Styr Rapid eller Tempo med en iPad

Väderstad lanserar E-control som är en applikation som laddas ner till en iPad. Applikationen gör det möjligt att enkelt styra såmaskinerna Rapid A 400-800S och Tempo F 6-8 och kan ersätta Väderstads nuvarande kontrollbox.  Applikationen erbjuder användarvänlig styrning av maskinens alla funktioner. Till exempel vid justering av utmatning, spårmarkering eller vid kalibrering, loggning av data och händelser.

Väderstad E-control on iPad

Nu finns tre alternativ till att styra såmaskinen med:

  1. E-control via ett användarvänligt gränssnitt i en iPad
  2. ISOBUS via traktorns egen eller en extern ISOBUS terminal 
  3. Väderstads tidigare kontrollbox CS

E-control on Rapid A and Tempo F
E-Keeper en skräddarsydd Väderstad iPad-hållare

Lantbrukarna har en unik möjlighet att trådlöst styra Rapid A med den lättanvända iPad applikationen E-control. Ett tydligt användargränssnitt och ikoner gör styrningen av maskinen enkel. iPad kan placeras i E-Keeper med åtta hårda funktionsknappar för maskinens mest använda funktioner. Den specialdesignade hållaren ger användaren en genväg att komma åt de mest frekventa funktionerna i maskinen. Ett stabilt handgrepp med knappar ger ett bra komplement till touchskärmen och gör det ännu lättare att manövrera maskinen.

E-services

Ansluts genom trådlöst nätverk
iPaden ansluts till Rapid A genom ett säkert trådlöst nätverk som maskinens gateway ”svarta låda” tillhandahåller. En aktiv internetanslutning behövs inte för att kunna styra maskinen i fält.

Kontrollsystemet E-control innebär:

  1. Styrning av maskinens alla funktioner
  2. Kontroll av såprocessen med återrapportering av utmatad mängd utsäde
  3. Konfiguration och kalibrering av såmaskinen
  4. Halvmaskinsavstängning
  5. Spårmarkering och programmering av körspår
  6. Loggning av data och händelser

Ett stort tekniksteg framåt

E-control on Rapid A and Tempo

E-control och ISOBUS kan också kombineras dvs. att båda skärmarna kan användas samtidigt. Den ena skärmen används för styrning och den andra för övervakning. Med E-control tar Väderstad steget till ISOBUS men också ytterligare flera tekniksteg framåt.

Det nya styrsystemet öppnar också upp möjligheten att koppla ihop maskinen med ISOBUS kompatibla GPS system. Maskinen kan då via GPS stängas av och sättas på med automatik på vändtegen.

Fungerar med och utan ISOBUS

E-control ger lantbrukaren möjlighet att använda sin ISOBUS plattform i traktorn att styra maskinen med. Maskinens gateway är placerad på såmaskinen och visar uppgifterna till ISBOBUS-skärmen som kopplats till maskinen. I en icke-ISOBUS miljö kan föraren styra maskinen med en iPad som är trådlöst ansluten till maskinens gateway. Den ”svarta lådan” loggar med hjälp av GPS maskinens position larm och andra händelser.

Väderstad E-tjänster är tillgängliga för leverans för Rapid A 400 – 800S juni 2014 och för Tempo F 6-8 från mars 2014.