Nya Tempo T placerar gödning vid sådd

Under 2012 lanserade Väderstad Tempo T i only seed-version. Nu presenteras Tempo T i kombiutförande. Maskinen är utformad för precisionssådd av bland annat majs, sorghum, soja och solros.

Tempo T  with combi

Tempo T med kombi har 6-7 rader. Radavståndet vid 6 rader: 60, 65, 70, 75, 76.2, 80 cm och för 7 rader 50, 55 och 60 cm.
Maskinen är utrustad med två medelstora gödningslådor, 300 + 300 liter. Det är möjligt att utöka gödningslådan så att den kan fyllas med totalt 1 300 liter. Gödningsmedlet transporteras med lufttryck till gödningsbillarna som är placerade 5 cm från fröraden.

Tempo T with ombi

Tempo T med kombi är utrustad med radkontroll. Detta innebär att det är möjligt att styra varje rad individuellt och stoppa utsäde, Microgranulate och gödning på samma gång.

Tempo T med kombi kan styras på tre olika sätt:

  1. Kontrollstation, en robust lösning som används på de flesta VVAB såmaskiner
  2. ISOBUS där maskinen styrs av en virtuell terminal på traktorn
  3. Väderstad E-services är en applikation som laddas ner till en iPad, där kommunikation med en gateway sker via ett trådlöst nätverk

Tempos teknik och koncept är utformat för att uppnå exceptionell precision vid hög hastighet vid sådd av bland annat majs och solrosor.

Väderstad Tempo med kombi är tillgänglig från början av 2014.