Image Tempo V
Image Tempo V
Image Tempo row unit

Tempo V

En mångsidig höghastighets precisionssåmaskin

Med den mångsidiga höghastighetssåmaskinen Tempo V, kan etablering utföras i höga hastigheter utan att kompromissa med en utmärkt precision och noggranhet. Resultatet är en unik kombination av enhetlig etablering och hög kapacitet.

Bakom Tempos kvalitéer ligger många år av utvecklingsarbete av våra duktiga ingenjörer. Detta arbete efterföljs sedan av grundliga fälttester i många länder, vilka utförs i tätt samarbete med lokala växtodlingsrådgivare och lantbrukare.

Tempo V är extremt mångsidig. Användaren kan med Tempo V etablera många olika grödor med en och samma maskin, vilket ger en högre nyttjandegrad och lägre arealkostnader. Säsongen kan börja på våren med sådd av sockerbetor i 12 rader och med radavstånd 50 cm, efterföljas av 8 rader med majssådd med ett radavstånd på 75 cm, och avslutas med 12 rader med vår- eller höst-raps med tätast möjligt radavstånd, 45 cm på en Tempo V 12.

Tempo V finns i tre olika rambredder (4,5 / 6,0 / 6,5 m) och kan utrustas med alltifrån 6 till 12 radenheter med varierande radavstånd, inklusive udda antal radenheter. Transportbredden är alltid 3 meter och maskinen kan snabbt ställas om från transport till fältläge från hytten.

youtube playbuttonyoutube playbutton

Produktfilm för den mångsidiga höghastighets precisionssåmaskinen Tempo V med fronttank

 


 

En ny standard för precision vid hög hastighet

Väderstad Tempo sätter en ny standard för precisionssådd i höga hastigheter. Med Tempo kan sådden genomföras i hög hastighet utan att ge avkall på precisionen. Resultatet blir en unik kombination av jämn grödetablering och hög kapacitet.
Vid utvecklingen av såhuset för Tempo var målet att kunna så 28 frön/sekund. Resultatet, the Gilstring Seed Meter, uppnår imponerande resultat även vid höga hastigheter. En av nyckelfunktionerna är den trycksatta utsädestransporten, PowerShoot.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animering som visar Tempos såhus

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Kalibrering av Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Med Väderstad E-Services, är Tempo redo för framtiden

Med introduktionen av Wi-Fi (Wireless Fidelity) och iPad Air i Väderstad-programmet tillkommer en rad fördelar. Från och med nu styrs maskinerna och utrustningen med hjälp av trådlös kommunikation. Användarvänlighet, kostnadseffektivitet och enkel uppdatering är bara några av de stora förtjänsterna med iPad Air-lösningen jämfört med traditionella system. Väderstads kontroll-lösningar har samlats under familjenamnet Väderstad E-Services.

Läs mer om Väderstad E-Services här

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Individuell avstängning av radenheterna

Den elektriska drivningen av samtliga såhus gör det möjligt att stänga av enskilda radenheter och därmed spara utsäde och insatsvaror på oregelbundna fält. När utsädesutmatningen stängs av stängs även gödningsutmatning och utmatning av mikrogranulat av om maskinen är utrustad med detta. Möjlighet finns också att helt stänga av gödningsutmatning eller utmatning av mikrogranulat och samtidigt fortsätta att så. Har man fält med varierande jordarter och varierande mullhalt är det även enkelt att justera gödningsgivor och utsädesmängder från hytten under gång.

 


 

Robust radenhet

Tempos radenhet är utvecklad för precisionsådd i höga hastigheter me dminimala krav på service och underhåll. Alla länkage och bussningar i radenheten är underhållsfria. Det kraftigt byggda parallell länkaget är utvecklat för att kunna överföra stor kraft till radenheten.

 

 


 

För att minimera vibreringar av den höga hastigheten är såradsenheten utrustad med dragna bärhjul

Bärhjulen på Tempo är dragna (fig. 1) istället för påskjutande (fig. 2), som är den gängse metoden på exaktsåmaskiner. Den stora fördelen med dragna bärhjul på radenheten är att maskinen är lättare att dra och att vibrationer i radenheten minskar kraftigt.

 

 
1   2

 


 

Tre typer av stängningshjul

Det finns tre olika typer av stängningshjul att välja från. Utöver standardhjulen finns det en bredare version stängningshjul som rekommenderas till väldigt grund sådda småfröigt utsäde. Det kan vara svårt att stänga såfåran på lerjordar med högt lerinnehåll, så för dessa jordar rekommenderas det tandade stängningshjulet.

 

   

Standard stängningshjul   Brett stängningshjul   Tandat stängningshjul

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

 

Testad på många grödor

Utsädesskivor finns i olika versioner för majs och solrosor. Den utsädesskiva som skall användas beror på tusenkornsvikten på utsädet. Utöver majs och solrosor kan nu Tempo användas för att exaktså sojabönor, hirsfrö, durra, sockerbetor, oljeväxter och bomull. En såskiva för majs med 32 hål och en diameter på 5,5 mm är standard och andra såskivor finns som tillval.

 

Crops Tempo

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film som visar hur man ställer in de korrekta inställningarna på din Tempo

 


 

Tempo V with front hopper
Tempo V med FH 2200, fronttank

 

Kombisådd för säkrare etablering och bättre växtnäringsutnyttjande

Kombisådd ger en pålitlig gödslingseffekt och ofta högre skördar. Med en exaktsåmaskin är det dessutom viktigt att gödningsbillen inte stör ytan så mycket att bärhjulen på radenheten blir påverkat, som skulle kunna påverka förplacering och sådjup, vilket skulle försämra groningsbetingelserna.

Den mångsidiga precisionsåmaskinen Tempo V kan utrustas med en fronttank som rymmer 2200 liter. Gödningsbillarna är fjäderbelastade och kan utsättas för en belastning på upp till 150 kg/bill.

 

Fertilizer coulter

Bildgalleri:

 

Icon image gallery

Filmer:

Product family Tempo V with front hopper

Tempo seed meter - how it works

Calibration of Tempo (English)

Settings of Tempo (English)

Tempo Gilstring Seed Meter

Tempo är inte bara snabb, den perfekta kärnplaceringen är det som verkligen gör att den sticker ut från mängden. Tempo är mer exakt och såhuset försäkrar perfekt placering för varje kärna. Denna precision är av största vikt för att maximera avkastningen.

Såhuset, som kallas Gilstring Seed Meter, och röret till såbillen trycksätts med tryckluft. Detta innebär att utsädet "skjuts" genom det korta såröret ner till såbillen och är därför okänsligt för både backar, sidolutningar och vibrationer. Vi kallar denna teknik för PowerShoot.

 

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animation som visualiserar såhuset på Tempo

 

Seed emptying device, YM 2016

I den nya versionen av Gilstring Seed Meter finns en tömningslucka som möjliggör enkel tömning av sålåda och såhus. Detta är en stor fördel för kunder som byter gröda ofta.

Standard

Folding TPV Hydraulisk ihopfällning
Underhållsfria parallellänkar
WS 9 Elektronik
Press wheel Packarhjul
Closing wheel Stängningshjul (25 mm)
V55 disc Såtallrik
Seed discs Utsädesskivor
Enkel service
Alternator Generator för egen strömförsörjning
Hydraulic fan TPV Hydruliskt driven fläkt

Tillval

Row cleaner Radrensare
Micro granulate box Mikrogranulat
Seed tube 22 mm seed system 22 mm sårör
Front hopper TPV Gödning
Gödningsbillar
Marker arm Tempo Markörer
High air inlet Förhöjt luftintag
Stängningshjul (50 mm)
Tandat stängningshjul
Econtrol_210px Väderstad E-Services

Tempo V

TPV 6

TPV 7

TPV 8

Antal rader 6 7 8
Radavstånd (mm) 700/750/762/800 600 700/750/762/800
Arbetsbredd (m) 4,2-4,8 4,2 5,6-6,4
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m)

 

Volym sålåda per radenhet (l) 70 70  70
Volym mikrogranulatbehållare per radenhet (l) 17 17 17 
Vikt utan kombi (kg) min-max 1700-2200 1800-2400 2000-2700 
Vikt med kombi (kg) min-max - -  -
Billtryck max (kg) 325 325 325 
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-17 10-17  10-17
Hydraulik behov 2-3 DV+FR 2-3 DV+FR 2-3 DV+FR 
Dragkraftsbehov (hk) 100 100  150

 

DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur

 

 

Tempo V

TPV 9

TPV 10

TPV 11

TPV 12

Antal rader 9 10 11 12
Radavstånd (mm) 600 600/750/762 600 450/500/508
Arbetsbredd (m) 5,4 6,0-7,5 6,6 5,4-6,1
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m)

   
Volym sålåda per radenhet (l) 70 70 70 70
Volym mikrogranulatbehållare per radenhet (l) 17 17 17 17
Vikt utan kombi (kg) min-max 2100-2900 2300-3200 2400-3200 2500-3600
Vikt med kombi (kg) min-max - - - -
Billtryck max (kg)  325  325 325 325
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-17 10-17 10-17 10-17
Hydraulik behov 2-3 DV+FR 2-3 DV+FR 2-3 DV+FR 2-3 DV+FR
Dragkraftsbehov (hk) 150 180 180 180

 

DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder, för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt bekräftas vid beställningstillfället.