20 000 Rapidsåmaskiner = 300 miljarder brödlimpor

Tillsammans har alla 20 000 sålda Rapidsåmaskiner sått en yta på 52 miljoner hektar. Det är lika mycket som halva Europas odlingsareal. En areal som kan generera spannmål till 300 miljarder brödlimpor. Fler Rapid-såmaskiner behövs för att möta framtidens spannmålsbehov.

Ökad livsmedelsproduktion
- Vi blir allt fler på jorden och detta tillsammans med högre välstånd i u-länder leder till ökad efterfrågan på livsmedel, säger Fredrik Lundén marknadschef på Väderstad.
– Det finns en stor potential i många delar av världen för att effektivisera jordbruket ytterligare, där maskiner med hög kapacitet är en viktig pusselbit för att klara den ökade efterfrågan på livsmedel, säger Fredrik Lundén.

Från Östergötland till Sudan
Rapid-såmaskiner säljs i hela Europa och även i andra delar av världen. Det har visat sig att den fungerar extra bra i länder där vattentillgången är ett problem. Flera maskiner har nyligen sålts till bland annat Sudan.

Carrier in action
Carrier i full fart i Sudan

- Rapid skär ner fröet i marken, vilket minskar både utsädesmängd, jordbearbetning och bevattningskrav, säger Christina Stark, som besökt Sudan.
- I Zambia till exempel är de första levererade Rapidmaskinerna nu inne på sitt andra år. Enligt lantbrukarna ökade skördarna med 500-700 kilo per hektar under den första säsongen, säger Fredrik Lundén.

Rapid in Zambia
Skördarna har ökat med 500-700 kilo per hektar efter första året med Rapid i Zambia

Flexibiliteten i Rapid-konceptet gör att den även används flitigt i regniga lantbruksområden som Nya Zealand. Drivkraften på denna helt avreglerade marknad är ekonomin, en Rapid är lönsam att äga.

Så har vi räknat:
Då det gäller vete kan du anta att medelavkastningen är ungefär 6 ton/ha vilket skulle innebära ca 300 miljoner ton, eller 300 miljarder kilo. 1 kilo vete ger cirka 1 brödlimpa.