Möjligheter på Väderstad!

Här på Väderstad är yrkesrollerna många och olika. Men en sak har vi gemensamt – visionen om den jordnära utvecklingens kraft.

Ett innovativt företag!

I varje ny maskin kombinerar vi de senaste tekniska innovationerna med vår erfarenhet av effektiva odlingsmetoder.

SeedEye - hur många frön vill du så per kvadratmeter?

Full fart framåt!

För oss har den alltid stått för full fart framåt. När jordbruket expanderar lägger vi i en ännu högre växel.

Jobb för en jordnära framtid

I mer än 10 000 år har människor brukat jorden. Nya grödor har förädlats och föråldrade odlingsmetoder har ersatts av nya. Men utmaningen är densamma – att ta vara på naturens resurser, att värna om jordens bördighet, att få åkrarna att ge rikare skördar och att trygga försörjningen.

Sedan vårt företag grundades år 1962 har lantbrukarens utmaning också varit vår drivkraft. De idéer som blev verklighet i en liten mekanisk verkstad har nått ut i världen och gjort Väderstad till en ledande global leverantör av högeffektiva maskiner, utvecklade för innovativa odlingsmetoder. Hur jordens odlingsresurser ska användas i framtiden har blivit en allt angelägnare fråga. Det gör vårt arbete särskilt viktigt och ansvarsfullt.

De lantbrukare som investerar i maskiner från Väderstad har alla något gemensamt. Oavsett om de trampar svensk, rysk, engelsk, ungersk eller australisk jord har de investerat för framtiden. De litar på oss och vad vi kan åstadkomma för att göra deras arbete effektivare, lönsammare och roligare. Därför ska varje maskin vi levererar innehålla vår samlade erfarenhet och kunskap, vårt engagemang och vår yrkesskicklighet, vår idérikedom och vår tekniska kompetens. Och viktigast av allt – vår ambition att finnas nära lantbrukaren i det dagliga arbetet. Jordnära!

Annika Franzén

Välkommen till oss! Jag heter Annika Franzén och jobbar som HR-chef här på Väderstad.

Vill du också växa med oss? Titta in på vår jobbsida och ta del av vilka vi är, gör vårt enkla test för att se om du delar vårt synsätt och läs om våra lediga tjänster. Kanske hittar du någon som är intressant för dig? Vi ses...!