Många besökare på Sima

I år lockade den franska lantbruksmässan Sima närmare 250000 besökare, nästan 20000 fler än 2011. Många av dessa besökare trivdes i Väderstads monter där bland annat Carrier XL med 61 cm tallrik samt den burna precisionssåmaskinen Tempo T var nyheter som fick stor uppmärksamhet.  
Även den nya Spirit 600C rönte stort intresse. Kombisådd kommer mer och mer ute i Europa.

Our stand Sima 2013
En strid ström av nyfikna och intresserade besökare passerade genom montern


Testresultaten i Top Agrar har satt Tempo på den europeiska kartan genom att visa bättre fröplacering än de två konkurrenterna vid 15 km/h

Carrier XL
Carrier XL har utvecklats för att möta efterfrågan från lantbrukare som odlar grödor med stora mängder skörderester såsom majs. Den större tallriken kan jobba över 15cm djupt

Spirit 600 combi
Många kunder har efterfrågat en större modell av Spirit Combi och Spirit 600C erbjuder en sålåda på 5000 liter. Genom att mylla gödningen erhålls en säkrare och snabbare etablering då såväl gödning som utsäde hamnar i fuktig jord