Fakta och siffror

Vår affärsidé är att förse det moderna jordbruket med högeffektiva maskiner och metoder. Vår vision är att bli en global leverantör till nytta för bönder, medarbetare, samhälle och ägare.

Väderstad har upplevt en snabb tillväxt under det senaste decenniet med 5-faldigad försäljning sedan år 2000. Omsättningen nådde 1,8 miljarder SEK räkenskapsår 2015. Det största marknaderna för Väderstad är Sverige, England, Tyskland, Ungern och Franrike.

Väderstad AB's omsättningen nådde 1,8 miljarder sek räkenskapsår 2015

Omsättning VAB

Väderstad har 793 medarbetare i Sverige och internationellt

I början av 90-talet öppnades det första dotterbolaget i Storbritannien, sedan dess har 11 dotterbolag i Europa och Ryssland lagts till den listan.

Väderstad Group föddes 2013

Väderstad Gruppen består av Väderstad AB, Svensk Presshärdning AB, Seed Hawk Inc och Väderstad Farm AB. Koncernen har idag över 1100 medarbetare spridda i många länder i Europa och Kanada. Gruppen omsatte totalt 2,1 miljarder SEK under räkenskapsåret 2015.