Rapid 300-400C/S uppgraderas

Rapid 300-400SC/S uppgraderas. Detta omfattar nya däck med längre livslängd och System Disc Aggressive.

De nya däcken har 50 procent längre livslängd. Detta tillsammans med ökad kontaktyta innebär färre driftstopp och lämnar en bättre struktur i markytan.

-Det unika med de nya däcken är mönstrets design och större däckdjup och en ny högpresterande gummiblandning. Däcket har även en slanglös konstruktion, säger Fredrik Lundén", Marknadschef på Väderstad.

-Det nya mönstret har en bättre självrensande kapacitet och återpackar jorden mindre. Den högpresterande gummiblandningen tillsammans med det nya mönstret ger bättre hållbarhet, säger Fredrik Lundén.

Som ett alternativ för kunder som sår i extrema förhållanden (med mycket sten eller i solrosstubb), kan förstärkta däck beställas med AramidPro. Dessa har två extra lager av aramidkord vilket minskar stillestånd till följd av punkteringar.

  New tyres with 50% longer lifespan
Nya förbättrade däck

Rapid 300-400CS
Rapid 300S

Rapid 300-400C/S with System Disc Aggressive
Skillnaden mellan den tidigare System Disc och System Disc Aggressive är de större koniska tallrikar (450 mm jämfört med 410 mm) som sätts i en större vinkel. Detta ger mycket bättre kapacitet att blanda in skörderester. De tillåter också större cut-out som ökar utrymmet för direktsådd.

De nya däcken och System Disc Aggressive finns tillgängliga från och med januari 2014.