Cultivarea fără araturărătură

Cultivarea fără arătură este de obicei numită cultivare redusă şi în timp ce acest lucru nu este întotdeauna complet corect, reflectă intenţiile acestor sisteme de cultură destul de bine: pentru a reduce cultivarea, comparativ cu sistemele arate.

Cultivare redusă şi adâncă

Cultivarea adâncă cu un cultivator este adesea folosită pe soluri uşoare care necesită relaxare:

  • când cantităţi mari de reziduuri de recoltă trebuie să fie amestecate în sol
  • înaintea culturii sensibile la compactare, cum ar fi seminţele oleaginoase, mazărea şi sfeclaă de zahăr
  • atunci când rularea roţilor şi daunele datorate compactarea daunelorării  trebuie să fie reparate

TopDown in field
TopDown 400

Un cultivator precum TopDown poate fi folosit pentru una sau două treceri sau, alternativ, cu un cultivator cu dinţi de furcă rigizi, cum ar fi Cultus, de multe ori în combinaţie cu un cultivator cu disc, cum ar fi Carrier

Cultivarea adâncă oferă un finisaj mai aspru decât cultivarea superficială, astfel incât mai multe treceri pot fi solicitate pe soluri grele.

Când cultivarea adâncă este realizată în acelaşi interval că şi adâncimea de arat convenţională (10-15cm sau mai adânc), costurile şi consumul de combustibil la hectar sunt relativ mari, iar în multe cazuri se apropie de cele ale sistemelor de arat. Cel mai important factor în favoarea cultivării de adâncimi reduse, comparativ cu aratul este capacitatea considerabil mai mare pe orăa. Scăderea riscului de eroziune şi formarea de cruste, ca urmare a resturilor de paie de pe suprafaţă este un alt avantaj.

Cultivările de adâncimi reduse

Carrier in field
Carrier 500 System Disc Aggressive CrossBoard

Pentru cultivările de adâncimi reduse, un cultivator cu disc, cum ar fi Carrier este tipul de maşină cel mai frecvent utilizat în zilele de astăzi. Cultivatoare cu dinţi vibranţite, cum ar fi Swift şi anumite cultivatoare rigide cu dinţi de furcă sunt de asemenea utilizate, mai ales în cazul în care adâncimea de lucru depăşeşte 6 - 8cm. Când cantităţi relativ mari de paie trebuie să fie amestecate îintr-un volum limitat de sol, există o nevoie puternică de pre-tratare a reziduurilor de recoltă, dacă acestea nu sunt eliminate.

Cultivarea la adâncimi reduse oferă economii mai ales pe soluri grele, atât în termeni de costuri cât şi de timp.

Efectele generale ale cultivării reduse

Cultivarea continuă la mică adâncime poate da naștere unui strat dens de sol, care este similar cu cel de laun plug și, prin urmare, cele mai multe sisteme fără arare alternează îintre cultivarea la adâncime mică și mare. Îîn astfel de cazuri, culturile profunde sunt adesea efectuate îinainte, cum ar fi cazul semințelor oleaginoase, de mazăre și sfeclă de zahăr. Solurile ușoare au adesea o structură mai slabăa decât solurile argiloase și necesită cultivare mai profundă pentru a menține randamentul culturilor.

Grapă de paie este desigur, un factor de luat în considerare în cultivarea redusă, iar o rotaţie bună a culturilor este considerată esenţială pentru a avea succes.

Plantele voluntare sunt o altă problemă majoră în cultivarea redusă. Îîn condiţii bune pot fi tratate de cultivarea mecanică, dar în condiţii de umiditate sunt dificil de controlat fără utilizarea substanţelor chimice. Rotaţia culturilor este un factor important în acest caz. Melcii pot fi o problema în cultivarea redusă, mai ales cu câteva treceri şi o structurăa aspră a răazorului. Capcanele pentru melci ar trebui utilizate, în special în culturile sensibile, precum cele de rapiță.

În general, cultivarea redusă funcţionează cel mai bine în condiţii uscate, în timp ce condiţiile de umiditate pot provoca probleme în ceea ce priveşte rezultăatul cultivării şi de asemenea în ceea ce priveşte controlul buruieni lor şi plantelor voluntare.