TopDown 700
TopDown 900
Close-up TopDown 300

TopDown

TopDown – en extremt flexibel kultivator

Flexibilitet i jordbearbetningen och möjlighet till anpassning för olika förhållanden gör TopDown till ett tryggt val av kultivator. TopDown både skär och mixar in stora mängder skörderester jämnt i den bearbetade jordprofilen och därmed ökar nedbrytningstakten. Återpackningen kan ställas in helt efter behov och möjlighet finns även att byta välttyp. Maskinen kan jobba både grunt och ner till 40 cm, samtidigt som den kan skapa en såbädd i en överfart, vilket sparar både tid och bränsle.

 
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Kolla in filmen för produktfamilj TopDown.

 


 

TopDown from top

 

Robusta lösningar för lång livslängd

Tallrikar, utjämnare och vältar är gummifjädrade, vilket förlänger huvudramens livslängd. De svetsade pinnfästena garanterar att pinnen behåller sitt läge och eliminerar behovet av efterdragning. Pinnen är fäst i ramen med en specialutvecklad bult med koniska bussningar som gör den underhållsfri. Den hydrauliska stenutlösningen på upp till 700 kg är steglöst inställbar, vilket ger ramen en längre livslängd.  Maximalt inställd håller den djupet även i besvärliga förhållanden. Fjäderpaketet är horisontellt monterat vilket ger pinnen ökad livslängd, samtidigt som den snabbare fjädrar tillbaka till rätt djup.

 

td tine   Opus tine with measurements

 


 

TopDown 600

 

Flexibel kultivator - Tre maskiner i en

TopDown är en flexibel kultivator konstruerad för att i en enda överfart skära ut hela markytan, blanda in skörderester och luckra på djupet. De främre tallrikarna kan med fördel användas för grund bearbetning direkt efter tröskningen för att blanda in skörderester och få spillsäd och ogräs att gro. Kultivatorpinnarna förblir upplyfta under en sådan manöver. Vill man använda TopDown som en klassisk kultivator lyfter man tallrikarna, medan man låter pinnarna arbeta. En sådan bearbetning kan vara ämnad för att bryta en sula eller hårdare jordlager. Vill man nå ner i alven finns möjlighet att montera på djupgående pinnar, DeepLoosening.

 

TopDown with arrows   TopDown with arrows   TopDown with arrows

 


 

TopDown Discs

 

Tallrikar av hög kvalitet

De koniska tallrikarna av specialhärdat svenskt V-55 stål sitter monterade fram, därmed maximeras deras skärande effekt. Diametern gör att tallrikarna lämnar ett fint bruk efter sig, en förutsättning för ett bra arbetsresultat. Tallrikarnas koniska form gör att de har samma arbetsvinkel mot marken oavsett slitage eller arbetsdjup. De smörjningsfria lagren sitter på baksidan av tallriken och ger därför ökad genomsläpplighet, samtidigt som de får lång livslängd. Varje tallrik sitter på en egen gummifjädrad arm, vilket även det bidrar till ökad genomsläpplighet samt maximerar bearbetningsprecisionen.

 

   

 

TrueCut 470-tallrikarna arbetar djupare och hanterar mer skörderester

TopDown kan också utrustas med TrueCut 470 mm tallrikar med aggressivare, något  djupare och mer homogen utskärning. De distinkta urtagen (”TrueCut”) sönderdelar skörderesterna effektivare, vilket leder till snabbare nedbrytning och därmed en bättre fälthygien. Urtagen är dessutom något större för att kunna ge redskapet ett bättre grepp och bearbeta större mängder skörderester.

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

 

Pinndelning för optimalt resultat

Pinndelningen på 27 cm ger en mycket god inblandning och efterlämnar en jämn yta. Fördelningen av pinnarna i ramen och en ramhöjd på 80 cm säkerställer en god genomsläpplighet. En pinne är placerad bakom varje hjul, i och med detta lämnas aldrig några hjulspår efter maskinen.

 


 

Skenor och spetsar ger många möjligheter

De olika möjligheterna till bearbetning i kombination med utbudet av skenor och spetsar gör att TopDown kan utföra många olika uppgifter utan att man behöver byta traktor.
Genom att använda utbudet av spetsar optimalt är det lätt att t.ex arbeta grunt i ytan och samtidigt bryta upp djupare lager med hjälp av DeepLoosening- och LowDisturbance-spetsar. Det går också att få en full utskärning av hela bearbetningsdjupet. Genom att utrusta TopDown med uppfällbara pinnar och glesa ut pinndelningen kan man reducera dragkraftsbehovet
Spetsens angreppsvinkel är optimerad för att ge minsta möjliga kokbildning.

 


 

TopDown Tines

 

Effektiv inblandning

Pinnarna är i grundutförande utrustade med delbar spets och MixIn-skena. Då en vanlig spets slits många gånger snabbare än skenan, säkerställer delningen en konstant mixverkan. Konstruktionen ger en effektiv bearbetning och inblandning av skörderester eftersom jordens blandas om flera gånger i samma passage.

 


 

TopDown levellers

 

Roterande utjämnare

TopDown är utrustad med hydrauliskt inställbara roterande utjämnare. Dessa kan efter behov ändras hydrauliskt. Den roterande tallriksutjämnaren är överlägsen den billigare pinnlösningen på tyngre jordar. Utjämnartallrikarna är underhållsfria.

 


 

Anpassa välten till behovet

Under torra förhållanden på tyngre jordar vill man ha en kraftig återpackning för att knäcka kockor, få fart på nedbrytningen och snabbt få ogräs och spillsäd att gro. Då kan hela maskinens tyngd bäras på vältringarna. På lättare jordar vill man inte låta välten gå för djupt och då kan man ställa in den så att den flyter ovanpå jorden och enbart utnyttja vältens egen vikt. Vid blöta förhållanden i tyngre jord, t.ex vid höstbruk inför vårsådd, kan man helt montera av välten. I de fall det bara rör sig om blötare fläckar på fältet kan man höja upp välten så att den inte går på marken.

 


 

Val av vält

Dubbel SoilRunner är en u-profilvält där jord arbetar mot jord, vilket lämnar en ”öppen” bearbetad yta. Med sin konstruktion sätts inte SoilRunner igen och då u-profilen är fylld av jord blir slitaget lägre. Jorden ger även välten ytterligare vikt vilket ökar återpackningseffekten. Finns som enkel eller dubbelvält. Den senare ger större anläggningsyta och lägre dragkraftsbehov.

Enkel SteelRunner är en bearbetande stålrulle av presshärdat stål med en enorm slitstyrka. Den krossar kokor effektivt och trycker ner sten. Den djupa profilen kvalificerar den bäst på medeltunga till tunga jordar. Formen gör att välten inte bara arbetar i ytan utan har förmåga att trycka ner växtrester i jorden och därmed öka nedbrytningshastigheten. Pendlande avskrapare håller välten ren även under fuktiga förhållanden.

Dubbel SteelRunner är en mycket aggressiv stålpackare som arbetar bra i alla jordar, inklusive våta förhållanden. Tack vare packarvältens utformning torkar jordprofilens toppskikt upp fortare, vilket innebär att lantbrukaren snabbare kan komma ut på fältet igen vid något fuktigare förhållanden. Dubbel SteelRunner ger en effektiv återpackning och brytning av kokor. Det nya vältalternativet dubbel SteelRunner blir tillgängligt under första halvåret 2017.

TopDown är byggd så att det går att byta välttyp om man så önskar.

 

SoilRunner, double, for Opus, Carrier L, Carrier XL and TopDown   SteelRunner for Opus, Carrier XL, Carrier L and TopDown   Double SteelRunner
Dubbel SoilRunner   Enkel SteelRunner   Dubbel SteelRunner

 


 

 

Gör TopDown till såmaskin med BioDrill

TopDown har en variationsrikedom och en bredd i användandet som omfattar det mesta som går att önska av ett modernt jordbearbetningsredskap. Utrustad med BioDrill blir den även en effektiv såmaskin och möjliggör snabb etablering av bland annat höstraps och fånggrödor.

Bildgalleri:

Icon image gallery

 

Filmgalleri:

Product family TopDown

TopDown 900

TopDown & Rapid concept

TopDown in maize stubble

TopDown 500 with BioDrill

TopDown versatility including. BioDrill

New results with our new 50/80 point (English version)

 

1. Skär och blandar in

Längst fram på TopDown finns två rader med tandade koniska tallrikar, System Disc Aggressive. Dessa ger en fullständig genomskärning av jordytan och arbetar bäst i höga hastigheter. Så snart skörderester blandas in och kommer i kontakt med jordpartiklar, startar biologiska processer som gynnar nedbrytningen av växtrester och ogräs. Arbetsdjupet på tallrikarna kan justeras under gång, helt steglöst och oberoende av andra arbetsmoment i maskinen.


2. Luckring och inblandning

Kultivatordelen av TopDown består av hydrauliskt belastade styva pinnar, med ett pinnavstånd på 27 cm, utvecklade för att luckra och blanda jorden ner till 40 cm. Uppdelningen i spets och skena säkerställer samma fina inblandningsförmåga vid alla val av spets. Det finns ett exceptionellt stort urval av spetsar, vingar och skenor att välja bland.
En pinne är placerad bakom hjulen för att säkerställa att den ytan alltid luckras efter hjulpassagen.


3. Utjämning

Utjämnartallrikarna på TopDown jämnar ut de åsar som finns kvar efter den sista pinnraden. Utjämnartallrikarna är monterade med en gummifjädring, vilket ger god konturföljande funktion och hög tolerans för stenpåkänning. Utjämnartallrikarna kan också regleras steglöst från hytten under arbetet. På så sätt är det lätt att anpassa den grad av utjämning som behövs beroende på villkoren i enskilda fält och mängden grovt material på ytan.


4. Återpackning

Återpackning är en viktig del av noggrann jordbearbetning. En bra återpackning är nyckeln till att få spillfrön och ogräsfrön att gro och att bevara markfukten. Vältens tryck är justerbart och välten kan också kopplas av helt. Det finns två olika vältrullar att välja mellan.
SteelRunner har en aggressiv profil, som krossar jordkockor, trycker ner stenar och arbetar ner halmen i jordens ytskikt.
Den dubbla SoilRunner har en u-profilsform där jord rullar emot jord och efterlämnar därför en öppen ytstruktur. Den har en bättre bärande förmåga och fungerar bra och på lättare jordar.

Standard

TopDown V-55 koniska tallrikar
One disc - one arm En tallrik - en arm
TopDown Pinnar
Levelling discs TopDown Utjämnartallrikar
TopDown in field Pendlande avskrapare
Maintenance-free fastening Underhållsfri infästning
Stenutlösning td 700px 700 kg utlösningskraft

Spetsar

Point TD 50mm Spets 50 mm
Point TD 80mm Spets 80 mm
Point 50-80 mm Spets 50/80
Point 120 mm Spets 120 mm
Point 210 mm Spets 210 mm
Low Disturbance point LowDisturbance-spets
Deep loosening point DeepLoosening-spets
Marathon point 80 mm Marathon-spets 80 mm och vingskär
Wing share Vingskär 300 mm
MixIn shin 50 mm MixIn-skena 50 mm
MixIn shin 80 mm MixIn-skena 80 mm
Twisted shin Vriden skena 80 mm
Inward throwing shin Inkastande skena
Raised tine Fällbara pinnar

Vältar

SoilRunner Double Dubbel SoilRunner
SteelRunner 180x110px Enkel SteelRunner
Double SteelRunner Dubbel SteelRunner
Tillgänglig första halvåret 2017

Tillval

Towing eyes Flexibelt val av dragkoppling
BioDrill BioDrill
470 mm disc for TD and CRX Tallrik 470 mm

Models

300

400

500

600

700

900

Effektiv arbetsbredd (m) 2,65 3,75 4,80 5,75 6,75 9,10
Vältbredd (m) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0
Transporthöjd (m) 1,9 2,7 3,2 3,6 4,0 4,0
Vikt med SteelRunner (kg) 4400 6200 7000 9100 9900 13200
Vikt med dubbel SoilRunner (kg) 4000 5800 6500 8100 8700 -
Antal pinnar 10 14 18 22 26 35
Pinnavstånd (cm) 27 27 27 27 27 27
Bromsar H/P H/P H/P H/P H/P -
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  8-12
Hjuldimension (stödhjul)
- - - 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5
Hjuldimension (transporthjul) 520/50-17 520/50-17 520/50-17 560/45-R22,5 560/45-R22,5 620/50-R22,5
Hydrauluttag (DV) 4 4 4 4 4 4
Dragkraftsbehov från (hp) 150 200 250 300 350 400

H

=

Hydrauliskt
P = Pneumatiskt
DV = Dubbelverkande

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.