Cultus 350
Cultus 300
Cultus 300

Cultus 300-400

En kraftfull och följsam kultivator
En mycket kraftig och rymlig ramkonstruktion, utmärkta mixegenskaper, samt stor lättrullande vält, ger kultivatorn Cultus 300-400 fantastiskt god jordbearbetningsförmåga oavsett jordart. De kraftiga Cobrapinnarna tillåter arbete ner till 30 cm. Arbetsdjupet är enkelt att ställa in från hytten, vilket är en fördel vid varierande förhållanden.    
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

 

Buren eller bogserad

Cultus kan levereras i olika grundversioner, anpassade för att passa flera olika fältförhållanden. Beroende på behovet av återpackning och viktfördelning, kan Cultus utrustas som en buren maskin med elelr utan återpackare. Därutöver kan Cultus även levereras som en bogserad version med gummipackaren, RubberRunner.

 

Cultus 300 RubberRunner and drawbar

Bogserad med RubberRunner och mekaniska utjämnare.

 

Cultus 300 SoilRunner

Buren med återpackare och mekaniska utjämnare.

 

Cultus 300 support wheels

Buren med stödhjul och hydrauliska utjämnare.

 


 

 

 

Konstruerad för hög genomsläpplighet

Cultus 300, 350 och 400 är treaxlade. De tre kraftiga axlarna sitter med 80 cm avstånd och avståndet mellan pinnarna på varje axel är 90 cm, vilket ger en pinndelning på 30 cm. Tillsammans med markfrigången ger detta en maximal genomsläpplighet. Pinndelningen  säkerställer en mycket god inarbetning av skörderester samtidigt som man undviker kompromisser med vingskär för en fullgod bearbetning.  

 


 

 

Dubbelfjäder förbättrar djuphållningen

Pinnens stabila, glapp- och underhållsfria infästning är en Väderstadlösning baserad på en hylsa med koniska ändar, mot vilken man drar två konkava hylsor med en bult. Pinnarnas dubbelfjäder förbättrar djuphållningen, samtidigt som livslängden ökar då vibrationerna från de båda fjädrarna tar ut varandra. Den horisontella placeringen av fjäderpaketet ökar pinnens möjlighet att ta upp kraftiga stötar utan att deformeras, en stor fördel i steniga jordar.
Pinnarna är testade i både testriggar och ute hos lantbrukare innan de släpps ut på marknaden. 

 

 

 


 

 

MixIn-skena ger dubbel bearbetning

Spetsen bryter loss jorden och med hjälp av pinnens form och rundning riktas jordflödet uppåt längs pinnen och därefter utmed MixIn-skenan tills jordflödet bryts i en kaskad av finfördelad jord och växtrester som kastas framåt i en cirkulär rörelse och blandas ytterligare en gång när den landat och pinnen når fram och kastar upp den på nytt. En enda överfart med Cultus ger dubbel effekt på bearbetningen.
För kultivatorn Cultus finns ett mycket stort utbud av både ledskenor och spetsar för att tillfredsställa vitt skilda bearbetningsbehov.

    Cultus gallery

 


 

 

Arbetsdjupet justeras från hytten

Cultus arbetar ner till 30 cm, men maskinen arbetar också mycket bra vid grund bearbetning. Arbetsdjupet regleras hydrauliskt från hytten vilket gör Cultus till en flexibel precisionskultivator vid varierande jordarter. Bottenläget markeras med clips på maskinen.

 


 

 

Roterande utjämnare

Roterande utjämnartallrikar med underhållsfria lager lämnar ett jämnt arbetsresultat.

 


 

 

Flexibelt vältval

De bogserade modellerna transporteras på packarrullen, varför RubberRunner levereras som standard till dessa. RubberRunner ger en god återpackning och ett jämnt arbetsresultat. Den ger också maskinen en lugn och säker gång i transport.

På de hydraulburna modellerna finns CageRunner 600 mm, enkel SteelRunner 550 mm, enkel SoilRunner 575 mm och RubberRunner 586 mm som alternativ.

 

   
              CageRunner                 RubberRunner                   Enkel SteelRunner
         
Single SoilRunner        
           Enkel SoilRunner        

 


 

 

Gör en såmaskin av din Cultus

BioDrill 180 och 250 är avsedda att monteras på de mindre bogserade Cultus-modellerna.
Cultus effektiva bearbetning blandar in skörderester effektivt och skapar ett fint bruk vilket ger bra förutsättningar för att så raps och andra småfröiga grödor. Med BioDrill kan allt detta göras i ett moment. Fröna släpps jämnt framför vältrullen och myllas väl med återpackningen. Cultus lämnar en jämn och fin yta där fröna kan gro i en såbädd med sparad markfukt.

Bildgalleri:

Icon image gallery

 

Filmgalleri:

Cultus 300-400

Foldable tine on Cultus

Cultus with BioDrill BDX

New results with our new 50/80 point (English version)

Cultus concept zones 

1. Bearbetning

Cultus pinne har utvecklats utan kompromisser ifråga om inblandning och lång livslängd. Utrustad med MixIn-skenan kommer den att blanda in allt material två gånger vilket inte enbart ger en utmärkt inblandning av skörderester utan också väldigt fin utjämnande effekt. Arbetsdjupet är ner till 30 cm.
Svetsade raminfästningar garanterar att pinnarna inte flyttar sig i sidled. Pinnarna sitter i tre axlar med en pinndelning på 30 cm och tack vare detta har Cultus en god genomsläpplighet som inte kan uppnås med en tvåaxlad kultivator. Den bearbetar intensivt ner till 30 cm arbetsdjup och den låga angreppsvinkeln gör att inga grova kokor bryts upp. En enda överfart med Cultus ger dubbel effekt på bearbetningen.

Väderstad erbjuder ett unikt urval av spetsar och skenor för kultivatorer. Uppdelningen mellan spets, skena och vingskär skapar möjlighet till många kombinationer av pinnens utrustning för att tillfredsställa vitt skilda bearbetningsbehov.
Stenutlösningskraften på 450 kg garanterar en perfekt djuphållning av pinnen i alla lägen. Den dubblerade fjädringsutlösningen har en kraftig infästning gjord för de mest krävande situationer.


2. Utjämning

Tallriksutjämnarna på Cultus jämnar ut eventuella fåror som kan skapas av den bakre pinnraden. Tallriksutjämnarna monteras gummiavfjädrade. Detta garanterar god följsamhet också i tuffa jordarter kombinerat med hög tålighet vid stenpåkänning.


3. Återpackning

En bra återpackning är nyckeln till att få spillkärnor och ogräs att gro. Det hjälper också till att bevara markfukten och återställa kapillärkrafterna i bearbetad yta. 

Enkel SteelRunner 
Stålvälten med sin aggressiva och höga profil är en aktiv del av jordbearbetningsarbetet och ett bra val när en mera aggressiv återpackning krävs, till exempel på styvare leror och steniga jordar. De pendlande avskraparna håller välten ren, även i lite mer fuktiga förhållanden.

RubberRunner 
Gummivälten med en diameter på 586 mm ger en bra återpackning och vallar inte lättare jordar. Det lägre profildjupet gör att den passar bra på lättare jordar till mellanleror. Gummirullen har en väldigt hög slitstyrka.

CageRunner (CS 300-350)
Ribbvälten ger bra återpackning och djuphållning och efterlämnar ett luckert ytskikt. Den stora 550 mm diameter på välten ger särskilt bra effekt på lätta jordar.

Standard

Djupinställning från hytten
Robust pinnkonstruktion
Pinnar
Maintenance free fastening Sinnrik konstruktion
Levelling disc Cultus Utjämnartallrikar
Tine levellers Cultus Utjämnarpinnar

Spetsar

Point 50 mm Spets 50 mm
Point 50 mm Spets 80 mm
Point 50-80 mm Spets 50/80
Point 120 mm Spets 120 mm
Point 210 mm Spets 210 mm
Low disturbance point LowDisturbance-spets
Deep Loosening point DeepLoosening-spets
Point Marathon 50 mm Marathonspets 50 mm
Point Marathon 80 mm Marathonspets och vingskär 80 mm
Wing share Marathon Marathon vingskär 300 mm
Wing share Vingskär 300 mm
MixIn shin 50 mm MixIn-skena 50 mm
MixIn shin 80 mm MixIn-skena 80 mm
MixIn-skena 120 mm
Twisted shin Vriden skena 80 mm
Inward throwing shin Inkastande skena

Vältar

SteelRunner 180x110px Enkel SteelRunner
RubberRunner RubberRunner
CageRunner 164px CageRunner
Single SoilRunner Enkel SoilRunner

Tillval

Support wheel Stödhjul
Foldable tine Cultus Fällbara pinnar
CS 350 with BD BioDrill
 

Hydraulburna

Bogserade

Cultus

300

350

400

300

350

400

Effektiv arbetsbredd (m) 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0
Transportbredd (m) 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0
Transporthöjd (m) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Vikt med RubberRunner (kg) 2100 2300 - 2400 2600 2800
Vikt med CageRunner (kg) 1800 1900 - - - -
Vikt med SteelRunner (kg) 2100 2300  - - - -
Vikt med enkel SoilRunner (kg) 1800 1900 2200 - - -
Antal pinnar 10 12 13 10 12 13
Pinnavstånd (cm) 30 30 30 30 30 30
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
Hjuldimension (stödhjul) - - - 7.00-15 7.00-15 7.00-15
Hydrauluttag (DV)
1 1 1 1 1 1
Dragkraftsbehov från (hp) 140 160 180 140 160 180

 

DV = Dubbelverkande

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.