Vår produktion

För att möta den ökande efterfrågan genomgår produktionen för närvarande en förändring för att öka produktiviteten och därmed kapaciteten. I syfte att göra produktionen mer effektiv och flexibel, har en ny målningsdel installerats, liksom förbättrad löpande band, dessutom har det manuella svetsningområdet utökats.

- Vi ser för närvarande över och optimerar flödet i fabriken med målet att öka produktionskapaciteten och få en bättre kvalitetskontroll. Från den tidpunkt där råmaterialet anländer till den punkt färdigmonterade maskiner lämnar fabriken, säger Maria Bogren, Operations Director på Väderstad.

Flight image VVAB factory
Väderstad AB huvudkontor som är beläget i Väderstad. Fotot är taget juni 2013.

Toppmodern produktion

Väderstad har investerat kraftigt i sina produktionsanläggningar under de senaste åren. I syfte att effektivisera produktionen för att korta leveranstider för väntande lantbrukare.

Laser hall
En av de 3D-lasermaskiner i "laser hallen"

Under år 2008 utökades fabriken med två byggnader som är förbundna med en underjordisk tunnel för transport av stål. En av byggnaderna är en helt ny intern ståldepå och den andra byggnaden är den nya "laser hallen" med 3D-lasermaskiner.

Väderstads first underground
Väderstads första tunnelbana förbinder ståldepån med laserhallen

Material lagras och överförs dagligen från den nya ståldepån på ett snabbt och smidigt sätt. Det färdas på en magnetisk bana som är mycket tidsbesparande. Rör och ram-material kan staplas på ett mer effektivt sätt, eftersom det inte finns några lyftmoment på vägen. Infrastrukturen för en helt automatiserad materialhantering byggs härmed upp. Med tiden kommer produktionen att vara nästan helt automatiserad, med ännu bättre precision i tillverkningen.

SPH tillverkar slitdelar i Överum

Robots at SPH

År 2011 köpte Väderstad den strategiska och växande underleverantören Svensk Presshärdning AB, SPH. Företaget tillverkar smidda och härdade delar som Rapid- och Carrier-tallrikar och spetsar för andra produkttyper. Tillverkningen är helt automatiserad med 30 robotar och genom köpet har Väderstad full kontroll över produktion och kvalitet.

- Vi ser stora möjligheter för att producera större volymer och ett större utbud av detaljer på SPH i Överum, säger Crister Stark.

Produktion i Kanada

Seed Hawk factory
Seed Hawk-fabriken belägen i Langbank, Saskatchewan, Kanada

Under 2013 förvärvade Väderstad det kanadensiska bolaget Seed Hawk, där företaget har varit delägare sedan 2006. Seed Hawk tillverkar stora såmaskiner för direktsådd. Förvärvet möjliggör expansion på den Nordamerikanska marknaden.

 Seed Hawk aquisition
Kontraktet skrevs på i Regina den 15 oktober 2013. Från vänster sittande; Pat Beaujot, Crister Stark, Christina Stark. Från vänster stående; Nicklas Bjersér, Brian Dean och Andreas Stark.

Seed Hawk har över 250 anställda vid anläggningen i Langbank, Kanada. Fabriken har nyligen expanderat och  är totalt 15 000m² i detta skede. Främst tillverkas sålådevagnar och ramar  och de flesta säljs på hemmamarknaden eller USA.