Rapid

Rapid - doprawia, sieje, konsoliduje.

RD in field

Wyposażenie

Control box with Control-Station
Konsola Control-Station

Numer kat.
422029-UPG s/n:3600-5399

Odpowiedni dla
Rapid 300-400C/S s/n: 3600-5399
RDF s/n 10026-11999 bez zmiany dawki siewu

Przyjazna użytkownikom konsola sterująca Control-Station jest standardowym wyposażeniem wszystkich modeli Rapid. Urządzenie kontroluje wiele przydatnych funkcji agregatu, które w przejrzysty sposób wyświetlane są na ekranie. Konsolę  montuje się bardzo łatwo w kabinie ciągnika.

Folding side plate
Składane płyty boczne

Numer kat.
7401001 s/n: 1500-8649
7201095 s/n: 8650-

Płyty boczne utrzymują glebę wyrzuconą przez narzędzia przednie w szerokości maszyny, aby zapobiec tworzeniu się wałów gleby między przejazdami. Płyty można regulować w pionie i na boki. Aby zmniejszyć szerokość transportową talerzeskładają się.


Half-machine shut-off
Wyłączanie połowy siewnika

Numer kat.
7401027 RD 300C s/n: 3600-
7401028 RD 400C s/n: 3600-
7401025 RD 300S s/n: 3600- Seedbox
7401026 RD 400S s/n: 3600- Seedbox

 

Siew tylko jedną stroną agregatu ustawia się bardzo łatwo przestawiając pokrywę układu dozującego. Należy pamiętać, że dawka wysiewu pozostaje niezmieniona i należy ją skorygować. W modelach Combi można wyłączać połowę wysiewu nawozu.

Maize kit
Nadstawka do kukurydzy

Numer kat. (50 cm)
7400121 RD 300C/S, 3600-6249
7400116 RD 300C/S, s/n: 6250-
7400122 RD 400C/S, 3600-6249
7400117 RD 400C/S, s/n: 6250-  

Numer kat. (75 cm) 
7400120 RD 300C/S, 3600-6249
7400115 RD 300C/S, s/n: 6250-7400121 RD 400C/S, 3600-6249
7400116 RD 400C/S, s/n: 6250-        

Duża wszechstronność agregatów Rapid została wzbogacona o możliwość siewu kukurydzy w rzędach 50 i 75 cm.


 

Extra Pivot packer
Wał międzykołowy Pivot, 4 lub 6 kół

Numer kat.
7100306 Wał Pivot 4-koła
7400313 Rozbudowa 6 kół
 

Dostępny jako opcja wał Pivot składa się z dwóch par skrętnych kół, dzięki czemu spełnia swe zadanie także podczas zawracania, a spełnia on dwa główne zadania:

•Lepsza konsolidacja gleby pomiędzy kołami ciągnika, co zapewnia jednorodną powierzchnię do siewu
•Promień skrętu jest znacznie mniejszy


Rapid seedbox
Grass Box

Numer kat.
7201057 RD 300C/S s/n: 3600-5399
7201195 RD 300C/S s/n: 5400- 
7201058 RD 400C/S s/n: 3600-5399
7201196 RD 400C/S s/n: 5400-

Urządzenie Grass Box pozwala na wysiew traw jednocześnie z plonem głównym. Skrzynia nasienna tego urządzenia ma pojemność 250 litrów (w modelu o szerokości roboczej 4m), a dawka siewu może być ustawiana bezstopniowo. Nasiona traw wysiewane są przed kołami wału konsolidującego i przykryte cienką warstwą gleby wzruszonej przez bronę posiewną.


Phosphorus kit
Zestaw do fosforu

Numer kat.
7401095 RD 300
7401096 RD 400


 

Bout marking fertiliser
Bout marking fertiliser

Numer kat.
7401080 RD 300-400C s/n: 5400-
7401100 RD 300-400C/S s/n: 5400-

Wszystkie modele Rapid 300-400C / S są wyposażone w ścieżki technologiczne. Różne szerokości ścieżek technologicznych można osiągnąć poprzez wyłączanie różnej liczby rozdzielaczy. W maszynach Combi ścieżeki technologiczne zakładane są zarówno dla nasion i nawozu.


  

Rapid disc marker
Znaczniki talerzowe

Numer kat.
7400001 znaczniki boczne
7400003 znaczniki przedwschodowe

Zestaw składa się z dwóch talerzy na obydwa znaczniki.

 

Znaczniki talerzowe pozostawiają wyraźny ślad we wszelakich warunkach. Kąt natarcia talerza jest rególowany. Znaczniki są dostepne do wszystkich modeli Spirit.

Pre-emergence markers
Znaczniki przedwschodowe

Numer kat.
7201197 RD 300-400C/S

Znaczniki przedwschodowe rozkładane są automatycznie po uruchomieniu funkcji znaczników w kabinie ciągnika. Odpowiednio wyprofilowane talerze znaczników pozostawiają wyraźny ślad przydatny w kolejnych zabiegach prowadzonych na polu.

Rapid
Variable rate

Numer kat.
7401097 Kit variable rate fertiler,
s/n: 5400-

7401098 Kit variable rate seed,
s/n: 5400-

7401099 Kit variable rate seed/fertiliser,
s/n: 5400-

Konsola Control-Station może być doposażona w elektryczny silnik przestawiający dawkę siewu (zarówno nasion i nawozu) podczas postoju i podczas pracy. Operator otrzymuje przejrzyste informacje na temat zadanych ustawień i może je korygować, zwiększając lub zmniejszając dawkę siewu o ustalony wcześniej procent.


Machine model plate
Tabliczka znamionowa

Aby zamówienie wymienionych akcesoriów przebiegło szybko i łatwo należy podać numer seryjny maszyny, znajdujący się na tabliczce znamionowej.