Skördeökning för raps med Spirit StripDrill

Väderstad har vidareutvecklat Spirit StripDrill under flera år och har varit delaktiga i många försök i Danmark, Tyskland, Polen, Sverige och England.

- För raps ligger skördeökningarna, alla försök sammanslagna i området 3-10 procent, säger Crister Stark, på Väderstad.

- När vi sammanställer alla försöken visas en tydlig skördeökning för raps och i något lägre grad även för korn och vete. Vid vetesådd ser vi ett spann från oförändrad till upp 10 procent motsvarande siffra för korn är upp till 40 procent, säger Crister Stark, på Väderstad.   

StripDrill vs. conventional drilling
Ett fält i Tyskland med raps, ett ental veckor efter sådd. Den högra delen av bilden är sådd med Spirit StripDrill och vänstra delen är sådd med en konventionell såmaskin av annat fabrikat. Skillnaden i plantornas utveckling är slående. (Sått vid samma tidpunkt).