Väderstad presenterar Strip-Till på Holkham Hall

Utvecklingen av Strip-Till fortlöper och nyligen presenterades Väderstads senaste forskning inom området för den europeiska pressen på godset Holkham Hall, beläget tre timmar norr om London. Intresset för den nya tekniken är stor och Väderstad planerar att lansera Spirit Strip-Till under nästa år.

Väderstad arbetar lika mycket med utvecklingen av såmaskinen som odlingskoncept, där höga och stabila skördar är målsättningen. Under hösten provas både maskin och metod i Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och England.

- Vi gör regelrätta försök i SLUs regi både på Alnarp och Ultuna. Vi kommer att göra omfattande demonstrationsförsök i Västergötland för att undersöka möjligheten att dränera bort överskottsvatten i fält, säger Bo Stark marknadschef för Väderstad.

Spirit with Strip-Till

-Strip-Till pinnarna är endast 25 mm breda för att öppna ett så smalt spår som möjligt och minimera energiåtgången. De smala pinnarna klädda med hårdmetall bidrar till maskinens höga kapacitet, då den mycket väl kan så i 15 kilometer per timma, säger Crister Stark styrelseordförande vid Väderstad-Verken.

- Vi fäster stor tillit till att bevisa att Väderstads form av Strip-Tillage kan medverka till att säkerställa höga skördar framöver. Ett väl utvecklat rotsystem ger plantan bättre förutsättningar att utvecklas under torra förhållanden och vid blöta omständigheter är chansen större att överskottsvattnet rinner bort från fältet genom en snabbare infiltration, fortsätter Crister Stark.

Flera försök bland annat i Skåne visar att raps kan nå en högre skörd vid djupluckring i såfåran som underlättar en kraftig rotutveckling.

-Väderstad arbetar också med att bevisa att samma metod kan ge högre och stabilare spannmålsskördar. Just därför har vi inlett ett tämligen omfattande försöksarbete med Ultuna och med flera andra institutioner i utlandet. Det är en mycket spännande utveckling som jag följer nogsamt säger Crister Stark.

Väderstad har varit mycket engagerade på gården Gut Gransevitz belägen på Rügen, i samarbete med inspektorn Nis Lassen. Nis Lassen var också mannen som tog Strip-Tillidéerna till Europa från Nordamerika redan år 2005. Han har sedan dess arbetat intensivt med utvecklingen, tidigare delvis på egen hand.

Spirit at Holkham Hall

Holkham Hall med sina 3400 hektar odlad mark är ett gammalt ärevördigt engelskt gods. Mycket av det moderna jordbruket härstammar från en tidig utveckling av jordbruket just på Holkham Hall. För flera hundra år sedan åkte lärda män från stora delar av Europa till Holkham Hall för att lära. Lärdomar som sedan togs till exempelvis det tyska jordbruket. Det anses vara det gods som ”uppfann” den moderna växtföljden och tidigt insåg växtföljden betydelse.