Rekorduppkomst

Den 4 april såddes 306 hektar solrosor under 24 timmar i Bulgarien. Fältet såddes med en Tempo R12 i en medelhastighet av 19 km/h. Mätningar av uppkomsten visar på näst intill perfekt precision.

Nu publiceras mätningarna från 24 timmarsracet i Bulgarien. Precisionen presenteras som variationskoefficient (CV) på 18,5 procent. Detta kan jämföras med genomsnittet i Europa som normalt har ett CV-värde på cirka 40 procent. Desto lägre CV-värde, desto mer precist är fröna placerade.

 

Emergence sunflower after Tempo R 12

Lars Thylén, projektledare för 24-timmarsracet:
- Kvaliteten är exceptionell med hänsyn till den genomsnittliga hastigheten på 19 km/h. Under planeringsfasen var hastigheten i fokus vilket gjorde att vi inte förväntade oss ett sådant fantastiskt resultat. Vi har till och med överträffat vårt eget resultat i Ukraina 2013 som visade på ett CV på 25,5. Vilket gör att vi har gått från ”very good” till ”excellent”.

Emergence sunflower after Tempo R 12