Ledningsgrupp

Management team

Övre raden från vänster: Jan Engfeldt VD, Mats Båverud Product & Development, Annika Franzén HR
Nedre raden från vänster:
Nicklas Bjersér CFO, Mattias Hovnert Sales & Marketing, Maria Bogren Operations

Väderstad AB, Hogstadvägen 2, 590 21 Väderstad, Sverige

Kontakta oss på telefon: +46 142 820 00

Jan Engfeldt 
VD
Tel: +46 142 818 61
Mobil: +46 730 62 09 00