Seed Hawk

Seed Hawk

En direktsåmaskin för överlägsen utsädes- och gödningsplacering i No-Till-förhållanden

Airseeders med efterkopplade sålådevagnar har använts av lantbrukare med stora arealer under många år. Tekniken fram tills idag har varit avsedd för breda, högeffektiva kultivatorliknande såmaskiner med begränsad precision i fröplaceringen. Väderstad och Seed Hawk har tillsammans utvecklat ett nytt koncept för Airseeders vilket ger en enastående noggrannhet av utsäde- och gödnings-placering även på de bredaste redskapen.

Seed Hawk row spacing 25 cmDirektsåmaskinen Seed Hawk har 25 cm radavstånd som standard för att möjliggöra bra genomsläpplighet för växtrester och halm. Det bredare radavståndet innebär också mindre markbearbetning vilket hjälper till att bevara markens fukt. I regioner som lämpar sig för No-Till-sådd visar ett stort radavstånd samma avkastning som konventionell sådd.

Lågt dragkraftsbehov

De ultra-smala knivarna ger en överlägsen utsädesplacering med lågt dragkraftsbehov. Rekommenderade traktorstorlekar är 290-340 hk för en 12 meters Seed Hawk och 430-500 hk för en 18 meters Seed Hawk.

Spar tid och pengar

NoTill-sådd är det mest extensiva sättet att etablera en ny gröda med stor potential att spara tid och kostnader. Seed Hawk-konceptet kombinerar breda redskaps höga kapacitet med en hög precision i placeringen av gödningsmedel och utsäde tack vare en unik såbillskonstruktion. Resultatet är fantastiskt jämn gröda etablerad till en låg kostnad och med bevarad markfukt för en start utan nederbörd.

Modellserie

Seed HawkSeed Hawk erbjuder direktsåmaskiner från 6 meters arbetsbredd upp till imponerande 24 meter. Ett urval av sålådevagnar finns från 4 000 liter upp till 21 000 liter.

Nya Seed Hawk ramen - 45 Serien

Seed Hawk har utvecklat en ny dirketsåmaskinsserie med en ram som viks till 4,5 meters transport bredd och 4,5 meters höjd (18,3 = 5,2 m höjd) - den kallas därför "45 serien". En unik dubbel fällmekanism och teleskopiska luftsatser gör att 12.2 , 15.2 och 18.3 meter breda ramar fälls ihop till endast 4.5 m transportbredd. Stor förmåga att följa markytan, oöverträffad frödjupsprecision och en varsam gång är starka nyckelfaktorer i Seed Hawks verktygslåda.

Seed Hawk sålådevagnar

SH 14 vagnen har två behållare med en kapacitet på 8 400 liter och 5 600 liter.
SH 17,5 har en extra behållare med en kapacitet på 3 500 liter.
SH 21 vagnen har tre behållare med en kapacitet på 10 500 liter, 3 500 liter och 7 000 liter. Alla modeller kan användas antingen som bogserade framför eller bogserade bakom själva såmaskinen.

Lättmanövrerade 6 och 8 meters modeller

News 2011 Adjustable coulter pressure from the cab with Seed HawSeed Hawk 600 och 800 har integrerad sålådebehållare och erbjuder ett lätthanterligt alternativ för små och medelstora gårdar. Behållaren rymmer 4000 liter.

 Bildgalleri:

Icon image gallery

 

Seed Hawk filmgalleri:

Product family Seed Hawk

Seed Hawk 1830

Minimum tillage with Seed Hawk

Seed Hawk seed and fertilizer

Seed Hawk drilling technique

Seed Hawk depth settings

Seed Hawk coulter arm

Metering system

I regioner som får låga nederbördsmängder eller i regioner med ett alltmer varierande klimat, är direktsådd i stubben ofta den metod som ger den bästa långsiktiga hållbarheten och den bästa ekonomin.

Lämna stubben kvar på plats och inte bruka jorden hjälper till att bevara viktig markfukt, vilket ger den nya grödan en enastående start.

Seed Hawk konceptet

Seed Hawk arbetar med en fast ramhöjd och har konturföljande såbillar med knivar. Tre eller fyra billrader erbjuder tillräckligt med utrymme för växtrester, ogräs och halmrester att passera. Seed Hawk har en fantastisk förmåga att följa markytan, vilket är viktigt speciellt när maskinbredden är stor. Dessutom utförs ofta direktsådd på obearbetade fält som ibland kan vara ojämna i ytan.

Den patenterade utsädesbillen är hemligheten bakom den överlägsna utsädes- och gödnings-placeringen som Seed Hawk erbjuder. En kniv för gödningsbillen och en kniv för utsädesbillen är placerade på den långa såbillsarmen för att ge en lugn och jämn gång i fält.

Den ultra-smala och aggressiva gödningskniven skär ett fack där gödselmedel kan placeras noggrant. Seed Hawk knives in actionGödselmedlets sådjup kan justeras och gödningen placeras normalt ca. 20 mm under utsädet. Den smala utsädeskniven placerar utsädet 35 mm vid sidan av gödselmedlet. Denna separation är viktig för att förebygga brännskador på utsädet. Ett packarhjul bakom såbillen styr djupet av gödnings- och utsädeskniven. Packarhjulet stänger också till fåran och säkerställer en god jordkontakt för utsädet. Sådjupet kan enkelt justeras med hjälp av en Quick Pin inställning.

Seed Hawk emergence dogGödselbillen har en utlösningsmekanism som gör det möjligt att vika undan när den påträffar sten - utan att påverka sådjupet på utsädebillen.

Konceptet i detalj

Seed Hawk seed and fertiliser placementKnivarna skapar tillräckligt med finjord så att fröet får en god jordkontakt med omgivande mark och bygger upp en liten vägg av jord på varje sida av utsädefåran. Denna vägg dirigerar en senare nederbörd ner mot fröet.
Resultatet är exakt utsädesplacering där varje frö har optimala förhållanden för groning. Kniven håller utsädesfåran helt ren och ingen halm kommer i kontakt med fröna. De angränsande stubb- och jord-väggarna som omger varje utsädesfåra skapar ett bra mikroklimat där växter effektivt kan utnyttja befintlig markfuktighet och eventuell efterföljande nederbörd.

Seed Hawk arbetar i helt obearbetad mark - No-till

Seed Hawk emergenceNo-till-sådd innebär att ingen jordbearbetning alls sker före sådd. Detta innebär att gräsogräs och spillsäd i jorden aldrig uppmuntras att gro. Stubben hålls kvar som ett skyddande täcke för att skapa ett bra mikroklimat under grödans utveckling.
No-till-metoden förbättrar markstrukturen. All jordbearbetning och kultivering/plöjning förändrar jordens naturliga struktur. Genom att hålla växtrester ovanpå jorden kan den också klara flera och tyngre körningar, är mer kapabel att hantera svåra regn eller torkor och näringsämnen från nedbrytningen är snabbt tillgängliga för den nya framväxande grödan.

Samlar vatten

Stubb har en annan viktig funktion, att behålla vatten. Särskilt i regioner med utpräglat inlandsklimat, där markfukt och regn är begränsat, är att hålla fukten  kvar i jorden den viktigaste faktorn som bestämmer avkastningspotentialen. Att lämna stubben ostörd på åkern innebär varma regioner kommer stubben att skugga den framväxande grödan. Och i kalla regioner kan snö hållas kvar av stubben under vintern och bli viktigt smältvatten på våren. Att hålla ett växttäcke på marken under hela året minskar också risken för jorderosion som är ett stort hot mot lantbruket i vissa regioner.

Kombi sådd

Vid direktsådd i stubb är det ofta en fördel att kombiså - särskilt på våren. Kväve görs tillgängligt för växten direkt, vilket ger en stark etablering, även om nederbörden saknas. Kvävetillförseln kan också fördelas över tiden genom att välja ett gödselmedel med långsam frisläppning av kvävet. Att så gödning och utsäde samtidigt sparar en överfart, vilket minskar jordpackningen. Tiden och kostnaden för en separat gödselsådd sparas också.

No-till-metoden är mer krävande

Seed HawkMedan no-till-sådd är den enklaste etableringstekniken, kräver det också mycket av lantbrukaren. En bra växtföljd och bra halmhantering är avgörande för framgången. Bra markstruktur utan jordpackningsskador och en ganska jämn markyta är andra nödvändiga faktorer. För de lantbrukare som har dessa kunskaper, kan direktsådd ge en god avkastning till lägsta möjliga etableringskostnad, dvs. ett oslagbart netto.

 

Standard - Såmaskin

Seed Hawk distribution head Fördelarhuvud gödning
Carrying wheels Pivoterande stödhjul
Convenient toolbox Verktygslåda
Double folding 4.5m Dubbelvikning ger en smal transportbredd
Unique hydraulic system Unikt hydraulsystem
Robust metering system Fenix - Robust utmatningssystem på Seed Hawk 600-800
Distributor heads Fördelarhuvud Seed Hawk 600-800

Standard - Såbill

Quick Pin depth setting Quick Pin djupinställning
Active hydraulic cylinder Aktiv hydraulisk cylinder
Chain Kedja
Gödningskniv
Utsädeskniv
Packarhjul

Standard - Utsädesvagn

Seed Hawk platform Arbetsplattform
Seed Hawk fan Hydraulisk fläkt
Metering system Utmatningssystem (utsädesvagn)
Stainless steel metering system Rostfritt utmatningssystem

Tillval

Seed Hawk auger Fyllnadsskruv
Seed Hawk Conveyor kit Hydraulisk bandtransportör
SBR - Seed Between Rows SBR™ - dragstång (Seed Between Rows)
Seed Hawk Agtron blockage monitor Agtron blockeringsmonitor
Dual tires Dubbelmonterade hjul på utsädesvagnen