TopDown är för alla väder

Axel Lagerfelt, på Tolefors gård på Östgötaslätten, brukar 750 hektar åkermark med en Väderstad TopDown. På ungefär hälften av arealen odlas vete och på resterande mark odlas omväxlande åkerböna, raps, lin och maltkorn. Axel Lagerfelt använder Väderstad TopDown direkt efter skörd och användningsområdena är många. Sällan används plogen, endast vid enstaka tillfällen när vete sås år efter år.

Petra Henell and Axel Lagerfelt
Petra Henell, marknadsansvarig för spare parts på Väderstad tillsammans med Axel Lagerfelt på Tolefors gård.

- TopDown är ett bra redskap som kan lätt ändra karaktär beroende på behov och förhållande. Den stora fördelen är att TopDown kan bearbeta från grunt till djupt beroende på mark- och väderförhållande. TopDown bearbetar jorden både i toppskicket och ner igenom jordlagret. Detta gör TopDown till en sann en-överfarts-maskin, säger Axel Lagerfelt.

News 2010 Sales record in Hungary

-På hösten sätter vi in TopDown direkt efter tröskan. Om förhållandena är bra sår vi raps samtidigt, vilket är enkelt med TopDowns frösålåda. Vi sår i 12-13 km/h med en utsädesmängd på 2-3 kilo per hektar. En full frösålåda räcker till 50 hektars sådd. När vi planerar att så på våren kör vi med en TopDown direkt efter skörd och låter det ligga till vårbruket.

-Vi har använt och testat olika spetar och under den senaste säsongen har vi använt en low disturbance-spets vilket har varit en framgång. Det unika med low disturbance-spetsen är att den tillåter ett ökat bearbetningsdjup, luckrar bra utan att dra upp råjord, berättar Axel.

TopDown gallery

TopDown ger en fullständig genomskärning av markytan. Med System Disc Aggressive fås en oslagbar inblandning av skörderester, samtidigt som pinnarna luckrar upp jorden och slutligen åstadkommer vältrullen en fast återpackning - allt i en enda överfart.

TopDown är ett flexibelt redskap, och arbetsdjupet är en klar fördel, då det finns möjlighet att köra redskapet varierat, i kultiverat såväl som sått. När det har regnat mycket tar vi bort packaren. Bearbetning med TopDown utrustad med low disturbance-spetsar gör att marken kan svälja stora mängder vatten när den bearbetar djupt. Utjämnarna gör ett bra jobb även om packaren är borttagen. Spetsarna är slitstarka. Vi har inte gjort några byten under de första 400 hektaren. Men att inte dra upp någon råjord – det är det som är finessen, menar Axel Lagerfelt.

- Kultivatorer är vad man gör dem till. Man får bygga, testa, byta spetsar och anpassa den för egna förhållanden och hela tiden söka efter nya lösningar. TopDown ger möjligheten att anpassa för lokala förhållanden.

Low disturbance point

En low disturbance spets från Väderstad

- Själv kommer jag fortsätta experimentera vidare med rapssådd, prova fler spetsar och fortsätta med low disturbance-spetsar för att inte få upp råjord samtidigt som det bearbetade djupet ökar. Det är roligt att följa Väderstad i utvecklingen, säger Axel Lagerfelt.

TopDown finns i 3 till 9 meters arbetsbredder. Transportbredden är 3 meter utom för 9 metersmodellen som har en transportbredd på 5 meter