Familjen Stark får Lovangpriset

Väderstad-Verkens ägare, familjen Stark, tog under tisdagen emot Lovangpriset för sina framstående insatser inom lantbruket. Priset delas ut till två aktörer för tredje året i rad av Lovang Lantbrukskonsult.
Den andra pristagaren Katarina Gillblad belönades för insatserna i svenskt lantbruk genom Agronomics.

Stark family recieves a price
Familjen Stark, Katarina Gillblad och familjen Lovang

- Vi är mycket tacksamma för Lovangspriset. Vi har arbetat tillsammans med Östgötabönderna i 50 år och har alltid funnit det stimulerande och framgångsrikt, säger Crister Stark styrelseordförande vid Väderstad-Verken.

Lantbrukskonsulenten Torbjörn Lovang från Östergötland startade i slutet av 1970-talet rådgivningsföretaget Lovanggruppen. Ambitionen var att integrera rådgivning kring växtodling med driftsekonomi, teknik och marknad.

- Vi har alltid haft ett mycket gott samarbete. Torbjörn Lovang var involverad när vi utvecklade Rapidkonceptet i början av 90-talet. Jag minns många diskussioner kring maskin- och metodutveckling. Vi ser nu ett fortsatt gemensamt arbete med Strip-Tillage, säger Crister Stark.

Efter Torbjörns bortgång instiftades på personalens och familjens initiativ ”Torbjörn Lovangs minnesfond”. Årligen delas det ut stipendier till personer som i Torbjörns anda utfört eller utför framstående insatser i lantbrukets tjänst.

- Vi vill uppmuntra engagemang inom lantbruk och individer som driver lantbruket framåt på samma sätt som Torbjörn Lovang gjorde, säger Ulrik Lovang verksamhetsansvarig och odlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult.