Väderstad på plats 24 över företag som söker mest patent i Sverige

Väderstad imponerar på plats 24 på listan över företag i Sverige som ansöker mest internationella patent, enligt WIPO. Väderstad sökte under 2013 11 patent.

Listan toppas av storföretagen Ericsson, SKF och Scania.

-Det är imponerande att Väderstad, som utvecklar, tillverkar och säljer lantbruksmaskiner och är ett litet företag i jämförelse, är på plats 24 på listan, säger Crister Stark styrelseordförande på Väderstad.

-Vi prioriterar att patentsöka uppfinningar som märkbart förbättrar och förenklar lantbrukarens vardag, oftast genom att rationalisera och kostnadseffektivisera odlingstekniken, säger Ola Byström ansvarig för patenthantering på Väderstad.

Tempo Innovation

-Vi har hittills under 2014 patentsökt 8 nya uppfinningar. Snittet under den senaste 10-årsperiden ligger på cirka 10 per år, säger Ola Byström.
-Antalet går dock lite upp och ner mellan åren, mycket beroende på i vilken fas våra projekt ligger i. Dessutom varierar innovationsmöjligheten mellan olika projekt. Vi har under 2014 dessutom varit något mer restriktiva pga. det rådande ekonomiska läget, säger Ola Byström.

-Något annat som jag tycker är glädjande är att vår patentportfölj är fördelad över fler olika uppfinnare än många av våra konkurrenter, vilket rimligen gör att vi har bra förutsättningar för att fortsatt vara innovativa i framtiden, säger Ola Byström.

Gilstring Seed Meter

 

Gilstring Seed Meter
En av Väderstads många uppfinningar är Gilstring Seed Meter som är precisionssåmaskinens Tempo såhus, själva hjärtat i maskinen. Tempo använder övertrycket i såhuset för att förflytta fröet en kort sträcka i hög hastighet. Denna funktion kallas för PowerShoot. Den snabba transporten minskar effekten av vibrationer och lutning och därför bibehålls precisionen.