Nya Automatic CrossBoard från Väderstad

DLG har utsett Väderstad till silvermedaljör för innovationen automatisk maskininställning, ett exempel på tillämpning av denna teknik är Automatic CrossBoard. Silvermedaljen lämnades över på Agritechnica 2015. Automatic CrossBoard leder till jämnare fält med lägre bränsleförbrukning och lägre dragkraftsbehov. 

Automatic CrossBoard   Automatic CrossBoard
Sensor för arbetsvinkel   Sensor för jordnivå
  • Automatic CrossBoard är en elegant lösning där utjämnarna förses med en liten med, som kontinuerligt mäter jordvallens höjd. På meden sitter ett gyro som känner av medens vinkel. Data från gyron används för att hålla en perfekt vinkel på CrossBoard
  • Automatic CrossBoard kan optimeras så att fältet alltid blir så jämt som möjligt samtidigt som bränsleförbrukningen minimeras oavsett jordförhållanden
  • Den nya tekniken kan användas på flera olika sätt tillsammans med Väderstad E-Control och är under utveckling. Tekniken finns först tillgänglig för Automatic CrossBoard, kontrollerad med E-Control,vilket är Väderstad's eget kontrollsystem
  • Patentsöks
E-Control Automatic CrossBoard    Spirit R 300S with CrossBoard
Enkel justering med E-Control   CrossBoard på Spirit R