Tempo T 6
Image Tempo
Tempo row unit

Tempo T

Utvecklad för hastighet och precision

Med Tempo kan sådden genomföras i hög hastighet utan att ge avkall på precisionen. Resultatet blir en unik kombination av jämn grödetablering och hög kapacitet. Bakom Tempos kvaliteter ligger många års utvecklingsarbete av våra ingenjörer. Utvecklingsarbetet har följts av hårda fälttester i ett flertal länder, vilka har utförts i nära samarbete med rådgivare och lantbrukare.

Tempo T är en trepunktsburen precisionssåmaskin med teleskopiskt vingindrag. Maskinen finns i sex och sjuraders konfiguration med olika radavstånd mellan 50 och 80 cm. Beroende på konfiguration så får maskinen en transportbredd mellan 3,36 och 3,5 meter.

 
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

 

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Produktfilm för Tempo T och Tempo F

 


 

En ny standard för precisionssådd i hög hastighet

Väderstad Tempo sätter en ny standard för precisionssådd i höga hastigheter. Med Tempo kan precisionssådd utföras vid väldigt höga hastigheter och ändå blir såprecisionen enastående. Resultatet är en unik kombination av jämn uppkomst och överlägsen kapacitet.

Vid utvecklingen av såhuset för Tempo var målet att kunna så 28 kärnor per sekund. Resultatet, Gilstrings Seed Meter, åstadkommer ett imponerande resultat även vid de allra högsta hastigheterna. En av nyckelfunktionerna är den trycksatta kärntransporten, det vi kallar PowerShoot.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animation som visualiserar såhuset på Tempo

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film hur man kalibrerar Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Med Väderstad E-Services är Tempo redo för framtiden

Med introduktionen av Wi-Fi (Wireless Fidelity) och iPad Air i Väderstad-programmet tillkommer en rad fördelar. Från och med nu styrs maskinerna och utrustningen med hjälp av trådlös kommunikation. Användarvänlighet, kostnadseffektivitet och enkel uppdatering är bara några av de stora förtjänsterna med iPad Air-lösningen jämfört med traditionella system. Väderstads kontroll-lösningar har samlats under familjenamnet Väderstad E-Services.

Läs mer om Väderstad E-Services här

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Individuellt avstängningsbara radenheter

Den elektriska drivningen av samtliga såhus gör det möjligt att stänga av enskilda radenheter och därmed spara utsäde och insatsvaror på oregelbundna fält. När utsädesutmatningen stängs av stängs även gödningsutmatning och utmatning av mikrogranulat av om maskinen är utrustad med detta. Möjlighet finns också att helt stänga av gödningsutmatning eller utmatning av mikrogranulat och samtidigt fortsätta att så. Har man fält med varierande jordarter och varierande mullhalt är det även enkelt att justera gödningsgivor och utsädesmängder från hytten under gång.

 


 

Robust såenhet

Såenhetet på Tempo är designad för sådd vid hög hastighet men med ett minimalt behov av service. Alla fästen på såenheten är underhållsfria. Det starka parallellänkaget är designat för att kunna överföra vikt till såenheten.

 

 


 

För att minimera vibrationerna vid högre hastigheter är radenheten utrustad med dragna bärhjul

Bärhjulen på Tempo är dragna (1) istället för skjutna (2) vilket är den vanliga lösningen på precisionssåmaskiner. Den stora fördelen med dragna bärhjul är att maskinen blir lättare att dra samt att vibrationerna i radenheten minskar. Bärhjulen är dessutom monterade i en boggivagga för att kunna hålla ett jämnare sådjup vid ojämna fältförhållanden.

 

 
1   2

 


 

Tre typer av stängningshjul

Tre olika typer av stängningshjul finns att välja på. Förutom standardmodellen finns en bredare variant som rekommenderas vid mycket grund sådd av småfröiga grödor. Har man jordar med högt lerinslag där det kan vara svårt att sluta såfåran, rekommenderas tandat stängningshjul.

 

   
Standard (25 mm)   Brett (50 mm)   Tandat

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

Testad för många grödor

Såskivor finns i flera olika utföranden för majs och solros. Vilken såskiva som ska användas avgörs av tusenkornvikten. Dessutom kan Tempo användas för att så soja, hirs (sorghum), sockerbetor, raps och bomull. Såskiva för majs med 32 hål och diametern 5,5 mm är standard och övriga såskivor är tillval.

 

Crops Tempo

 


 

Tempo T 6 in field 

 

Kombisådd ger säkrare resultat

Kombisådd ger en säker växtnäringseffekt och ger ofta en högre skörd. Genom att lägga en lagom andel av växtnäringen i samband med sådden så reduceras också antalet överfarter på fältet. Vid odling av radgrödor så är det viktigare med kombisådd än vid odling av spannmål då gödningen kan placeras på lagom avstånd från fröet. På en precisionssåmaskin är det också viktigt att gödningsbillen inte stör ytan så mycket att bärhjulen på radenheten påverkas, vilket skulle ändra sådjupet, eller att såbädden för fröet påverkas vilket skulle ge sämre groningsförutsättningar.

Bildgalleri

Icon image gallery

Tempo T filmgalleri

Product family Tempo T & Tempo F

Settings of Tempo (English)

Calibration of Tempo (English)

Tempo seed meter - how it works

Tempo seed meter versus the competition

Animation cylinder - Tempo T

Tempo Gilstring Seed Meter

Tempo är inte bara snabb, den perfekta kärnplaceringen är det som verkligen gör att den sticker ut från mängden. Tempo är mer exakt och såhuset försäkrar perfekt placering för varje kärna. Denna precision är av största vikt för att maximera avkastningen.

Såhuset, som kallas Gilstring Seed Meter, och röret till såbillen trycksätts med tryckluft. Detta innebär att utsädet "skjuts" genom det korta såröret ner till såbillen och är därför okänsligt för både backar, sidolutningar och vibrationer. Vi kallar denna teknik för PowerShoot.

 

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animation som visualiserar såhuset på Tempo

 

Seed emptying device, YM 2016

I den nya versionen av Gilstring Seed Meter finns en tömningslucka som möjliggör enkel tömning av sålåda och såhus. Detta är en stor fördel för kunder som byter gröda ofta.

Standard

Underhållsfria parallellänkar
WS 9 Elektronik
Press wheel Packarhjul
Closing wheel Stängningshjul (25 mm)
V55 disc Såtallrik
Seed discs Utsädesskivor
Enkel service
Tempo T Telescope Hydraulisk teleskop
Hydraulic fan Hydraliskt driven fläkt och generator

Tillval

Micro granulate box Mikrogranulat
Seed tube 22 mm seed system 22 mm sårör
High air inlet Förhöjt luftintag
Row cleaner Radrensare
Stängningshjul (50 mm)
Tandat stängningshjul
Tempo T fertiliser 1200 litres Gödning 1200 liter
Gödningsbillar
Omröraraxel för gödning
Marker arm Tempo Markörer
Econtrol_210px Väderstad E-Services

Tempo T

TPT 6

TPT 6

Antal rader 6 6
Radavstånd (mm) 600/650/700/750 762/800
Arbetsbredd (m) 3,6-4,5 4,57-4,8
Transportbredd (m) 3,36 3,5
Transporthöjd (m) 3,2 3,2
Volym sålåda per radenhet (l) 70 70
Volym mikrogranulatbehållare per radenhet (l) 17 17
Vikt utan kombi (kg) min-max 1400-1700 1400-1700
Vikt med kombi (kg) min-max 1900-2200 1900-2200
Billtryck max (kg) 150 150
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-17 10-17
Hydraluttag 2-3 DV+FR 2-3 DV+FR
Dragkraftsbehov från (hk) 100 100

 

DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur

 

 

Tempo T

TPT 7

TPT 7

Antal rader 7 7
Radavstånd (mm) 500/550 600
Arbetsbredd (m) 3,5-3,85 4,2
Transportbredd (m) 3,36-3,5 3,5
Transporthöjd (m) 3,2 3,2
Volym sålåda per radenhet (l) 70 70
Volym mikrogranulatbehållare per radenhet (l) 17 17
Vikt utan kombi (kg) min-max 1750-2250 1750-2250
Vikt med kombi (kg) min-max 2000-2500 2000-2500
Billtryck max (kg) 150 150
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-17 10-17
Hydrauluttag 2-3 DV+FR 2-3 DV+FR
Dragkraftsbehov från (hk) 100 100

 

DV = Dubbelverkande
FR = Fri retur

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.