Vår ledningsgrupp

Första raden, från vänstert: Jan Engfeldt vd, Mats Båverud Product & Development, Annika Franzén HR

Andra raden, från vänster: Nicklas Bjersér CFO, Mattias Hovnert Sales & Marketing, Maria Bogren Operations  

Kontakta oss på telefon: +46 142 82 000

Väderstad AB, Hogstadvägen 2, 590 21 Väderstad, Sverige

Jan Engfeldt
Verkställande direktör
Telfon: +46 142 818 61
Mobil: +46 730 62 09 00