Kultivatorer

Det långsiktiga målet med jordbearbetning är att skapa ett matjordslager som har en optimal fördelning av porer och fast material där grödans rötter kan växa ut och hämta fukt och växtnäring. För att uppnå detta vill man effektivt blanda in skörderester, bryta hårdare lager, samt skapa en såbädd där grödan kan gro. Det är viktigt att inte bearbeta djupare än absolut nödvändigt då varje centimeter betyder att vi flyttar mer jord och därmed förbrukar mer diesel. Skall vi ändå bearbeta djupare så är det viktigt att anpassa spetsvalet.

Väderstad erbjuder olika system med tallrikar, pinnar och kombinationer av de båda för att optimera växtodlingen. Både pinnar och tallrikar är redskap som frigör kapacitet i förhållande till alternativet plog. Vilket som passar beror på vilken uppgift kultivatorn skall utföra. Som experter inom jordbearbetning strävar vi efter att ge största möjliga bredd i vårt utbud.

Pinne

Väderstad har pinnkultivatorer för alla behov, från djupbearbetning till såbäddsberedning. Det är vad som passar bäst på den egna gården som styr valet. För något grundare bearbetning passar fjäderpinnar utmärkt. De ger med sin intensiva rörelse en något minskad djupprecision men samtidigt minskar behovet av dragkraft. För större arbetsdjup, mer än 20 cm, rekommenderas styva pinnar såsom på Cultus eller TopDown. Här håller pinnen genom sin höga utlösningskraft spetsen på plats i jorden.

Tallrik

Tallriksbearbetning har flera fördelar, till exempel krävs relativt lite dragkraft, bearbetning i upp till 15 km/h ger hög kapacitet och vi trycker ner sten istället för att plocka upp den till ytan. Väderstad har lång erfarenhet av tallriksredskap och var först ut med en bred lansering av Carrier konceptet 1999, en maskintyp som sedan sålts i stort antal i hela världen. Väderstad jobbar med koniskt formade tallrikar. Tanken bakom detta är att alltid bibehålla samma arbetsvinkel, oberoende av arbetsdjup eller slitage. En sfärisk tallrik har i slitet läge en helt annan vinkel.