Seed Hawk får Carbon Trust Footprint certifiering

Väderstadsägda Seed Hawk har som första lantbruksmaskinstillverkare i världen erhållit Carbon Trusts ”carbon footprint certification”. Carbon Trust Ltd. är ett internationellt företag med huvudkontor i Storbritannien som ger oberoende certifiering av klimatpåverkan. Denna certifiering kommunicerar Seed Hawks prestationer i noggranna uppmätningar av koldioxidutsläppen för sina olika lantbruksmaskiner i tillverkningsprocessen och livscykeln.

Carbon Footprint logo in Canada  

- Seed Hawk arbetar aktivt med miljömässig hållbarhet. Detta åtagande gäller inte enbart för vårt företags och maskiners klimatpåverkan, vårt åtagande inbegriper också att hjälpa våra lantbrukare att arbeta mer hållbart, säger Peter Clarke, VD och koncernchef för Seed Hawk i Langbank, Saskatchewan, Kanada.

-Vi är otroligt stolta att tre av våra Seed Hawk såmaskiner har erhållit denna koldioxidutsläpps-certifiering från Carbon Trust, säger Peter Clarke.

Saskatchewans forskningsråd, Saskatchewans Research Council (SRC), har genomfört koldioxidsmätningarna under tillverkningsprocessen och över hela livscykeln av de tre såmaskinerna, och överlämnat informationen om dessa mätningar till Carbon Trust.

Seed Hawk 45- och XL-modellerna, med och utan sektionsstyrningsteknik, och Seed Hawk 30-seriens modeller har certifierats, vilket anger hur mycket koldioxid som frisläpps vid tillverkning och användning av såmaskinerna.

- Vägen mot miljömässig hållbarhet är ofta slingrande, men vårt team av experter på miljömässig hållbarhet kan bidra till att räta ut frågetecknen och visa vägen, säger SRCs vice VD Joe Muldoon. "Som en oberoende tredje part, stödde vi Seed Hawk i processen att sammanställa ett koldioxidavtryck och hjälpte dem att använda den informationen för att få en internationell certifiering.

Med mer och mer medvetenhet kring koldioxidens klimatpåverkan hos allmänheten och ny miljölagstiftning som träder i kraft, kommer kunskapen om klimatpåverkan vara ett bra första steg för tillverkningsföretag att dra nytta av möjligheterna i en alltmer koldioxidmedveten värld. Peter Clarke säger att med den ökade efterfrågan på miljöinformation från konsumenterna, kommer det vara fördelaktigt för jordbrukssektorn, inklusive maskinföretagen, att tillhandahålla miljöinformation om sina produkter.

SRC är glada att få fortsätta arbeta med Seed Hawk i detta innovativa projekt. Nästa steg för SRC kommer att vara att ytterligare engagera sig tillsammans med Seed Hawks lantbrukskunder i fortsatta certifierings- och miljö-förbättringsarbete genom att samla in ny och förbättrad information under de närmaste åren. Denna information kan sedan användas för att förnya Seed Hawks koldioxidutsläpps-certifiering, samt förse Seed Hawk med nödvändig information för potentiella förbättringar av sina såmaskiner i framtiden.

Seed Hawk
Direktsådd med Seed Hawk