Mera gödning

Väderstad lanserar Tempo T med större gödningslåda. Den nya behållaren har en kapacitet på 1 200 liter, vilket motsvarar ungefär 12 hektars sådd beroende på giva.

Tempo T 6, 1200 liter hopper

Tidigare erbjöds 2 lådor à 300 liter styck, men nu utökas maskinens kapacitet med större gödningslåda. I dagsläget är den större lådan på 1200 liter tillgänglig endast för 6-radig Tempo T.

Tempo T är hydraulburen och därmed enkel att manövrera och transportera. Chassit på Tempo T är mångsidigt. 6 rader finns i följande radavstånd: 600, 650, 700, 750, 762 och 800 mm medan 7 rader finns i 500, 550 och 600 mm radavstånd. Tempo T är en hydrauliskt buren maskin och det nya utförandet på gödningslåda är färdig för leverans i november 2014.

Tempo T har samma radenhet och såprestanda som Tempo F. Tack vare dess kompakta format, PowerShoot-utmatning och elektrisk drivning uppnår den höga resultat under alla förhållanden. En sjunde rad innebär att tätare radavstånd kan erbjudas.

Unikt med Tempo

  1. PowerShoot - ett trycksatt såhus med kort transportsträcka till marken vilket ger exakt precision.
  2. Såbillar - Den v-formade tallriken, monterad på ett parallellogram, följer markytans struktur perfekt. Ytterligare 150 kg last kan överföras till radenheten med hjälp av en torsionsfjäder. Detta innebär att den totala lasten på en radenhet kan uppgå till 325 kg.
  3. Elektrisk drivning - Eftersom såhusen använder elektrisk drivning är det möjligt att testa och kalibrera såhusen innan säsongen drar igång. Detta kan göras på hela maskinen eller på individuella rader. Tack vare ControlStation kan du kontrollera utmatningskvaliteten för varje rad individuellt.

Standardutrustning för Tempo T

  • Trycksatt utmatningssystem
  • Frösensorer och ControlStation
  • Stängningshjul standard (25 mm)
  • Såskivor för majs 32 hål / 5,5 mm
  • Bakre belysning
  • Hydrauliskt teleskop
  • Hydraulisk fläkt