Cultus BioDrill BDX
BioDrill on TopDown

BioDrill

BioDrill – En monterbar såenhet som gör redskap till högprecisa såmaskiner
BioDrill möjliggör en extremt jämn sådd av småfröiga grödor med precision ner till 1 kg utsädesmängd per hektar. Den pneumatiska modellen är utrustad med samma utmatningssystem som Väderstads övriga såmaskiner. Även knastervalsen är från Rapid. Såenheten BioDrill är enkel att montera på jordbearbetnings- och såmaskiner. Med BioDrill kan man spara överfarter, diesel och tid.
 
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Kolla in filmen påTopDown utrustad med den monterbara såenheten BioDrill

 


 

   

BioDrill öppnar möjligheter

BioDrill med en jordbearbetande Väderstadmaskin möjliggör snabb och säker etablering av höstraps i en stressig period, ofta torr och besvärlig. Tidsbesparingen bidrar med dyrbara dygn till höstrapsens viktiga utveckling och därmed många kilo extra skörd.

BioDrill gör det möjligt att så in vall samtidigt med en huvudgröda eller så sår man vall alternativt en mellangröda direkt i samband med jordbearbetningen.

 


 

Elektrisk drivning ger hög noggrannhet

BioDrill 360 har elektrisk drivning, med en mycket noggrann inställning av utsädesmängden, från 1 - 30 kg/ha. Körhastigheten mäts med en markradar, vilken styr den exakta utmatningen. Den hydrauliska fläkten kräver ett oljeflöde på 35 l/minut och 180 bar.
BioDrill 360 har en central, toppmodern, pneumatisk utmatningsenhet med utbytbar vals och en fläkt vars luftström transporterar utsädet till fördelarmunstycket.

 

BioDrill Radar     Clear cut

 


 

 

Enkel att kalibrera

Vridprovet utförs på några minuter. Provpåsen spänns fast på Fenix-huset med en bajonettfattning. Med en praktiskt placerad fjärrkontroll på sålådan fylls provpåsen. Väg provet och knappa in värdet på ControlStation i förarhytten. ControlStation beräknar själv förhållandet mellan utmatad mängd och antal varv som såhuset roterat. Önskad utsädesgiva kan därefter anges i kg/ha direkt i ControlStation.

 


 

Rejäl CE-märkt plattform

BioDrill 360 är i samtliga utföranden försedd med en rejäl och stadig CE-godkänd plattform för enkel och smidig påfyllning av utsäde. Stegen är uppfällbar och låses effektivt under arbetet i fält.
BioDrill kan enkelt monteras av vid behov, detta maximerar också dess livslängd.

 


 

Spridarskenan ger extremt bra fröfördelning

Spridarskena finns till Carrier och ger en extremt bra fröfördelning utefter hela arbetsbredden även i hög fart eller vid blåsiga förhållanden.

 


 

Eldriven knastervalsutmatning

BioDrill 180 och 250 har knastervalsutmatningssystem som gör att utsädet faller av egen vikt. Utmatningssystemet drivs av en elmotor och en markradar som ger kontinuerliga hastighetsdata med god noggrannhet för givor ner till 1 kg/ha.

 


 

BioDrill 180 och 250 passar till mindre redskap

Sålådan till BioDrill 180 rymmer hela 180 liter och är avsedd för Carrier, Cultus och TopDown med arbetsbredderna 3 och 3,5 m. BioDrill 250 rymmer 250 liter i sålådan och är avsedd för 4-m modellerna av Carrier och Cultus. En låg placering gör det enkelt att fylla på eller tömma sålådan, vilket spar tid.

    Cultus gallery

Bildgalleri:

Icon image gallery

BioDrill filmgalleri:

TopDown 500 with BioDrill

TopDown with BioDrill BDA

Cultus with BioDrill BDX

Metering system

FPV Quad filming 'drilling of rapeseed'

BioDrill – arbetar med naturen

Med BioDrill kan du spara tid, pengar och på samma gång markens bördighet. Genom att så gräsfrö eller fånggröda på samma gång som du gör en annan bearbetning eller samtidigt som sådd av huvudgrödan, kan värdefull tid och diesel sparas.

Det finns gott om goda exempel på lantbrukare som etablerar oljeväxter när man gör den primära bearbetningen med en TopDown eller Cultus. Den djupa bearbetningen av kultivatorn ger bra och jämna förutsättningar för rotutveckling och återpackarrullen behåller markfukten. Andra lantbrukare sår framgångsrikt gräsfrö samtidigt med sådd av korn för att etablera nästa års vall och sparar därmed 2-3 extra överfarter.

Även ur en agronomisk synvinkel finns det flera fördelar med BioDrill

Sådd av en fånggröda med BioDrill håller marken beväxt hela tiden. Kväve-läckaget kan begränsas till ett minimum och det organiska materialet som kommer att ingå i den översta markytan maximeras. Detta är ett bra exempel på hur BioDrill hjälper dig att arbeta med naturen för att få både miljö och ekonomiska fördelar.

Att använda BioDrill för att så gräs/klöver samtidigt som sådd av korn eller havre är ett annat bra exempel på hur en förfrukt kan bli en säker och effektiv miljö för de framväxande gräsväxterna och resulterade i en stark start för din vall eller bete.

TopDown with BioDrill

Standard BDA 360 (Spirit, Cultus 420-500 och TopDown 400-700)

Rymlig sålåda
Jämn spridning av utsädet
Fenix utmatningssystem
Control Station ControlStation
Radar
Avmontering efter sådd

Standard BDX 180 and 250 (Carrier 300-400, Cultus 300-400 and TopDown 300)

Rymlig sålåda
Unifrom spreading of seed Jämn spridning av utsädet
Elektrisk drivning
Control Station ControlStation
Radar Radar
Avmontering efter sådd

BioDrill

BDX 180

BDX 250

Volym sålåda (l) 180 250
Utmatning Elektrisk Elektrisk
Eluttag +12V +12V
Basvikt (kg) 190 230
Fyllhöjd standard (mm) 650 650
Passar till: TopDown 300 -
  Cultus 300, 350 * Cultus 400
  Carrier 300, 350 * Carrier 400
  Rapid 300C/S Rapid 400C/S

* Inte hydrauliskt burna modeller

 

BioDrill

BD 360

BDA 360

Volym sålåda (l) 360 360
Utmatning * Pneumatisk / Hydraulisk / Mekanisk Pneumatisk / Elektrisk
Eluttag +12V +12V
Basvikt, max (kg) **

BD för RX: 320
BD för RS 500-940: 340
BD för RDAS/C/J: 260

BDA för RS 1020-1230: 360
BDA för CS: 265
BDA för TD: 330
BDA för CR: 360
BDA för CRL/CRXL: 358
BDA för ST: 165
BDA för RDAS/C/J: 250
Fyllhöjd standard (mm) 1250 1170/250
Passar till:   TopDown 400-700
    Cultus 420-500
    Carrier 420-1225
    Carrier XL 425-1225

Rollex 510-620 Carrier L 425-825 
  Rexius 500-940 Rexius 1020-1230
  Rapid A 400-800S/C/J med ControlStation Rapid A 400-800S/C/J med gateway
    Spirit 400-600S/C

 

* = Rapid RDAC: Pneumatisk/Hydraulisk drivning
    Rollex & Rexius 650-940: Mekanisk drivning
    Rexius 1020-1230: Elektrisk drivning
** = maxvikt visas i tabellen. Vikt varierar beroende på värdmaskin

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.