God uppkomst från 24-timmarsrace

Den 25 april i ett 24-timmarsrace med tempo F8 såddes 212 hektar majs i en medelhastighet på 18 km per timme.

Det ukrainska Institutet för certifiering av jordbruksmaskiner publicerar mätningarna för 24 timmarsracet i Ukraina. Precisionen presenteras som variationskoefficient (CV) och testerna visar ett CV på 25,5 procent. Detta kan jämföras med genomsnittet i Europa som normalt har ett CV-värde på cirka 40 procent.

Serhii Marinin chefen för laboratoriet för institutet ledde beräkningarna.
- Kvaliteten är exceptionell med hänsyn till den genomsnittliga hastigheten på 18 km/h. Dessutom förbereddes genomförandet på mindre än tio dagar. Under planeringsfasen var hastigheten i fokus vilket gjorde att vi inte förväntade oss ett sådant fantastiskt resultat, säger Serhii Marinin.

Emergence Tempo
Trots den höga genomsnittliga hastigheten på 18km/h växer majsen
snabbt med hög precision
(foto från 27 maj)

- Med tanke på en genomsnittlig  hastighet på 18 km/h och ett CV på 25,5 procent är vi givetvis oerhört stolta över denna prestation. Det är riktigt kul att se att det är möjligt att påskynda processen men ändå uppnå bra resultat, säger Lars Thylén produktchef Tempo på Väderstad.

Emergence Tempo
Den genomsnittliga sådjupet var 5,2 cm(foto från 27 maj)

Tempo F8
Tempo F8