Opus 600 SoilRunner
Opus arial view
Opus 600

Opus

En kraftfull och flexibel kultivator

Är behovet en flexibel och kraftfull kultivator som kan arbeta ner till 40 cm så är Opus ett bra val. Med 27 cm pinndelning har Opus god genomsläpplighet. Ett unikt urval av skenor och spetsar gör att kultivatorn är mycket anpassningsbar till lokala förhållanden.

En ställbar återpackning med utbytbara vältar ger full flexibilitet även för olika markfuktigheter och jordarter

Opus finns i arbetsbredderna 4, 5, 6 och 7 meter.

 
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Se den kraftulla kultivatorn Opus i fält på filmen

 


 

Opus

 

Kraftfull och rymlig kultivator

Opus är byggd på en mycket kraftig ram som tål påfrestningar och borgar för en lång livslängd.Tack vare konstruktionen med en pinndelning på 27 cm och en markfrigång på 80 cm klarar kultivatorn av att hantera stora mängder skörderester, samtidigt som dragkraftsbehovet blir måttligt.
Utjämnare och vältar är gummifjädrade för att skona huvudramen.

 


 

Stenutlösning td 700px

 

Hållbar pinnlösning

De svetsade pinnfästena garanterar att pinnen behåller sitt läge och eliminerar behovet av efterdragning. Pinnen är fäst i ramen med en specialutvecklad bult med koniska bussningar som gör den underhållsfri. Pinnarna har hydraulisk stenutlösning, vilken kan ställas in variabelt med upp till 700 kg utlösningskraft. Opus är en kraftfull kultivator som, tack vare pinnarnas höga utlösningskraft och jordsökande spetsar, håller bearbetningsdjupet konstant även på de tyngsta jordarna. Väderstads pinnar är konstruerade med horisontella fjäderpaket, som ökar pinnens möjlighet att ta upp kraftiga stötar utan att deformeras, en stor fördel i steniga jordar. Även djuphållningen påverkas positivt då pinnen fjädrar tillbaka bättre vid hinderpåkörning.

td tine 

 


 

 

MixIn-skenan blandar jorden effektivt

MixIn-skenan kastar jorden framåt istället för uppåt, samt blandar och finfördelar jorden. Spetsens angreppsvinkel är optimerad för att ge minsta möjliga kockbildning. Konstruktionen ger en mycket effektiv bearbetning eftersom jord och skörderester blandas om flera gånger i samma passage. Detta leder till en mycket god horisontell fördelning av skörderesterna.

 


 

Jobbar ner till 40 cm

De olika möjligheterna till bearbetning i kombination med utbudet av skenor och spetsar gör att Opus kan utföra många olika uppgifter utan att man behöver byta traktor. Genom att använda utbudet av spetsar optimalt är det lätt att t.ex arbeta grunt i ytan eller bearbeta ner till 40 cm med hjälp av DeepLoosening-spetsar. Är man ute efter bättre dränering utan att mixa jorden finns LowDisturbance-spetsar som komplement till DeepLoosening-spetsarna.

Det går också att få en full utskärning av hela bearbetningsdjupet. Genom att utrusta Opus med uppfällbara pinnar och glesa ut pinndelningen kan man reducera dragkraftsbehovet och slippa använda en större traktor.

Tines Opus   Tines Opus   Tines Opus
Uppfällbar pinne   LowDisturbance spets   DeepLoosening spets

 


 

rotating levellers Opus

 

Roterande utjämnare

Opus är utrustad med hydrauliskt inställbara roterande utjämnare. Dessa kan efter behov ändras hydrauliskt. Den roterande tallriksutjämnaren är överlägsen den billigare pinnlösningen på tyngre jordar. Utjämnartallrikarna är underhållsfria.

 


 

Opus without packer
Opus utan vält

Flexibelt vältval

Opus finns med tre olika vältutföranden för att passa alla förhållanden. Vältarna kan plockas bort eller bytas inbördes, en fördel vid olika bearbetningsförhållanden.

Dubbel SoilRunner är en u-profilvält där jord arbetar mot jord, vilket lämnar en ”öppen” bearbetad yta. Med sin konstruktion sätts inte SoilRunner igen och då u-profilen är fylld av jord blir slitaget lägre. Jorden ger även välten ytterligare vikt vilket ökar återpackningseffekten.

Enkel SteelRunner är en bearbetande stålvält av presshärdat stål med en enorm slitstyrka. Den krossar kokor effektivt och trycker ner sten. Den djupa profilen kvalificerar den bäst på medeltunga till tunga jordar. Formen gör att välten inte bara arbetar i ytan utan har förmåga att trycka ner växtrester i jorden och därmed öka nedbrytningshastigheten. Pendlande avskrapare håller välten ren även under fuktiga förhållanden.

Dubbel SteelRunner är en mycket aggressiv stålpackare som arbetar bra i alla jordar, inklusive våta förhållanden. Tack vare packarvältens utformning torkar jordprofilens toppskikt upp fortare, vilket innebär att lantbrukaren snabbare kan komma ut på fältet igen vid något fuktigare förhållanden. Dubbel SteelRunner ger en effektiv återpackning och brytning av kokor. Det nya vältalternativet dubbel SteelRunner blir tillgängligt under första halvåret 2017.

Soilrunner Opus   Soilrunner Opus

 


 

Transport Opus

 

Smidig i transport och på vändteg

Bärhjulen är placerade i mitten av maskinen, vilket gör Opus smidig att transportera och ger kultivatorn en liten svängradie på vändtegen. Hjulen är utrustade med avskrapare, vilket gör att de går rent även under besvärliga förhållanden. Bakom varje hjul sitter en pinne för att säkerställa perfekt arbetsresultat utan spår. Stödhjul på vingarna ser till att kultivatorn arbetar med ett jämnt djup över hela arbetsbredden.

Bildgalleri:

 

Icon image gallery

 

Opus filmer:

Opus zoner flipped

1. Draget

Draget är modulärt uppbyggt och det finns både kulhandske och ett stort urval av dragöglor.

2. Luckring och inblandning

Kultivatorn består av hydrauliskt fjädrade pinnar med justerbart utlösningstryck.  De luckrar jorden, bryter sulor ner till 40 cm djup och mixar effektivt in skörderester. Pinnarna kan utrustas med ett stort antal olika spets- och skenalternativ efter behov. Pinnarnas form och ramens höga markfrigång på 80 cm gör att stora mängder skörderester kan blandas in i jorden samtidigt som genomsläppligheten är imponerande. Svetsade pinnfästen med specialbultar håller pinnarna på plats.
Stora bärhjul och stödhjul med avskrapare ser till att hålla djupet konstant. 

3. Utjämning

Hydrauliskt justerbara, roterande utjämnartallrikar lämnar ett jämnt arbetsresultat även på de tyngre jordarna. De smörjfria lagren gör tallriken underhållsfri. Tallrikarna regleras hydrauliskt från traktorhytten under gång.

4. Återpackning

Vält finns i två modeller som kan väljas efter behov. SoilRunner är en omlottbyggd dubbelvält som arbetar jord mot jord. Alternativet är SteelRunner, marknadens mest aggressiva stålvält för de tyngre jordarna. SteelRunner passar även mycket bra för att trycka ner sten.

Standard

TopDown in field Pendlande avskrapare
TopDown Pinnar
Maintenance-free fastening Underhållsfri infästning

Spetsar

Point TD 50mm Spets 50 mm
Point TD 80mm Spets 80 mm
Point 50-80 mm Spets 50/80
Point 120 mm Spets 120 mm
Low disturbance point LowDisturbance-spets
Deep loosening point DeepLoosening-spets
Point Marathon 80 mm Marathon-spetsar 80 mm och vingskär
Wing share Vingskär 300 mm
MixIn shin 50 mm MixIn-skena 50 mm
MixIn shin 80 mm MixIn-skena 80 mm
Twisted shin Vriden skena 80 mm
Inward throwing shin Inkastande skena
Raised tine Fällbara pinnar

Vältar

SteelRunner 180x110px Enkel SteelRunner
SoilRunner Double Dubbel SoilRunner
Double SteelRunner Dubbel SteelRunner
Tillgänglig första halvåret 2017

Tillval

Towing eyes Flexibelt val av dragkoppling

Opus

400

500

600

700

Effektiv arbetsbredd (m) 3,75 4,75 5,75 6,75
Vältbredd (m) 4,0 5,0 6,0 7,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,68 3,12 3,6 4,0
Vikt med SteelRunner (kg) 5600 6200 8400 9000
Vikt med dubbel SoilRunner (kg) 5200 5600 7900 8500
Antal pinnar 14 18 22 26
Pinnavstånd (cm) 27 27 27 27
Bromsar H/P H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-12 8-12 8-12 8-12
Hjuldimension (stödhjul) - - 400/55-15,5 400/55-15,5
Hjuldimension (transporthjul) 520/50-17 520/50-17 550/45-22,5 550/45-22,5
Hydrauluttag (DV) 3 3 3 3
Dragkraftsbehov från (hk) 170 210 270 320

 

H = Hydrauliska
P = Pneumatiska
DV = Dubbelverkande

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.