Väderstad ser positivt på utvecklingen

Trots utmanande omvärldsfaktorer som pressade producentpriser för bönderna, redovisar Väderstad-Gruppen ett resultat (EBITDA) på 82 mkr under förra räkenskapsåret. Omsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med året innan och blev 2.100 mkr. Soliditeten är 42 procent.

Jan Engfeldt and Crister Stark
Crister Stark, styrelseordförande Väderstad Holding AB och Jan Engfeldt, vd Väderstad AB

- Trots att marknaden präglats av svag efterfrågan på jordbruksmaskiner till följd av låga producentpriser på spannmål, kött, fläsk och mjölk, har det varit ett hyggligt år för Väderstad, säger Crister Stark, styrelseordförande.

Väderstad-Gruppen som har brutet räkenskapsår sedan 2014, oktober – september, redovisar nu sina siffror för 2015. Väderstad-Gruppen består av Väderstad AB med säljbolag, Seed Hawk i Kanada, Svensk Presshärdning AB och Väderstad Farm AB med 250 ha i Väderstad.

- Vissa marknader har utvecklats mycket bra med god efterfrågan, inte minst här hemma i Sverige medan andra marknader har haft stora utmaningar till följd av säkerhetspolitiska aspekter och valutasvängningar, som exempelvis Ryssland, berättar Crister Stark.

Producentpriserna är hårt pressade

Allmänt kännetecknades marknaden för lantbruksmaskiner av svag efterfrågan då lantbrukarnas producentpriser är hårt pressade vilket är ett globalt problem.
- I Kanada har vi haft en svagare efterfrågan, därtill har vi under året haft kostnader av engångskaraktär i vårt kanadensiska bolag Seed Hawk. Vi ser även i Kanada med tillförsikt på den framtida utvecklingen, säger Crister Stark.

Tillfredsställande orderingång under 2016

Hittills har marknaden för lantbruksmaskiner varit svag men orderingången för Väderstad är fortsatt tillfredsställande.
- Vi ligger i framkant när det gäller teknik- och elektronikutvecklingen - något som är avgörande för böndernas effektivitet och överlevnad. Det är därför glädjande att se att vi ligger något före förra årets försäljning och jag ser att vi har förutsättningar för att göra ett bra år, avslutar Crister Stark.

För mer information, kontakta:
Crister Stark, styrelseordförande Väderstad Holding AB, tel: 0142-820 00, crister.stark@vaderstad.com