Fakta och siffror

Väderstad Gruppen består av Väderstad AB, Svensk Presshärdning AB, Seed Hawk Inc och Väderstad Farm AB. Koncernen har idag över 1100 medarbetare spridda i många länder i Europa och Kanada. Gruppen omsatte totalt 2,2 miljarder SEK under räkenskapsåret 2016.

Väderstad AB's omsättningen nådde 1,9 miljarder sek räkenskapsår 2016

Väderstad har upplevt en snabb tillväxt under det senaste decenniet med 5-faldigad försäljning sedan år 2000. Omsättningen nådde 1,9 miljarder SEK räkenskapsår 2016.

De största marknaderna för Väderstad är Sverige, Tyskland, England, Franrike och Ryssland.

Väderstad har 830 medarbetare i Sverige och internationellt

I början av 90-talet öppnades det första dotterbolaget i Storbritannien, sedan dess har 12 dotterbolag i Europa och Ryssland lagts till den listan, senaste tillskottet är ett dotterbolag i Kanada.

Väderstad Group föddes 2013

Väderstad Gruppen består av Väderstad AB, Svensk Presshärdning AB, Seed Hawk Inc och Väderstad Farm AB. Koncernen har idag över 1100 medarbetare spridda i många länder i Europa och Kanada. Gruppen omsatte totalt 2,2 miljarder SEK under räkenskapsåret 2016.