Tempo kan så raps och sockerbetor

Väderstad lanserar möjligheten att så raps och sockerbetor med Tempo R. Företaget har vidareutvecklat radenheten och konfigurerat maskinen med ett nytt mindre radavstånd på 45-55 cm.

- Att så raps och sockerbetor i rätt tid är av största vikt. Det kommer att bli lättare nu när även dessa grödor kan sås med Tempo. Precisionssåmaskinen har i test efter test visat att man kan så i hög fart med en oöverträffad precision. En fördel som nu även sockerbets- och rapsodlare kan dra nytta av, säger Fredrik Lundén försäljningschef på Väderstad. 

Resultaten är positiva där Väderstad testat det nya utförandet. I studien ingår Österrike, Schweiz, Frankrike, Tyskland, Danmark och Sverige.

- Det känns verkligen stimulerande att nu kunna erbjuda den moderna PowerShoot-tekniken till en ny kundgrupp och därigenom bekräfta Väderstads position som en av Europas ledande tillverkare av maskiner för sådd och jordbearbetning, säger Fredrik Lundén.
- PowerShoot-tekniken gör maskinen okänslig för vibrationer och därmed kan såhastigheten ökas vilket ger en högre såkapacitet för kunden, säger Fredrik Lundén. 

Tempo R planting suger beets
I försök så har vi sått betor i olika hastigheter mellan 6 och 16 km/h. Beroende på försöksplats så har vi sått efter konventionell jordbearbetning men även i direktsåsystem.

Driling rapeseed with TPT
Rapssådd med Tempo har i huvudsak genomförts i Frankrike där radavståndet för radsådd raps ofta är 60 cm. I övriga europa används vanligtvis 45 eller 50 cm radavstånd vid rapssådd.