Image Spirit
Spirit 600S
Spirit 800C with BioDrill 360

Spirit

En såmaskin med imponerande fröplacering
Innovativ, robust och med säkert etableringsresultat, Spirit är en maskin som öppnar möjligheter i växtodlingen. Den följsamma såmaskinen har imponerande precision i fröplaceringen även vid höga hastigheter. Utbudet av förredskap gör maskinen mycket anpassningsbar till olika jordarter och bearbetningsbehov. Den stora sålådan möjliggör en hög kapacitet. De stora och breda OffSet-placerade bärhjulen återpackar effektivt och reducerar dragkraftsbehovet kraftigt.  
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

 

Arbetar både i stubb och plöje

Spirit kan anpassas efter olika förhållanden med tre olika förredskap, samtliga smidigt manövrerbara från hytten.
På gårdar som plöjer huvuddelen av sina jordar är förredskapet CrossBoard Heavy att rekommendera. CrossBoard Heavy krossar kokor och jämnar tiltor med respektingivande effektivitet, samtidigt som dragkraftsbehovet är lågt.

På gårdar där bearbetningen sker med en kultivator eller tallriksredskap är förredskapet System Disc Aggressive det lämpligaste valet. De 45 cm stora, individuellt upphängda tallrikarna ger hög precision med minimerad kokbildning. Tallrikarnas koniska form ger samma angreppsvinkel oavsett slitage eller arbetsdjup. Placeringen i x-form säkerställer att maskinen går rakt bakom traktorn.

På gårdar som varierar jordbearbetningen efter förfrukt och jordart och både plöjer och tillämpar reducerad bearbetning är förredskapet System Disc Aggressive med CrossBoard det bäst anpassade valet. CrossBoard är monterad framför tallrikarna, vilket gör den lätt att se från hytten.

 

   
CrossBoard Heavy   System Disc Aggressive   CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

 


 

OffSet wheels in hydraulic cradle   OffSet wheels in hydraulic cradle

 

Genomtänkt återpackning

De centralt OffSet-placerade bärhjulen har traktormönstrade radialdäck med dimensionen 400/55/15,5. De nya däcken är mer bearbetande och ger en enastående återpackning och utjämning av jorden, samt en lugn och stabil gång i fält även i höga hastigheter. Varje hjul är individuellt upphängt, vilket vid exempelvis punktering, gör det mycket enkelt att laga ett enskilt hjul.

OffSet-placeringen av däcken reducerar dragkraftsbehovet, ger hög genomströmning av jord och växtrester, samt minskar även risken för fösning. De nya däcken har en ännu bättre självrensande kapacitet och ger en säkrare rotation och ett bättre resultat under besvärliga förhållanden.

Med undantag för bärhjulen, kan lufttrycket sänkas något jämfört med lufttrycket i de gamla däcken. Det gör att däcken får ytterligare bättre självrensning.

Hydraulisk mittvagga för optimalt resultat

Med hydraulisk mittvagga kan belastningen på mitthjulen justeras. Möjligheten att justera inställningarna på Spirit innebär att återpackningen mellan traktorhjulen lättare kan anpassas till olika förhållanden så att resultatet alltid blir optimalt för olika jordförhållanden.

Den hydrauliska mittvaggan är automatiskt avlastad med såmaskinen i transportläge och därmed ökar säkerheten vid transport mellan fälten.

 

ST Hydraulic frame for middle OffSet wheels

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 

Högklassig utmatning

Utmatningssystemet Fenix är helt korrosionsbeständig och väl anpassat för utmatning av både utsäde och gödning. Den väl tilltagna motorn möjliggör höga givor i hög fart. Fenix flexibla utmatarvals i gummi har en stor fördel i att den är skonsam mot fröer och därmed sänker utsädesgivan då inga skadade frön måste kompenseras, samtidigt förebyggs dyra haverier då motorn skyddas från totalstopp. En lucka för avstängning av tillförsel av utsäde och gödning till utmatningssystemet gör det enkelt att arbeta även när sålådan är full.

 

 


 

Elektroniskt såövervakningssystem kollar fröflödet

Varje sårad kan övervakas individuellt med ett elektroniskt så-övervakningssystem. Det larmar omgående när fröflödet avtar, därmed finns ingen risk för att man sår med igensatta sårör. Med halvmaskinavstängning från hytt som standard på alla modeller över fyra meters arbetsbredd kan både utsäde och gödning sparas på kilformade fält, samtidigt som skadlig dubbelsådd minimeras.

 

 

 


 

Billar med hög följsamhet

Det hydrauliskt inställbara billtrycket gör att man smidigt kan optimera djupplaceringen för en rad olika förhållanden, alltifrån mindre tryck på den lätta jorden till rejält billtryck på den lite tyngre.

Den triangulära gummifjädringen, TriForce, ger genom sin form en oförändrad kraft nedåt även vid stort utslag och hög fart. Detta bidrar till att förbättra fröplaceringen radikalt vid varierande jordarter och ojämna fält. Såtallrikens stora diameter ger en lugn gång och tillsammans med det hårda materialet säkerställs en mycket lång livslängd. Tallrikarna har en infästning med bara en bult vilket spar tid vid byte. Packarhjulens breda och trycklösa däck gör att de håller samma platta form mot såbädden oavsett tryck, detta säkerställer att såbillen håller djupet och att såfåran effektivt sluts även på mycket lätta jordar. Däcken rör sig konstant, vilket håller dem rena från jord, utan luft finns heller ingen risk för punktering. Ekrarna gör att ingen jord sätter sig mellan fälg och avskrapare.

 


 

Lugn och stabil gång

Alla delar som går i marken är fjädrade, vilket gör att ramen förblir mycket lugn och djupprecisionen hålls stabil.

Alla rörliga leder på Spirit är Väderstad-unika speciallösningar för att säkerställa en lång livslängd med bibehållen precision.

 

   

 

 

Spirit 400S

Spirit finns i fyra olika storlekar och med tre olika förredskapsalternativ. Därför kan Spirit anpassas till aktuellt odlingssystem och med önskad avverkningskapacitet. Alla modeller är utrustade med hydraulisk billtrycksreglering för att spara tid vid växlande förhållanden.

 

Spirit 600-900S 

Spirit 600-900S 

Spirit 600-900S matar ut utsäde via två fördelarhuvuden, som därmed möjliggör halvmaskinsavstängning från förarplats. För att säkerställa ett jämnt sådjup vid kuperade förhållanden och vid varierande jordarter, är den pneumatiska Spirit 600-900S utrustad med aktivt bill- och vingtryck.  Med sensorer i hydraulsystemet känner maskinen omedelbart av om den befinner sig på ett krön eller i en svacka. Specialutvecklade snabba ventiler kompenserar då blixtsnabbt för tryckfall eller tryckökningar. Detta gör att billtrycket alltid hålls på förinställt värde, oberoende av såbillarnas arbetsvinkel i förhållande till resten av maskinen.

De stora OffSet-monterade packarhjulen framför såbillarna säkerställer vidare en god återpackning och minimerad fösning, vilket är särskilt viktigt för lättare jordar. Resultatet blir en imponerande fröplacering och en perfekt uppkomst.

E-Control - Spirit 600-900S   Spirit 600-900S   Spirit 600-900S

Högt placerad fläkt minskar dammintaget
Fläkten är integrerad i sålådan, vilket ger minimalt dammintag och låg ljudnivå. Sålådan har en rejäl volym, bra rasvinklar och en stor öppning för enkel fyllning, vilket ger en hög kapacitet. Överblivet utsäde kan enkelt evakueras via tömningsventiler.

Användarvänliga E-Control
Nya Spirit 600-900S styrs med hjälp av trådlös kommunikation. Användarvänlighet, kostnadseffektivitet och enkel uppdatering är bara några av de stora förtjänsterna med iPad-lösningen Väderstad E-Control.


Kombi säkrar resultatet

Genom att mylla gödningen vid sådd får man en säker och snabb gödningseffekt. Genom att gödningen placeras i fuktig jord blir man inte lika beroende av regn, samtidigt som man uppnår högre skörd och bättre växtnäringsutnyttjande. Spirit finns i kombiversionerna 400C och 600C, här finns två metoder att applicera gödning, FIX eller Nordic.

Fixmetoden
Med FIX-metoden har Väderstad skapat en såmaskin som med bibehållet dragkraftsbehov även radmyllar gödning. Gödningen radmyllas ca 5 cm brett med gödningsbillar med 12,5 cm radavstånd placerade i förredskapet System Disc, medan utsädet placeras efteråt i en distinkt rad.

 

 
                                         FIX                                           Nordic

 


 

 

 

Spirit 600C Nordic, gödningsplacering för torkkänsliga jordar

Spirit Nordic har ett kombiaggregat med aggressiva gödningstallrikar som med mycket högt billtryck skär ner gödningen till önskat djup mellan varannan sårad utan att störa såbädden, en fördel vid vårsådd på försommartorra områden. Spirit Nordic har också en CrossBoard Heavy längst fram för kraftfull utjämning. Sålådan på 5000 liter ger hög kapacitet.    

 


 

 

Aktivt billtryck och vingtryck

LS-hydrauliken ger Spirit 600 C aktivt billtryck. Med sensorer i hydraulsystemet känner maskinen omedelbart av om den befinner sig på ett krön eller i en svacka. Specialutvecklade snabba ventiler kompenserar då blixtsnabbt för tryckfall eller tryckökningar. Detta gör att billtrycket alltid hålls på förinställt värde oberoende av såbillarnas arbetsvinkel i förhållande till resten av maskinen. Aktiv billtryckereglering ökar därmed djupprecisionen markant i kuperad terräng.
Tekniken ger Spirit 600C även ett aktivt vingtryck där respektive sektion ligger an mot marken med samma kraft. Därmed säkerställs att billarna kan hålla samma sådjup i hela maskinens arbetsbredd.

 


 

LS-hydraulik ger fördelar

Spirit 600C är utrustad med lastkännande hydraulik (LS). Detta ger fördelar såsom färre kopplingar, mer kontroll från hytten, enklare vändtegskörning och fällning. LS-systemet reducerar dessutom effektbehovet och oljetemperaturen, vilket leder till minskad bränsleförbrukning.

 


 

 

Högt placerad turbinfläkt

Spirit 600 C har en nyutvecklad extra kraftig fläkt. Den tystgående fläkten är högt placerad och integrerad i sålådans främre del. Fläktens höga placering minimerar dammintaget, vilket ökar precisionen och ger ökad hållbarhet. Alla luftflöden är ställbara med AirBalance för att optimera luftfördelningen till respektive utsädes- och gödningssort.

 


 

 

Centralupphängd efterharv för ökad flexibilitet

Den nya årsmodellen av Spirit är konstruerad med en centralt upphängd efterharv som ligger an mot jorden med sin egenvikt. Konstruktionen ger ökad följsamhet och arbetsvinkeln är enkel att ställa in. Harven är fjäderavlastad, vilket är en stor fördel vid grund sådd, eftersom man då kan anlägga ett exakt rätt tryck anpassat efter rådande förhållanden. 

 


 

 

Spara överfarter med BioDrill

Med BioDrill på Spirit kan man spara överfarter och med precision så in vallfrö eller fånggrödor samtidigt som man sår spannmål. BioDrill BDA 360 är en pneumatisk sålåda. Den har elektrisk utmatning med en mycket noggrann inställning av utsädesmängden från 1-30 kg/ha. Spridarmunstyckena fördelar fröerna mycket jämnt framför såaggregaten vartefter de myllas av både jordflödet kring såtallrikarna och av återpackarhjulen.

Bildgalleri:

Icon image gallery

Filmgalleri:

Product movie Spirit combi

Product movie Spirit seed only

Spirit TriForce

Metering system

Spirit concept zones
 

1. Utjämning / återpackning /gödning

Beroende på vilket förredskap man valt kan Spirit användas direkt i stubb eller i kultiverad/plöjd mark. Spirit kan utrustas med olika förredskap beroende på arbete:

Utjämning:

  • CrossBoard Heavy - Perfekt lösning för plöjd och kultiverad mark med lågt dragkraftsbehov.
  • System Disc Aggressive - Vårt mest mångsidiga förredskap för minimerad bearbetning. Intensiv jordbearbetning med individuell gummiavfjädring för varje tallrik. Tallrikens storlek i kombination med den koniska formen drar upp små fina jordpartiklar, som skapta för en bra såbädd. Tallrikarna görs av V55-stål med en diameter på 410 mm för överlägsen livslängd.
  • CrossBoard Light System Disc Aggressive. CrossBoard Light framför System Disc jämnar ut fältet med bra flexibilitet och kan hantera växtrester.
  • CrossBoard Heavy System Disc Aggressive. CrossBoard Heavy framför System Disc jämnar ut ojämna fält också i svåra förhållanden. I vissa lägen arbetar detta förredskap bra direkt i plöjd mark.

Utjämning + gödning:

  • FIX - Gödningen radmyllas ca 5 cm brett med gödningsbillar med 12,5 cm radavstånd placerade i förredskapet System Disc. Metoden håller dragkraftsbehovet nere och det är lätt att justera önskat djup.
  • Nordic - Gödningen placeras mellan två rader med ett radavstånd på 25 cm. Metoden passar extra bra för torkkänsliga jordar.
  • StripDrill - Gödningen placeras på två olika djup i kombination med strip-tillage. Se här för mer information


2. Återpackning

De stora OffSet-placerade bärhjulen har flera funktioner:

  • Den stora hjuldiametern på 820 mm ger en lugn framfart också vid höga hastigheter.
  • De breda bärhjulen på 400 mm förbereder såbädden, ger Spirit en stabil gång och gör att såbillarna kan hålla ett konstant sådjup i alla jordarter.
  • OffSet-placeringen minskar dragkraftsbehovet upp till 25% tack vare förbättrat jordflöde och mindre jordvallning på lätta jordar.

3. Sådd

Spirit har 380 mm stora V-formade såtallrikar för noggrannheten i höga hastigheter. OffSet-placerade såaggregat för jorden åt sidan och lägger ner fröet på såbotten på ett jämnt sådjup. Efter tallrikarna faller jorden tillbaka och täcker fröet med finjord. Billtryck upp till 80 kg gör att en bra nedträngning åstadskomms. Den unika TriForce gummifjädringen ger såbillen oslagbara egenskaper att kunna följa såbottnens konturer. Exakt sådjup ställs enkelt in med clips.


4. Återpackning

Det nya stora 380x65 mm packarhjulet ger en lugn gång också vid höga hastigheter. Mjuka däck, fälg med ekrar och effektiva avskrapare ger en god funktion också i lättjord eller i blöta förhållanden.
Det breda packarhjulet styr sådjupet väldigt noggrant också på ojämn mark och ger sedan utsädeskärnan en mycket bra jordkontakt. Detta är nyckeln till den snabba och jämna uppkomsten som Spirit uppvisar.


5. Luckring

Efterharven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde.
Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn. Efterharven är individuellt upphängd på varje såaggregat med en bladfjäder. Ritsmarkören är standard.

Standard

ControlStation ControlStation
Radar
X-shape runs straight X-formade tallrikar löper rakt
One disc - one arm En arm - en tallrik
Conical disc Koniska tallrikar för bättre resultat
V55 stål
Robust metering system Fenix utmatningssystem
Flexibel utmatarvals
Stor sålåda med rullpressening
Calibration bag Enkelt vridprov
OffSet wheels OffSet-placerade bärhjul
Säker transport
OffSet Spirit Alltid rätt däckmönster
Väderstad cylinderlagring
Väderstad länkarmslagring
TriForce TriForce
Seed discs Spirit Såtallrikarna
Spirit press wheel Återpackarhjulen
Efterharv
Ritsmarkörer
Spårmarkering
Halvmaskinsavstängning

Funktioner Spirit 600C

LS hydraulics LS hydraulik
High capacity fan Hög kapacitet på fläkten
AirBalance AirBalance
Stainless steel auger Rostfritt stålskruv till gödningen
Aktivt vingtryck
Active coulter pressure Aktivt billtryck

Förredskap utsädesversion

System Disc Aggressive
CrossBoard Heavy System Disc Aggressive CrossBoard Heavy System Disc Aggressive
CrossBoard Heavy CrossBoard Heavy

Förredskap utsädes+gödningsversion

Front tool StripDrill for Spirit StripDrill
FIX
Nordic

Tillval

Towing eyes Flexibelt val av dragkoppling
Spirit track eradicator Spårluckrare
Rapid Ställbar utsädesmängd
Tallriksmarkörer
Spirit scraper Avskrapare
Bromsar
BioDrill on Spirit BioDrill BDA 360
Slug pellet spreader plates - Spirit Spridarplåtar för snigelgift
Spirit filling auger Fyllskruv
Väderstad såövervakningssystem

Spirit

400S

600S

800S

900S

Utmatning Electrisk Electrisk Electrisk Electrisk
Arbetsbredd (m) 4,0 6,0 8,0 9,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,65 2,8 3,85 4,0
Transportlängd (m) 8,2 8,2 8,2 8,2
Basvikt (kg) 4800 5700 6800 7200
Volym sålåda (l) 3740 3740/3900 * 3900 3900
Antal såbillar * 32/24 36/48 48/64 54/72
Radavstånd såbillar (mm) 167/125 167/125 167/125 167/125
Såbillstryck max (kg) 80 80 80 80
Diameter såtallrik (mm) 380 380 380 380
Bromsar H/P H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-14 8-14 8-14 8-14
Hjuldimension (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydrauluttag 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR
Dragkraftsbehov från (hp) 100 140 180 200
Oljekapacitet hydraulisk fläkt (l/min) 40 40 40 40

 

H = Hydraulisk
P = Pneumatisk
DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur
* = beroende på radavstånd: 167mm / 125mm

 


 

Spirit

400C
FIX

400C
StripDrill

600C
FIX

600C
StripDrill

600C
Nordic 

Utmatning Electrisk Electrisk Electrisk Electrisk Electrisk
Arbetsbredd (m)  4,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,65 2,65 3,56 3,56 3,56
Transportlängd (m) 8,2 8,2 8,4 8,4 8,4
Basvikt (kg) 5600 4900 7600 6700 7300
Volym sålåda (l) 3900 3900 5000 5000 5000
Antal såbillar 32 12/24 48 18/36 48
Radavstånd såbillar (mm) 125 167 125 167 125
Antal gödningsbillar 32 12 48 18 24
Radavstånd gödningsbillar (mm) 125 330 125 330 250
Såbillstryck max (kg) 80 80 80 80 80
Diameter såtallrik (mm) 380 380 380 380 380
Bromsar H/P H/P H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-14 8-12 8-14 8-12 8-14
Hjuldimension (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydrauluttag 4 DV + FR 4 DV + FR LS LS LS
Dragkraftsbehov från (hp) 100 200 200 300 170
Oljekapacitet för hydraulisk fläkt (l/min) 40 40 50 50 50

 

H = Hydraulisk
P = Pneumatisk
DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur
LS = Lastkännande hydraulik

 


 

Spirit

800C
FIX

800C
Nordic

900C
FIX

Utmatning Electrisk Electrisk Electrisk
Arbetsbredd (m)  8,0 8,0 9,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 3,85 3,85 4,0
Transportlängd (m) 8,4 8,4 8,4
Basvikt (kg) 10160 9140 10860
Volym sålåda (l) 5000 5000 5000
Antal såbillar 64 64 72
Radavstånd såbillar (mm) 125 125 125
Antal gödningsbillar 64 32 72
Radavstånd gödningsbillar (mm) 125 250 125
Såbillstryck max (kg) 80 80 80
Diameter såtallrik (mm) 380 380 380
Bromsar H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-14 8-14 8-14
Hjuldimension (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydrauluttag LS LS LS
Dragkraftsbehov från (hp) 270 220 290
Oljekapacitet för hydraulisk fläkt (l/min) 65 65 65

 

H = Hydraulisk
P = Pneumatisk
LS = Lastkännande hydraulik

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.