Tempo vinner guld

På Ukrainas största mässa Inter Agro kammade Tempo hem en guldmedalj inom kategorin precisionssåmaskiner. Priset mottogs av Väderstads VD i Ukraina Vitaliy Filatov, priset delades ut på mässan i Kiev den 30 oktober 2013.

Tempo wins gold
Väderstad Ukrainas team på Inter Agro

- Tempo är en populär precisionssåmaskin på den ukrainska marknaden och under året har Väderstad levererat ungefär 40 st Tempo såmaskiner till landet, säger Vitaliy Filatov. 

24-hrs race gav mycket publicitet

Väderstad har under 2013 fått mycket uppmärksamhet i media i Ukraina tack vare det 24-timmars race i precisionssådd som genomfördes i april med en Tempo F8.

- Under 24-timmarsracet såddes 212 hektar majs i en medelhastighet på 18 km per timme. Uppkomsten och skörden visade sig vara exceptionell trots den höga hastigheten, säger Vitaliy Filatov.

Läs artikeln om 24-timmars racet här

Tempo F
Tempo F