Låt naturen göra arbetet

Som jordbrukare har du en stor påverkan på jorden, det är ofrånkomligt. Av det skälet bör vi som odlare alltid hantera jorden på ett sätt som gynnar den.

Här kan du läsa mer om hur du, med relativt enkla medel, kan säkerställa att din jord är frisk och välmående.