimera djupplaceringen för en rad olika förhållanden, alltifrån mindre tryck på den lätta jorden till rejält billtryck på den lite tyngre. Den triangulära gummifjädringen, TriForce, ger genom sin form en oförändrad kraft nedåt även vid stort utslag och hög fart. Detta bidrar till att förbättra fröplaceringen radikalt vid varierande jordarter och ojämna fält. Såtallrikens stora diameter ger en lugn gång och tillsammans med det hårda materialet säkerställs en mycket lång livslängd. Tallrikarna har en infästning med bara en bult vilket spar tid vid byte. Packarhjulens breda och trycklösa däck gör att de håller samma platta form mot såbädden oavsett tryck, detta säkerställer att såbillen håller djupet och att såfåran effektivt sluts även på mycket lätta jordar. Däcken rör sig konstant, vilket håller dem rena från jord, utan luft finns heller ingen risk för punktering. Ekrarna gör att ingen jord sätter sig mellan fälg och avskrapare.

 

   

 


 

 

Centralupphängd efterharv för ökad flexibilitet

Den nya årsmodellen av Spirit är konstruerad med en centralt upphängd efterharv som ligger an mot jorden med sin egenvikt. Konstruktionen ger ökad följsamhet och arbetsvinkeln är enkel att ställa in. Harven är fjäderavlastad, vilket är en stor fördel vid grund sådd, eftersom man då kan anlägga ett perfekt tryck anpassat efter grödans behov.

 


 

Spirit C StripDrill finns i två modeller

400C StripDrill
Såmaskinen har hydraulisk billtrycksreglering som kan varieras mellan 40-80 kgs tryck per såbill. Den stora sålådan på 3900 liter som kan ställas in så att sålådan rymmer antingen 45% eller 65% utsäde. Transportbredden är endast 3 m.

600C StripDrill
Spirit 600C är utrustad med lastkännande hydraulik som ger ett aktivt billtryck. Det betyder att maskinen ser till att billtrycket är konstant även i kuperade fält. LS-systemet reducerar dessutom effektbehovet och oljetemperaturen, vilket leder till minskad bränsleförbrukning. Sålådan rymmer 5000 liter och kan ställas in så att förhållandet mellan gödning och utsäde är 50/50 eller 60/40. En underhållsfri skruv matar gödningen. Halvmaskinsavstängningen sköts från hytten. Turbinfläkten är högt placerad i sålådans främre kant vilket minskar dammintaget. Luftflödet är dessutom ställbart med AirBalance. Transportbredden är endast 3 m.

 

Spirit 400C StripDrill    Spirit 600C StripDrill ploughless 

 Foto galleri:

Direktsådd

 

Reducerad bearbetning

Icon image gallery   Icon image gallery

Plöjningsfri odling

   
Icon image gallery    

Spirit C StripDrill filmgalleri:

Product film Spirit C StripDrill

Spirit 600C with StripDrill

Metering system

Spirit med förredskapet StripDrill är en väldigt mångsidig maskin.

Direktsådd

I optimala förhållanden med en bra växtföljd och låg ogräsbelastning, kan Spirit C StripDrill användas för direktsådd. Denna metod är optimal vid låg lerhalt och kräver framgångsrikt skapande av finjord av pinnarna i förredskapet. Det är viktigt att lämna så lite halm som möjligt på ytan för att undvika problem med sniglar och gnagare.

Working depth direct drilling StripDrill

Reducerad bearbetning

I många fall är reducerad bearbetning det bästa alternativet. Stubbbearbetning utförs gärna direkt efter skörd, helst med ytlig bearbetning som Carrier utrustad med antingen Crosscutter eller halmharv erbjuder. Stubbbearbetningen skapar en finfördelad och jämn yta för en falsk såbädd och rivstartar nedbrytningen av skörderester. En andra, och djupare, bearbetning kan sedan utföras med Carrier eller Swift. Arbetsdjupet som krävs i detta sammanhang beror på ett antal faktorer t.ex halmmängd, jordart och tid mellan skörd och sådd.

Working depth minimal tillage StripDrill

Konventionell bearbetning

Spirit C StripDrill fungerar extremt bra i ett konventionellt bearbetningssystem med plöjning. På lätta jordar kan den användas direkt efter plöjning, i andra jordarter kan en enkel harvning krävas. Spirit C StripDrill skär igenom alla eventuella halmskikt och sulor och efterlämnar en halmfri och jämnt återpackad jordprofil för grödans rötter. Den utförda luckringen av de djupare jordlagren ökar också mineraliseringen, vilket har en positiv effekt på grödan.

Working depth ploughed StripDrill

 

Grund gödningsplacering ger tidig grödutveckling 

Kombisådd gödning placerad på 5-10 cm's djup är enkelt tillgänglig för plantans nyetablerade rötter, vilket leder till högre skörd enligt ett antal fältförsök. Förutom att öka avkastningen ger noggrann placering av gödningen också ökat totalt upptag av kväve. Försök i Frankrike (Arvalis, Soufflet, EMC2) visar att en liten mängd av precisionsplacerad gödning levererar samma skörd som en större mängd bredspriden gödning. Oljeväxter är en av grödorna som svarar bäst på precisionsplacerad kombigödning, eftersom en stor mängd kväve förbrukas i nedbrytningen av halm och stubb från förfrukten. Placering av gödningen i halmfri fåra skapad med Spirit C StripDrill förser den spirande grödan med oavbruten tillgång till kväve.

Djup gödningsplacering ökar odlingssäkerheten

Gödningsplacering på 15-30 cm djup stimlurerar rötternas utveckling och förser grödan med näringsämnen genom hela tillväxtsperioden. Detta gäller även vid torra perioder eftersom markfukt bibehålls i de djupare jordlagren. På jordar med plöjningsfri odling, eller ytlig bearbetning är ofta de tillförda näringsämnena koncentrerade till den översta jordytan. Detta kan ge en hämmande utveckling av grödan vid torra förhållanden eftersom de ytligt liggande näringsämnena inte är tillgängliga för växten. Djup gödningsplacering ökar effektiviteten av gödselmedlet vilket resulterar i bättre odlingssäkerhet och högre nettovinst.

 

Nutrient placement StripDrill

Smart användning av vatten

Som en effekt av klimatförändringarna förutspås antalet extrema vädersituationer att förändras. Vid blöta höstar hjälper den djupa fåran skapad av Spirit C StripDrill till att dränera bort överflödigt vatten. Vid torra vårar, däremot, kan vatten vara en begränsande faktor under växtens mest kritiska utvecklingesfas. Detta var den drivkraften bakom utvecklingen av StripDrill konceptet på Väderstad.

Stubbbearbetning avbryter kapilläriteten
Spirit C StripDrill konceptet börjar ofta med en stubbbearbetning (Carrier, Swift el Cultus), som skapar den fina ytjorden för en falsk såbädd och påbörjar nedbrytningen av halm och växtrester. Denna ytliga bearbetning bryter också kapillärkrafterna i jorden och förhindrar avdunstning av viktigt vatten från de djupare jordlagren.

Allt vatten till plantan
Den smala 25-mm Spirit C StripDrill-pinnen luckrar jorden endast i såraden. Jorden mellan såraderna förblir orörd. Pinnarna för upp fuktig jord mot ytan där utsädet placeras, en särskilt viktig funktion i rapssådd. När fåran sedan torkar, dras fritt vatten i den omgivande jorden med kappilärkrafter mot fåran. På det viset förses plantans rötter med ytterligare markfukt. Detta hjälper till att utveckla rotsystemet i och runt jordfåran. StripDrill-konceptet innebär smartare och mindre vattenkänslig användning av naturresurserna i marken vilket ger snabbare och mer oavbruten utveckling av grödan.

StripDrill ökar dräneringseffekten
De djupa fårorna dränerar bort regnvatten som inte sugs upp av jordytan och skyddar därmed jordmånen från jorderosion och skorpbildning. Fält sådda med Spirit C StripDrill har en torrare yta efter regn, vilket tillåter traktorkörning tidigare i fältet efter en rejälj nederbörd t.ex för växtskyddsbehandling. Samtidigt reduceras avdunstningen, vilket resulterar i att jorden värms upp snabbare. Detta främjar grödans tillväxt.

 

Drainage effect StripDrill

Standard

Small tine with changeable point Smala pinnar med utbytbar spets
Effective double suspension Effektiv dubbel stenutlösning
Adjustable fertiliser coulter Justerbara gödselbillar
Depth setting from the cab Djupinställning från hytten
Fast changeover from rapeseed to cereals settings Snabbt byte mellan oljeväxter/spannmål

Tillval

Keep a clean seedbed Begränsningstallrikar

Spirit

400C StripDrill

600C StripDrill

Utmatning Electric Electric
Arbetsbredd (m)  4,0 6,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,65 3,56
Transportlängd (m) 8,2 8,4
Basvikt (kg) 4900 6700
Volym sålåda (l) 3900 5000
Antal såbillar 12/24 18/36
Radavstånd såbillar (mm) 167 167
Antal gödningsbillar 12 18
Radavstånd gödningsbill (mm) 330 330
Såbillstryck (kg) 80 80
Diameter såtallrik (mm) 380 380
Bromsar H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-12 8-12
Hjuldimension (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydrauluttag 4 DV + FR LS
Dragkraftsbehov från (hp) 200 300
Oljekapacitet för hydraulisk fläkt (l/min) 40 50

 

H = Hydraulisk
P = Pneumatisk
DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur
LS   Lastkännande hydraulik

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.