Precisionssåmaskiner

Väderstad Tempo har satt en ny standard för precisionssådd i hög hastighet. Resultatet ger en unik kombination av jämn etablering och exceptionell kapacitet. Tempo F har i tyska försök (Top Agrar nr 2, 2013) visat sig vara den såmaskin som sår absolut jämnast oavsett hastighet.

Ett genialt såhus

Hjärtat i maskinen är såhuset, som vi kallar Gilstring seed meter, fungerar fantastiskt väl under nästan alla förutsättningar. Såhuset har en fascinerande noggrannhet även vid mycket höga hastigheter, vilket kombineras med en låg känslighet för lutningar och vibrationer. Hemligheten bakom dessa egenskaper är att vi kontrollerar fröets rörelse från såhuset hela vägen ner till marken.

PowerShoot

På de flesta precisionssåmaskiner faller fröet från såhuset ner till marken i ett sårör. Tekniken kallas för ”drop type”. Vid höga hastigheter och vid vibrationer studsar fröet i såröret och en stor del av precisionen från såhuset går förlorad. Detta är en av orsakerna till att många precisionssåmaskiner körs i låga hastigheter. Tempo använder trycket i såhuset för att förflytta fröet en kort sträcka i hög hastighet. Denna funktion kallas för PowerShoot. Den snabba transporten minskar effekten av vibrationer och lutning och därför bibehålls precisionen. Detta tillsammans med den korta transportsträckan i såröret gör att precisionen bibehålls även i höga hastigheter. Som standard levereras Tempo med såskivor för majs men skivor för annan gröda kan beställas.