Största Tempo hittills

Nu lanserar vi Tempo L, en precisionssåmaskin med upp till 12,2 m arbetsbredd. Trots arbetsbredden kan maskinen fällas ihop till 3 meters transportbredd. En stor gödningstank i kombination med en mycket hög såhastighet gör att Tempo L får en oöverträffad kapacitet.

Vad är unikt med Tempo L?

  1. Mycket hög precision i hög hastighet tack vare PowerShoot
  2. Stor gödningslåda med enkel fyllning ger mycket hög kapacitet
  3. Användarvänlig styrning och övervakning med E-Control
  4. Elektrisk utmatning ger sektionsavstängning för både utsäde och gödning

Tempo L 16

Stor gödningskapacitet

- Målsättningen med Tempo L är att erbjuda lantbrukarna en mångsidig precisionssåmaskin med mycket hög kapacitet, säger Bernt Mårtensson på Väderstad.
Nya Tempo L kan förses med 12-16 radenheter med radavstånd mellan 700-800 mm.

Den stora gödningsbehållaren på 5000 liter har en fyllhöjd på två meter vilket underlättar fyllning. De åtta separata Fenix III utmatarna ger sektionsavstängning även för gödning, berättar Bernt.

Väl beprövad teknik som ger precision oavsett förutsättningarna

De underhållsfria radenheterna, med PowerShoot-teknik som är okänslig för vibrationer, är desamma som på övriga Tempomodeller. Detta betyder att precisionssåmaskinen kan så många olika grödor i hög fart med oöverträffad precision. Det ställbara billtrycket ger förutsättningar att så i allt från växande gröda till bearbetade fält.

Transportbredden imponerar

Tempo L är byggd på en kraftfull ram som kan fällas samman till 3 meters transportbredd. Maskinen blir enkel att förflytta mellan olika gårdar. Samtidigt står konstruktionen emot belastningarna i fält och ger Tempo L lång livslängd.

Tempo L 16 folded
Trots sin storlek är maskinen smidig i vägtransport

E-Control framtidens styrsystem

Med E-Control styr föraren alla maskinens viktiga funktioner. Maskinens status visas översiktligt på displayen. Eftersom maskinen har elektriskt utmatning på både utsäde och gödning kan föraren stänga av rad för rad.

Tempo L finns tillgänglig från andra halvan av 2017.