Rapid A 800S YM16
Rapid A 800S YM16
Rapid A 800J

Rapid A

En såmaskin för perfekt uppkomst och extrem kapacitet
Tack vare sin mångfald av förredskap och såsystem är Rapid alltid rätt, oavsett odlingssystem. Den unika djupkontrollen och billtrycket placerar utsädet optimalt även i höga hastigheter. Den integrerade fläkten på Rapid A 400-800S är högt placerad på sålådan vilket minskar mängden inträngande damm.
Få rörliga delar och fjädring på alla arbetande delar gör maskinen extremt långlivad.
 
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

Rapid A 800S

 

Rapid för direktsådd eller efter plöjning

Direktsådd, sådd efter plöjning eller efter minimerad bearbetning spelar ingen roll. Tack vare Rapid-maskinens kraftfulla förredskap och såtallrikarnas jordbearbetande förmåga, kan Rapid så i alla bruk. Flera överfarter kan sparas in före sådd. Ett högt billtryck ger en god nedträngningsförmåga och mycket goda möjligheter till direktsådd.
Rapid sår allt från småfröiga grödor som gräsfrö till storfröiga grödor som exempelvis bönor.

 


 

Brett urval av förredskap

En Rapid med rätt förredskap ger dig möjlighet att åstadkomma det näst intill omöjliga.

 

Rapid A 600S
CrossBoard Heavy CrossBoard Heavy
System Disc Aggressive CrossBoard Light System Disc
System Disc CrossBoard Light System Disc CrossBoard Heavy
System Disc System Agrilla CrossBoard Heavy
   
 System Agrilla CrossBoard Light  

 


 

Underhållsfria lager

Från årsmodel 2016, introduceras V30 tallrikslager på 410 mm såtallrik och på System Disc. Lagrens yttre form minimerar problem med lind-ning. Tillsammans med tätningsbrickan i metall och de flerfaldigt gummitätade lagren ökar livslängden markant. 

Maintenance-free bearing 

 


 

 

Slanglösa däck med stor anläggningsyta

Varje hjul trycker till jorden ovanför två rader utsäde och en rad gödning. Återpackningen säkerställer en god kontakt mellan jord och frö, och därmed en god vattenförsörjning till det groende fröet.
De slanglösa däcken tillåter lufttryck ner till 1,5 bar vilket gör det lättare att arbeta i fuktiga förhållanden. Däcken är designade för en lång livslängd.

 


 

Rapid A 800S

 

OffSet ökar kapaciteten

OffSet innebär att vartannat hjul i de bärande packarhjulen har flyttats 190 mm bakåt på en separat axel. På så sätt skapas ett mellanrum mellan vartannat hjul där jord och skörderester kan flyta emellan och passera ut bakom såmaskinen. Därmed undviker man att fösa jorden framför hjulraden.

 


 

 

Interactive Depth Control

Systemet ger såmaskinsföraren unika möjligheter att finjustera sådjupet under gång med omedelbar verkan på varierande jordar. En separat lägesgivare talar om läget på cylindern och visar det på E-Control displayen. Efter justeringen låses huvudcylindern i det nya läget av dubbla hydraulventiler. Det gör Interactive Depth Control till ett mycket säkert system utan risk för oavsiktlig sådjupsförändring.

 


 

Integrated fan and platform

 

Sålåda med integrerad fläkt - Rapid A 400-800S

Den nya integrerade fläkten arbetar med lägre varvtal än tidigare vilket innebär minskad bränsleförbrukning och tystare gång. Förändringen har ingen påverkan på prestandan, fläktens kapacitet är lika hög som tidigare. Den höga placeringen minskar mängden inträngande damm och växtrester vilket ökar såprecisionen under torra förhållanden. Sålådan har ny design med bland annat integrerad arbetsbelysning för dagar då arbetet fortsätter efter skymningen.

Centralt placerad plattform

Rapid A 400-800S har en centralt placerad plattform med säker åtkomst från båda håll vilket sparar tid för operatören.

 


 

Exact metering

 

Exakt utmatning

Det pneumatiska såsystemet Fenix hanterar alla fröstorlekar i givor från 1,5 kg/ha upp till 500 kg/ha utan att några delar behöver bytas. Tack vare hydrauldriften kan man så höga givor utan att farten behöver sänkas. Rapid A 600 och 800 har två såhus, varför halvmaskinsavstängning är standard.

Den hydrauliska fläkten ger alltid rätt luftmängd. Fläktens varvtal övervakas via E-Control i traktorhytten. På Rapid A Combi används två fläktar, en för utsäde och en för gödning. Varvtalet justeras enkelt med traktorns hydraulik.

 


 

Rapid RDA

 

Extrem kapacitet

Rapid A har pneumatisk utmatning och finns i arbetsbredder från 4 till 8 meter. Såkapaciteten är mycket hög samtidigt som den jordbearbetande förmågan är något utöver det vanliga. Trots imponerande dimensioner är maskinen smidig att köra. Rapid A finns även som kombi i 6 och 8 meters bredd.

 


 

Rapid A 600S

 

Individuell fjädring på vingpackarna

Mellanpackarna får en ny starkare design och vingpackarna förses med individuell fjädring på upp till 100 kg per packarhjul. Den individuella fjädringen ger en bättre återpackning på vingarna och såmaskinen får en lugnare gång. Även på ojämna jordar har maskinen en fin följsamhet.

 


 

 

Kombi säkrar resultatet

Rapid A finns såväl med som utan gödning. Intresset för att placera gödning har ökat i Europa i takt med högre kostnader för insatsvaror och ökade miljöhänsyn och här kan Väderstad erbjuda en mångårig erfarenhet inom området.
Genom att mylla gödningen vid sådd får man en säker och snabb gödningseffekt. Genom att gödningen placeras i fuktig jord blir man inte lika beroende av regn, samtidigt som man uppnår högre skörd och bättre växtnäringsutnyttjande.

 

Ställbar mellanvägg
Rapid 600C och 800C har sålåda med ställbar mellanvägg som skiljer utsäde och gödning åt. Sålådan kan ställas in i tre lägen 60/40, 50/50 eller enbart utsäde. En hydrauldriven skruv matar ut gödningen direkt i fördelarhuvudets luftström. Om hela maskinen ska användas för utsäde reverseras skruven åt andra hållet, varvid utsädet transporteras till främre sålådan där det matas ut av Fenix utmatningssystem. Omställningen sker enkelt med en spak.

 


 

 

Jumbo för hög utsädeskapacitet

Rapid A 600J och 800J, är varianter av kombimaskinen, men utan gödningsfunktion..

 


 

 

Med Väderstad E-Services är Rapid redo för framtiden

Med introduktionen av Wi-Fi (Wireless Fidelity) och iPad Air i Väderstad-programmet styrs maskinerna och utrustningen med hjälp av trådlös kommunikation. Användarvänlighet, kostnadseffektivitet och enkel uppdatering är bara några av de stora förtjänsterna med iPad Air-lösningen jämfört med traditionella system. Väderstads kontroll-lösningar har samlats under familjenamnet Väderstad E-Services.

Länk till Väderstad E-Services

 

ControlStation Rapid   E-Keeper rapid ym 15   Isobus rd ym 15

Ny och unik teknik i form av fröräknaren SeedEye

Föraren anger önskad utsädesmängd i antal kärnor per kvadratmeter i iPaden och behöver inte stiga ur traktorn för att göra ett traditionellt vridprov. Såmaskinens radar mäter såmaskinens hastighet och E-Control räknar fortlöpande ut hur det önskade antalet kärnor per kvadratmeter ”börvärdet” stämmer överens med det utmatade värdet ”ärvärdet” som erhålls via SeedEye. Utmatningen, som drivs elektriskt, regleras kontinuerligt för att ge önskad utsädesmängd. Föraren får full kontroll över såförloppet via iPad displayen vid förarplatsen. Önskar föraren att ändra antalet kärnor per kvadratmeter anges förändringen bara på iPaden där mängden visas på displayen.

SeedEye finns tillgängligt för Rapid A 400-800S från juli 2016.

E-Control, SeedEye

 

SeedEye - RDAS

 

SeedEye sensor

 

Halvmaskinavstängning sparar pengar

Halvmaskinsavstängningen på Rapid A 600-800 sköts från hytten.

På oregelbundna fält finns det stora möjligheter till besparingar. Lantbrukare som regelbundet använder halvmaskinsavstängning uppskattar att de kan spara upp till 5 procent utsäde och gödning.

 


 

 

Spara överfarter med BioDrill

Med BioDrill på en Rapid kan man med precision så in vallfrö, fånggrödor och andra småfröiga utsäden i samma moment som sådd av huvudgrödan. Det sparar överfarter, tid och pengar.
Utmatning av fröerna sker med Väderstads eget välbeprövade Fenix-system.
Såmunstyckena för fröerna är placerade bakom billaggregaten men framför packarhjulen och ger en jämn bredspridning. Fröet myllas av hjulen och den efterföljande efterharven.

 Bildgalleri:

Icon image gallery   Icon image gallery

Rapid A seed only

 

Rapid A kombi och jumbo

Filmgalleri:

Product family Rapid A (seed only)

Product family Rapid A (combi)

TopDown & Rapid concept

Front tool options for Rapid A (combi)

Interactive Depth Control on Rapid A

LowLift switch

Lift stop

Bout markers

Master and slave system

Depth stop for Rapid A (seed only)

 

Rapid A concept

1. Bearbetning

Beroende på valt förredskap kan Rapid A arbeta antingen direkt i stubben eller på bearbetad/plöjd mark. Rapid A kan utrustas med olika förredskap:
  • CrossBoard Heavy - Perfekt lösning för plöjd och kultiverad mark med lågt dragkraftsbehov
  • System Agrilla CrossBoard Light - Pinnarna river effektivt lös stora mängder material som CrossBoard sedan bryter sönder och jämnar ut jorden före såbillarna. Förredskapet avbryter effektivt kapillärtransporten av vatten upp till jordytan, jämnar fältet efter plöjning och förflyttar finjord ner i såbädden
  • System Disc - Vår mest mångsidiga förredskap för minimerad bearbetning. Intensiv jordbearbetning med individuella gummiavfjädringar för varje tallrik. Tallrikens storlek i kombination med den koniska formen drar upp små fina jordpartiklar, ideala för bra såbädd. Tallrikarna görs av V55-stål med en diameter på 410 mm för överlägsen livslängd
  • System Disc Aggressive CrossBoard Light - Vårt tyngsta förredskap, idealiskt vid reducerad bearbetning. Det jämnar ut fältet med bra flexibilitet och kan hantera växtrester

2. Sådd

Rapid har en fantastisk förmåga att hålla sådjupet under de svåraste förhållanden. Varje packarhjul styr sådjupet på två billar med en unik mekanisk koppling. Billarna är gummiavfjädrande som garanterar en lugn gång även vid höga hastigheter. Rapid har upp till 150 kg billtryck (tom sålåda) som gör en god nedträngning även under de tuffaste markförhållanden.
Gödningstallrikarna med 250 mm radavstånd placerar gödseln mellan varannan utsädesrad till ett förinställt djup. För optimal etablering bör gödselmedlet placeras 2-3 cm djupare än utsädet.
Utsädestallrikarna med 125 mm radavstånd skär en liten skåra i den bearbetade jorden och placerar utsädet i fuktig jord. Därefter täcks utsädet av finjorden skapad av de sågtandade kanter på tallrikarna. Detta är en av förklaringarna till den goda och jämna uppkomsten.
Rapid använder en enda utsädestallrik för att skapa en utsädesfåra som är så smal som möjligt. I det skyddade området bakom tallriken, lägger såbillen fröet. Tallrikarna är tillverkade av svenskt stål, härdat upp till HRC55 - Väderstad V55. Detta garanterar en stark och hård tallrik och därmed en längre livslängd.


3. Återpackning

Varje hjul packar till jorden över två utsädesrader och en rad av gödsel. Återpackning ger god kontakt mellan jord och frö, och därför bra vattenförsörjning till groende frön.
Packarhjulen är placerade i en OffSet position. Detta innebär att vartannat hjul i packarrullen har flyttats 190 mm bakåt på en separat axel. Detta skapar en kanal mellan vartannat hjul där jord och växtrester kan flöda och passera ut bakom såmaskinen. Detta förhindrar att jorden vallas upp framför hjulraden, vilket är en fördel på mycket lätta jordar. Med hjulen i OffSet kan man också så under betydligt tuffare förhållanden och OffSethjulen ger såmaskinen ett lägre dragkraftsbehov..


4. Luckring

Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.
Arbetsvinkel och tryck som jorden bearbetas med kan justeras. Denna möjlighet tillåter finjustering av den bearbetning som uppnås av efterharven, men samtidigt tillåter det olika nivåer av skörderester som skall hanteras
Harven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde.

Standard

Packer RDAC/RDAJ Packarhjul mellan traktorns hjul (RDAC/RDAJ)
Hydraulic fan Hydraulisk fläkt
Metering system RDAS Utmatningssystem
Koncept Unik djupkontroll - icke känsligt för sten
Spårmarkering
Half machine shut off Halvmaskinsavstängning
Rubber suspension Gummifjädring
Discs Vassa, räfflade tallrikar
Large hopper with roll-top Stor sålåda med rullpressening
OffSet wheel Packarhjulen i OffSet
Scrapers Avskrapare
Following harrow Efterharv
Combi drilling (Rapid A Combi version) Kombisådd (Rapid A Kombi)

Förredskap Rapid A Utsädesversion

CrossBoard Heavy CrossBoard Heavy
System Agrilla CrossBoard Light System Agrilla CrossCoard Light
System Disc CrossBoard Light System Disc CrossBoard Light
System Disc System Disc
SDA for RDAS System Disc Aggressive CrossBoard Light

Förredskap Rapid A Kombi- och Jumbo-version

CrossBoard Heavy RDAC CrossBoard Heavy
System Agrilla CrossBoard Heavy RDAC System Agrilla CrossBoard Heavy
System Disc RDAC System Disc
System Disc CrossBoard Heavy RDAC System Disc CrossBoard Heavy

Tillval

Towing eyes Flexibelt val av dragkoppling
Bout and pre emergence markers Tallriksmarkörer och spårmarkörer
Track eradicator RDA 400-800S Spårluckrare
Pivot packer Mellanpackare
(Rapid A utsäde)
Extra Pivot packer Extrahjul till mellanpackaren
Filling auger Rapid A Fyllskruv
(Rapid A 600-800C/J)
BioDrill Rapid A BioDrill
Slug pellet - Rapid A Spridarplåtar för snigelgift
E-Keeper rapid ym 15 Väderstad E-Services
Interactive depth control Interactive Depth Control
Distributor head for maize Fördelarlock för majs
RD3D-15120259-0003 RDA 600S close up Hopper extension Förhöjningskrage
Såövervakning
PTO hydraulic pump PTO hydraulikpump
Support wheel RDAS Stödhjul
Bean coulter Stor såbill för storkärniga utsäden
Reinforced tyre RDAS Förstärkta däck
Wing packer Vingpackare
Viktöverföring
(Rapid A 600-800C/J)

Rapid A

400S

600S

800S

Utmatning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk
Arbetsbredd (m) 4,0 6,0 8,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 3,1 3,1 4,0
Transportlängd (m) 8,0 8,0 8,0
Basvikt (kg) 5200 6000 7700
Volym sålåda (l) 2900 3100 3100
Antal såbillar 32 48 64
Radavstånd såbillar (mm) 125 125 125
Såbillstryck min/max (kg) 117/255 110/205 88/175
Tallriksdiameter förredskap SDA (mm) 450 450 450
Diameter såtallrik (mm) 410 410 410
Bromsar H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-14 10-14 10-14
Hjuldimension (transporthjul) 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Hjuldimension (stödhjul) - 190/95x15 190/95x15
Hydrauluttag 3-4 DV + 1 FR 3-4 DV + 1 FR 3-4 DV + 1 FR
Dragkraftsbehov från (hp) 130 180 240
Oljekapacitet hydraulisk fläkt (l/min) 40 40 40

 

SDA = System Disc Aggressive
H = Hydraulisk
P   Pneumatisk
DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur

 

Rapid A

600C

800C

600J

800J

Utmatning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk
Arbetsbredd (m) 6,0 8,0 6,0 8,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 3,5 4,0 3,5 4,0
Transportlängd (m) 9,6 10,3 9,6 10,3
Basvikt (kg) 7300 8700 6950 7600
Volym låda (l) 6000 * 6000 * 6000 6000
Antal såbillar 48 64 48 64
Radavstånd såbillar (mm) 125 125 125 125
Antal gödningsbillar 24 32 - -
Radavstånd gödningsbillar (mm) 250 250 - -
Såbillstryck min/max (kg) 95/195 85/165 90/190 75/155
Diameter såtallrik (mm) 410 410 410 410
Bromsar P P P P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-14 10-14 10-14 10-14
Hjuldimension (transporthjul) 190/95x15 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Hjuldimension (stödhjul) 190/95x15 190/95x15 - -
Hydrauluttag 5 DV+FR 5 DV+FR 5 DV+FR 5 DV+FR
Dragkraftsbehov från (hp) 240 260 190 250
Oljekapacitet hydraulisk fläkt (l/min) 40 40 40 40

 

P = Pneumatisk
DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur
* = Lådan kan fördelas 50/50% utsäde/gödning, 40/60% utsäde/gödning eller 100% utsäde

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.