Crister Stark och Gert Gilstring uppmärksammas

Väderstad får uppmärksamhet i det senaste numret av den svenska lantbrukstidningen ATL. En stor artikel lyfter fram Gert Gilstring och Crister Stark som de två personer som har gjort flest patentansökningar, inom den gröna näringen i Sverige.

Artikel i ATL om Crister Stark och Gert Gilstring   Artikel i ATL om Crister Stark och Gert Gilstring

 

Totalt ansökte Crister om 21 patent och Gert om 17 patent under åren 2008-2012. Sammantaget har Väderstad sökt 57 patent under samma tidsperiod. Många patent är uppfinningar gjorda på Tempomaskinen.

Article ATL about Crister Stark and Gert Gilstring