Väderstad investerar för framtidens precisionsjordbruk

Då kraven på precision och behovet av simuleringar och tester ökar, har Väderstad invigt ett nybyggt toppmodernt sålabb. Anläggningen öppnar upp nya möjligheter för forsknings- och utvecklingsavdelningen.

Tempo mazie emergence
En mycket precis fröfördelning är en av de stora fördelarna med Väderstads maskiner

Med bakgrund av att framtida lantbrukare väntas ställa allt större krav på precision och fröfördelning, har Väderstad investerat i ett nytt sålabb. Det nya sålabbet erbjuder möjligheter att skapa olika miljöer och simulerade fältförhållanden med varierad påverkan från belastning, värme, kyla, lufttryck, med mera. Vidare finns bland annat flera riggar för hållbarhetstester och kvalitetssäkring i flera led.

- I Väderstads nya sålabb finns avancerade mätsystem, som effektivt ger exakta resultat, säger Mikael Albrecht, chef för provning och beräkning på Väderstad.

Mikael Albrecht
Väderstads chef för provning och beräkning Mikael Albrecht i det nya sålabbet

Sålabbet, som är över 280 kvadratmeter stort, invigdes i maj 2016.  

- Vi arbetar med kvalitet genom hela företaget och det nya sålabbet försäkrar att vi kan fortsätta ligga i framkant för framtidens precisionsjordbruk, säger Gert Gilstring, senior konstruktör på Väderstad.

Väderstads forsknings- och utvecklingsavdelning innefattas av närmare 120 medarbetare och årligen investeras betydande medel direkt in verksamheten. Resultatet visas i att Väderstad ständigt ligger i framkant gällande innovationer, produktutveckling och lösningar för ett effektivt lantbruk.