Premiärsådd av oljeväxter med Väderstad Tempo T 7

Sébastien Santolini testade en Tempo T 7 i september förra året för att så höstraps på ett 15 hektar stort fält på sin hemgård. Nu - 20 mars 2014 - är antalet plantor väldigt jämnt fördelat över fältet och grödan blommar jämnt och fint.

Driling rapeseed with TPT

Såddes 15 dagar senare

Fältet såddes 15 dagar senare än ett fält i grannskapet, men nu syns ingen skillnad mellan de båda fälten - det Tempo-sådda har kommit ifatt. Jämfört med den normala kapaciteten på gårdens befintliga majssåmaskin, har Tempo nått dubbel hastighet - 9,5 km/h. I denna region är det viktigt att så höstrapsen direkt efter de första regnskurarna i augusti. Hastighet och kapacitet är då viktiga nyckelfaktorer för en slutlig hög fröskörd.
- Vi är mycket nöjda med kvalitén på Tempo från den första sådden av majs på ett 20 hektars fält. Kapacitet, precision, enkelt vridprov - ger goda förutsättningar för en god skörd, säger Sébastien.
- Vi är väldigt intresserade av att kunna så majs, solrosor och oljeväxter med endast en mångsidig maskin. Så vi blev väldigt glada när Väderstad bad oss testa Tempo för rapssådd.”

Anpassas för att passa gårdens önskemål

Tempo T 7 är sju-radig och anpassas enkelt för att passa gårdens önskemål, i detta fall 60 cm radavstånd och 25 plantor per m². Jorden på gården är stenig och grund lerjord vilande på en kalkstensberggrund. Det är alltid svårt att så noggrant i denna typ av jordmån. Tempos noggranna fröplacering skapar dock en bra förutsättning för att nå toppskördar genom att kunna placera fröna med ett perfekt avstånd mellan fröna i såraden, vilket ger bra planttäthet och jämn uppkomst och ger plantan utrymme att frodas och utvecklas i alla riktningar.

Förenklade efterbehandlingar

Ytterligare fördelar som Tempo ger är möjlighet till förenklade behandlingar efter sådd, som ogräsbekämpning, utläggning av snigelpreparat och svavel-giva. I själva verket kan dessa insatser utföras endast i själva såraden för att på så vis förbättra effektiviteten och reducera volymen insatsmedel som krävs. En ytterligare fördel är den goda jordkontakten som oljefröet får av stängningshjulet. Det är avgörande för småkärniga frösorter som oljeväxter att få den allra bästa jordkontakten och perfekt noggrannhet i fröplaceringen.

Stängningshjulet i gummi och möjligheten att utöva högt billtryck på radenheten ger detta försprång på marknaden för precisionssåmaskiner som Tempo har.
- Detta är en verklig fördel med Tempo jämfört med andra precisionssåmaskiner på marknaden, förklarar Sébastien.

Driling rapeseed with TPT
Det är 20 mars 2014 och fältet ser fantastiskt ut

Fördelarna med Väderstad Tempo för Sébastien Santolini är: hastighet, kapacitet, fröplacering och precision.  

Driling rapeseed with TPT
Den enda åtgärd som krävs för att kunna så oljeväxter med Tempo istället för majs är att byta den “normala” utsädesskivan (för majs) till en utsädesskiva speciellt utvecklad för oljefrön

Driling rapeseed with TPT
I väldigt styv och stenig jord som på gården Santolini är belastningen på stängningshjulet för att stänga såfåran kritiskt