Carrier 300 bekänner färg i Schweiz

En schweizisk grönsaksodlare i Zürichregionen bjöd in ett antal tillverkare av tallriksredskap för utvärdering inför stundande investering. Väderstad’s schweiziske importör Keller Technik var representerade med en Väderstad Carrier 300. Efter att ha sett resultatet av tre deldemonstrationer föll beslutet på Carrier.

Field test disc cultivators

Maskinerna testades på ett fält i Zürichregionen med sallad som förfrukt. Fältet var indelat i tre testområden; en del som bearbetats med fräs, en del som lämnats orörd och en orörd del som även gödslats med hästgödsel.

Field test disc cultivators

I och med att lantbrukaren satsar på grönsaksodling uppskattas att maskinen blandar in skörderesterna mycket väl och lämnar fältet helt slätt.  

Field test disc cultivators

- Det som är fantastiskt med en Väderstad Carrier 300 är det låga dragkraftsbehovet vilket gör att den kan dras med en mindre traktor. Därtill kommer att maskinen är kompakt byggd och därmed minskar lyftkraftsbehovet, säger lantbrukaren Urs Amacher på gården Geigelmooshof.

- Carrier 300 har extravikter vilket gör att vi får en bra vikt även på stålrullen, detta gör att maskinen går rakt efter traktorn. Andra pluspoäng är maskinens kvalitétsintryck.

- Efter dagens övning har jag bestämt mig för att köpa en Carrier 300. Maskinen är verkligen valuta för pengarna, arbetsresultatet och de pendlande avskraparna håller välten ren även under svåra förhållanden. Detta är avgörande för oss grönsaksodlare säger lantbrukaren Urs Amacher.

Carrier är ett unikt redskap med ett enorm flexibilitet. Stubbearbetning, såbäddsberedning, återpackning och vältning, halmharvning, jordbearbetning och tiltutjämning är de främsta och vanligaste arbetsuppgifterna för Carrier.

På grund av den överlägsna inblandningsförmågan är Carrier perfekt för att etablera en falsk såbädd samt inblandning av växtrester i det översta jordlagret. En arbetshastighet på 12-15 km/h garanterar en mycket hög kapacitet.

Carrier finns i arbetsbredderna 3-12,25m.