Än enklare för lantbrukaren när Rapid A 400-800S vidareutvecklas

Väderstad fortsätter att utveckla Rapid A 400-800S-serien och gör arbetet ännu enklare för lantbrukaren, samtidigt som såmaskinen får en ansiktslyftning. Maskinen kan också utrustas med den unika fröräkningen SeedEye.

Rapid RDA

En rad förbättringar på Rapid A 400-800S gör att lantbrukaren får en bättre arbetsmiljö och kan lägga mer tid i fält istället för på underhåll. Såmaskinen kan utrustas med SeedEye fröräkning för enkel och helautomatisk kalibrering.

Sålåda med integrerad fläkt

Rapid RDA integrated fan

Fläkten är integrerad högt upp på sålådans framkant, vilket minimerar dammintaget vilket ger lägre slitage.

Sålådan får även en ny design med integrerad arbetsbelysning, vilket underlättar arbetet för lantbrukarna när det börjar skymma på kvällarna. Plattformen och trappan är vidareutvecklad och ger bättre tillgänglighet till sålådan.

Sparar tid

- Nya V30 hubbar introduceras på maskinens tallrikar. Lagren har förbättrad livslängd och en design som ger bättre skydd mot damm och jord, samtidigt som de är smörjfria. Förändringarna gör att lantbrukarna sparar tid när det är som stressigast under växtodlingssäsongen, säger Bernt Mårtensson konceptansvarig på Väderstad AB.

Förenklad fällning av vingar

Nya vinglås gör det enklare att få såmaskinen omställd från transportläge till arbetsläge. Fällningen sköts hydrauliskt från hytten och är möjlig att hantera utan Controlbox eller E-Control. De nya hydrauliska vinglåsen sparar tid och gör arbetet säkrare.

Rapid RDA transport

Nya mellanpackare och vingpackare

Mellanpackarna får en ny starkare design och vingpackarna förses med individuell fjädring på upp till 100 kg per packarhjul. Den individuella fjädringen ger en bättre återpackning på vingarna och såmaskinen får en lugnare gång. Även på ojämna jordar har maskinen en fin följsamhet.

Rapid A 400-800S, ÅM16 går i produktion hösten 2015.

 

Clear-cut RDA YM16