Rollex 620
Rexius
Close-up Rexius 1230

Rollex / Rexius

Mångsidiga vältar
Väderstad kan erbjuda ett brett urval av utjämnande och bearbetande vältar som alla genom sin sinnrika konstruktion har en lång livslängd. Flera vältar kan utrustas med CrossBoard, som har master & slave hydraulik, vilket säkerställer perfekt djuphållning över hela arbetsbredden. Med BioDrill blir välten även en såmaskin med hög precision.  
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


Rexius 1230

 

Rexius 1230 med Cambridge HeavyDuty - Tung och stabil 

Nu kan den 12,3 m breda Rexius 1230 utrustas med den kraftiga vältrullen Cambridge HeavyDuty. Med en hög effektivitet återställer Cambridge HeavyDuty kapillariteten, pressar ner stenar och säkerställer en optimal jordkontakt för utsädet, även på tyngre jordar. Vältringarna, som mäter 57 cm i diameter (standard 48 cm), ökar vikten på Rexius 1230 med 27%, till en totalvikt på 7400 kg.

Från och med årsmodell 2017 är Rexius 1230 även utrustad med kraftigare däck för långa och krävande vägtransporter på ojämnt underlag. Däckmönstret är ett kombinerat transport- och fältmönster.

 


 

Välten – även ett jordbearbetningsredskap

Vältens traditionella användning är att se till att gröda och frön får bra jordkontakt och optimala tillväxtförhållanden, samtidigt som sten trycks ner i marken så att de inte blir ett problem vid tröskning. Moderna vältar kan mer och är i dag även ett jordbearbetningsredskap för alltifrån skorpbrytning till utjämning av plogtiltor.

 

   

 


 

 

CrossBoard jämnar vägen

CrossBoard med dubbelverkande stabiliseringsstag är tillval. Staget säkerställer att alla CrossBoard-pinnar jobbar på det förinställda djupet och gör maximal bearbetning utan att enskilda pinnar rör sig framåt eller bakåt. Staget kan enkelt monteras av vid bearbetning på lättare jordar eller om ökad genomsläpplighet önskas.

 

 

 

Anläggningskraften justeras hydrauliskt från hytten och CrossBoard är utrustad med ett Master & Slave system för att de olika segmenten på välten ska hålla samma position.

 

 

Med knivstålet SingleKnife monterat på CrossBoard blir bearbetningseffekten uppgraderad ytterligare. Vid hård skorpa har Rexius- och Rollexvältar med CrossBoard och DoubleKnife skorpbrytarstål gett kraftiga skördeökningar. Fördelen med DoubleKnife är att man kan göra en hård bearbetning utan att man river upp jorden eftersom rörelsen är riktad framåt. Montaget sker helt verktygslöst med Väderstad QuickChange System.

 

   

 


 

 

Extremt följsam i fält

Alla Väderstads vältar har smörjningsbara leder och stor diameter för lång hållbarhet och för att ge en god följsamhet i fält. Följsamheten är viktigt för att all jord skall få samma vältning så att plantorna ges samma förutsättningar. Vältsektionerna ledar sig fritt mot varandra och konstruktionen tillåter stora fältojämnheter med bibehållen följsamhet.  

 


 

Byggd för lång livslängd

Vältarna är utrustade med axlar i mikrolegerat specialstål av högsta kvalitet. Vältlagrens gummiupphängning är en Väderstadlösning som ökar livslängden på ram, axel och vältringar.  De smörjbara lagren är dubbeltätade för att undvika inträngning av smuts.

Vältringarna är försedda med brickfjädrar. De ger ökad precision och bidrar till att minska slitaget eftersom ringarna inte kan åka fram och tillbaka. Underhållsbehovet minskar eftersom vältringarna sällan behöver efterjusteras.

Bussningarna och leder är härdade och av mycket hög kvalitet.

 

   

 


 

Rexius 1230 in transport

 

Smidig att transportera

En smidig vingfällning och hjulens placering mitt på välten gör dem smidiga att transportera, samtidigt som vikten som belastar traktorn hålls nere.

 


 

Rexius 1230 HeavyDuty

 

Välj ring efter uppgift

  Cambridge (480/485 mm diameter) 

Ringen för traditionell vältning i vallar, växande gröda, efter sådd eller vårvältning. Den större vågformade ringen har en drivande effekt, medan den smala ringen ger välten en viss jordbearbetande förmåga, samtidigt som den håller rent. Axeldiameter 55 mm.
     
  Cambridge HeavyDuty (550/565 mm diameter)

För tyngre jordar med höstbearbetning där extra packningseffekt efterfrågas för att återskapa kapillariteten. Större diameter minskar rullmotstånd. Axeldiameter 60 mm.
     
  Crosskill (470/520 mm diameter)

Jordbearbetande ringar med aggressivt mönster som lämnar en lös och skorpresistent yta samtidigt som den packar på djupet. Den stora skillnaden i ringdiameter ger inte bara självrensning utan också ett offset-beteende och därmed slukar den mer jord i lätta förhållanden vilket sänker dragkraften. Axeldiameter 55 mm.
     
  SteelRunner (550 mm diameter) Rexius 500-650 

Aggressiv jordbearbetande vält med högt punkttryck genom den djupa profilen. Packar både på djupet och ytan och efterlämnar en väl dränerande skorpskyddad yta. Utrustad med pendlande avskrapare som håller välten ren även i mycket fuktiga förhållanden. Axeldiameter 60 mm.

Rollex/Rexius options 

Horisontell rad: 1) Cambridge  2) Crosskill  3) Cambridge HeavyDuty  4) SteelRunner  5) Enkelt hjul  6) Tandemhjul  7) CrossBoard  8) BioDrill

 


 

Vältarnas specifika fördelar

Rollex
Rollex är den flexibla välten i segmentet 4,50-6,2 m arbetsbredd. 
Den kraftiga ramen på 200x100x10 mm är mycket väl tilltagen för Rollex arbetsbredder och garanterar en lång livslängd.
 Transporthjulen är 25,4 cm breda. Rollex har en transportbredd på 2,8 m.
 
Rexius
Rexiusvältarna är utrustade med en extra rejäl ram (250x150x10 mm) för att tåla tuffa tag, detta ger också en högre vikt per meter, upp till 800 kg, vilket är en fördel vid vältning. Rexius finns ända upp till 12,3 m arbetsbredd och har en rad olika vältalternativ att välja på. Rexius levereras med rejäla 400 mm breda hjul.  Tandemhjul finns som option på vissa modeller. Rexius har en imponerande smal transportbredd på bara 2,5 m.

 


 

 

Plocka stenen när du ser den

Vältningen innebär ofta ett perfekt tillfälle att rensa fältet från sten som har kommit upp till ytan genom jordbearbetning eller frysning.
 Med stenlådor som tillval på vältarna kan man snabbt och effektivt lasta stora mängder sten och därmed lämna fältet redo för sådd eller skörd utan att behöva vara orolig för stenskador på maskinerna.

 

Rexius 1230 HeavyDuty

 


 

 

Koppla välten på jordbearbetande redskap

En vält med Cambridgeringar tillsammans med NZA ger en fin såbädd för småfröiga grödor i en överfart.

Önskar man ytterligare återpackning efter en kultivator är det lämpligt att koppla på en vält, som även bidrar till att krossa kokor och jämna till marken.

 


 

Rexius 1230 with BioDrill BDA 360   Rexius 1230 with BioDrill BDA 360

 

BioDrill gör välten till såmaskin

Med BioDrill på en Väderstad vält kan man så in vallfrö, fånggrödor, och andra småfröiga utsäden. Då flera arbetsmoment på så vis genomförs i en och samma överfart, sparas både överfarter, tid och pengar. Utmatning av fröerna sker med det välbeprövade Fenix-systemet. Såmunstyckena är placerade framför vältrullen och ger en jämn bredspridning. Fröerna myllas av rullen i det övre jordlagret, där förutsättningarna för groning är som bäst.

Utökade möjligheter för större Rexius-modeller

De större Rexius 1020 och Rexius 1230 kan utrustas med den elektriska radarstyrda såenheten BioDrill BDA 360, samt en spridarramp i två olika utföranden. Det första alternativet är att låta det elektriska utmatningssystemet Fenix sprida småfröiga grödor, såsom vall, mellangrödor eller fånggrödor, framför vältrullen. Medan det andra alternativet är att montera spridarrampen bakom vältrullen, för att därefter sprida snigelgift med hög precision över hela arbetsbredden.

Tack vare vältrullens kraftiga återpackning samt spridarrampens noggranna spridningsbild blir behandlingen mycket effektiv och välten får en avgörande roll i snigelbekämpningen.

 

Rexius 1230 with BioDrill BDA 360
Rexius 1230 med BioDrill BDA 360

Bildgalleri

Icon image gallery

.

Filmgalleri

Rexius 1230 roller

Product family Rexius

Rexius and Rollex

Master and slave system

Concept zones

 

1. Krossning och utjämning (tillval)

CrossBoard Heavy krossar och jämnar enorma mängder tung lerjord. Arbetsvinkeln på CrossBoard Heavy kan styras från traktorhytten under körning. På detta sätt kan en jordvall skjutas framför CrossBoard Heavy. Denna malande effekt jämnar ut fältet och förvandlar jordkokorna till finjord.

CrossBoard Heavy kan utrustas med enkla eller dubbla knivar. SingleKnife kommer att skära och sönderdela även de besvärligaste plogtiltor i ytskicket. DoubleKnife är ett bra sätt att bryta en hård jordskorpa som kan hindra nysådd gröda att utvecklas.

CrossBoard Heavy-pinnarna kan kopplas samman med ett stabiliserande stag för ökad bearbetningseffekt och utjämning.

 


 

2. Återpackning

Rexius och Rollex kan utrustas med fyra olika typer av vältringar. Beroende på vilka behoven är har varje ring sina fördelar.

Cambridge vältring

De konventionella Cambridgeringarna är ett populärt val när användningsområdet huvudsakligen är att återpacka efter sådd, trycka ner stenar eller lätt bearbetning i växande gröda på våren.
De lämnar en jämn yta som återpackfas hela vägen till toppen och därmed uppnås en god kontakt mellan frö/rötter och jorden.
Cambridge-ringar finns till Rollex 450-620 och Rexius 650-1230.

Crosskill vältring

De aggressiva Crosskillringarna förvandlar välten till ett effektiv jordbearbetningsredskap. Varannan vältring i vältrullen vrids med en aning annorlunda hastighet än sin närmsta granne, detta krossar kokor och gör att välten håller sig ren även i fuktiga förhållanden. Detta skapar också ett löst poröst ytlager och därmed en yta som är motståndskraftig mot skorpbildning, ovanför den återpackade zonen av såbädden. Crosskillringen kan användas för vältning i växande gröda, men försiktighet bör iakttas eftersom det kan skada växternas blad.
Crosskill-ringar finns till Rollex 450-620 och Rexius 650-1020.

Cambridge HeavyDuty vältring

HeavyDuty versionen av den konventionella Cambridge-ringen är ett bra val när ytterligare återpackning behövs.
Cambridge HeavyDuty vältringar finns till Rexius 650-1230.

SteelRunner

Den härdade stålringen bryter sönder de tyngsta jordkokorna. Den aggressiva profilen kommer att trycka ner halm i ytskiktet för att säkerställa optimal nedbrytning. SteelRunner är ett bra val när du kopplar välten bakom en kultivator.
SteelRunner finns till Rexius 500-650.

Standard

Narrow transport width roller Smal transportbredd
Maintenance free rubber suspension Gummifjädring
Durable axle rollers Slittåliga axlar
Large stone trays Stora stenlådor
CrossBoard Master & slave Master & slave
Följsamhet i fält
Wing joints Starka vingleder

Val av ring

Packer Cambridge Cambridge
Packer Crosskill Crosskill
Packer Heavy Duty Cambridge HeavyDuty
Packer steel SteelRunner

Val för CrossBoard

CrossBoard Heavy CrossBoard Heavy
SingleKnife SingleKnife
DoubleKnife DoubleKnife

Tillval

Rexius 1230 with BioDrill BDA 360 BioDrill
Drawbar extension Dragstångsförlängning
Tandem wheels Boggiehjul Rexius

Rollex

450

510

620

Effektiv arbetsbredd (m) 4,46 5,04 6,22
Transportbredd (m) 2,3 2,8 2,8
Transporthöjd (m) 1,4 1,4 1,4
Antal sektioner 3 3 3
Vikt med Cambridge (kg) 1900 2200 2540
Vikt med Crosskill (kg) 1800 2100 2500
Hjuldimension (transporthjul) 10,0/75*15,3 10,0/75*15,3 10,0/75*15,3
Hydrauluttag (EV) * 1 1 1
Dragkraftsbehov från (hp) 55 60 70

 

EV = Enkelverkande
* = om utrustad med CrossBoard behövs 2 dubbelverkande

 


 

Rexius

500

650

820

Effektiv arbetsbredd (m) 5 6,5 8,2
Transportbredd (m) 2,5 2,5 2,5
Antal sektioner 3 3 5
Vikt med SteelRunner (kg) 3300 4100 -
Vikt med Cambridge (kg) - 3300 4100
Vikt med Crosskill (kg) - 3300 4100
Vikt med Cambridge HeavyDuty (kg) - 4300 5600
Bromsar - - P

Hjuldimension (transporthjul)

11,5/80x15,3 400/60x15,5 400/60x15,5
Hydrauluttag (DV) 1 1 * 1 *
Dragkraftsbehov från (hp) 60 70 90

 

P = Pneumatiska
DV = Dubbelverkande
* = om utrustad med CrossBoard behövs 2 DV

 


 

Rexius

940

1020

1230

Effektiv arbetsbredd (m) 9,4 10,2 12,3
Transportbredd (m) 2,5 2,5 2,5
Antal sektioner 5 5 5
Vikt med SteelRunner (kg) - - -
Vikt med Cambridge (kg) 4400 4700 5800
Vikt med Crosskill (kg) 4400 4700 -
Vikt med Cambridge HeavyDuty (kg) 6200 6500 7380
Bromsar P P P
Hjuldimension (transporthjul) 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5
Hydrauluttag (DV) 1 * 1 * 1 *
Dragkraftsbehov från (hp) 100 110 120

 

P = Pneumatiska
DV = Dubbelverkande
* = om utrustad med CrossBoard behövs 2 dubbelverkande

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.