Vinnare av Silverbillen 2012

Varje år delar Jordbrukstekniska föreningen (JTF) ut ett pris för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk. Årets vinnare blev Väderstad-Verken.

Silverbillen
Familjen Stark tillsammans med Axel Lagerfelt från JTF

Juryns motivering löd, ”Väderstad-Verken fyller 50 år och har utvecklats till att bli internationellt ledande i sin genre. Företaget har arbetat systematiskt med utveckling av nya produkter och ofta i samråd med forskningen. Väderstad-Verken har genom sin närvaro på den svenska marknaden kunnat tillgodose de svenska lantbrukarnas behov av teknik på ett lovvärt sätt"- I och med att Silverbillen delas ut för framstående insatser rörande teknikutveckling inom svenskt jordbruk känner vi oss givetvis mycket hedrade. Väderstad-Verkens drivkraft är ju att skapa flexibla maskiner för jordbearbetning och sådd som gör ett utmärkt jobb oavsett odlingsstrategi. Vi satsar kontinuerligt på forskning och utveckling, på att skapa innovativa produkter som underlättar lantbrukarens vardag. Att få ett sådant här pris sätter självklart en guld-, eller kanske silverkant, på det dagliga arbetet, vi gläder oss mycket, säger Christina Stark, VD på Väderstad-Verken.

Rapid with BioDrill

Stipendiet överlämnas av JTF:s ordförande Axel Lagerfelt vid ett besök på Väderstad-Verken.

- Det är glädjande att få ge dem priset. De har ett innovativt sätt att se på teknikutveckling som vid t.ex. sådd, och det har resulterat i många framgångsrika maskiner som Rapid och Seed Hawk. Deras senaste maskin, Tempo F för sådd av majs, har stor potential att bli en av deras mest framgångsrika. Om den blir en storsäljare, kommer den att bli lika framgångsrik som allt de tidigare har gjort, eftersom majs är en så stor världsgröda, säger Axel Lagerfelt, ordförande i JTF.