Lastkännande hydraulik ger Spirit 600C fördelar

Spirit 600C är utrustad med lastkännande hydraulik (LS). På ojämna fält med många kullar och svackor ger tekniken Spirit 600C en klar fördel.

Aktivt billtryck och vingtryck

LS-hydrauliken ger Spirit 600C aktivt billtryck. Med sensorer i hydraulsystemet känner maskinen omedelbart av om den befinner sig på ett krön eller i en svacka. Specialutvecklade snabba ventiler kompenserar då blixtsnabbt för tryckfall eller tryckökningar. Detta gör att billtrycket alltid hålls på en förinställd nivå oberoende av såbillarnas arbetsvinkel i förhållande till resten av maskinen. Aktiv billtryckereglering ökar därmed djupprecisionen markant i kuperad terräng.

Active coulter pressure
Aktivt billtryck ökar precisionen i ojämn terräng

Tekniken ger Spirit 600C även ett aktivt vingtryck där respektive sektion ligger an mot marken med samma kraft. Viktfördelningen blir därför mycket bra över hela arbetsbredden även under kuperade förhållanden.

Aktivt vill- och vingtryck säkerställer att sådjupet blir detsamma över hela maskinens arbetsbredd. Resultatet blir en jämn uppkomst ända ut i fältkanten, summerar Bernt Mårtensson, konceptansvarig på Väderstad AB.

Flowing field

Fler fördelar:

LS hydrauliken ger även en rad andra fördelar såsom:

  • enklare koppling till traktorn hydraulik
  • enkel manövrering med automatisk sekvensstyrning
  • optimal timing vid vändtegskörning
  • smidig omställning mellan transport och arbetsläge
  • reducerat effektbehov, vilket spar bränsle
  • lägre oljetemperatur ger mindre slitage