Spirit 400C StripDrill
StripDrill
StripDrill

Spirit C StripDrill

Technologia uprawy pasowej dla rzepaku i zbóż

System prowadzenia uprawy pasowej za pomocą agregatu Spirit C StripDrill w połączeniu z wysiewem nawozu na dwóch poziomach, to unikatowa koncepcja łącząca siew nasion i nawozu w niewielkiej rozstawie. Stosuje się tę metodę do siewu roślin zbożowych, rzepaku oraz roślin strączkowych przy prędkości przejazdu dochodzącej do 15 km/h. Ponieważ metoda ta zapewnia roślinom jednakowe warunki rozwoju i dostęp do wody glebowej, uzyskuje się równomierne i wysokie plony.

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

Spirit C StripDrill

 

Maksymalna wszechstronność

Podstawę tego systemu stanowią zęby uprawowe, które spulchniają glebę do głębokości 30 cm, jednocześnie wprowadzając nawóz na dwóch głębokościach. Następnie w glebie zostaje umieszczone nasiono. System uprawy pasowej połączonej w jednej maszynie z siewem nasion można wykorzystywać równie wszechstronnie jak konwencjonalny siew agregatem Spirit; siew bezpośredni, uprawa uproszczona czy po orce. Typowa uprawa pasowa charakteryzuje się wprowadzaniem nasion w uprawionych wcześniej pasach gleby o szerokości wynoszącej od 5 cm do 10 cm. W tych systemach rozstawa mieści się w zakresie od 45 cm do 90 cm. Natomiast w opracowanym przez Väderstad systemie Spirit C StripDrill stosuje się siew w mniejszej rozstawie. W zależności od rodzaju roślin zęby spulchniają glebę pomiędzy dwoma rzędami, w których zostaną umieszczone nasiona (rozstawa wówczas wynosi 16,7 cm), albo uprawiają ją bezpośrednio w rzędzie (przy rozstawie wynoszącej 33,4 cm).

Gdy prowadzi się uprawę pasową, gleba między rzędami roślin zawsze pozostaje nieuprawiona, a po przejeździe maszyny na polu pozostają resztki pożniwne. To rozwiązanie jest zastosowane również przy uprawie w systemie Spirit C StripDrill z rozstawą wynoszącą 33,4 cm, kiedy nasiona zostają wprowadzone do gleby spulchnionej przez zęby dozujące nawóz. Ale gdy prowadzi się siew przy rozstawie wynoszącej 16,7 cm, trzeba uprawić glebę, aby przerwać podsiąkanie kapilarne, a zarazem przygotować łoże siewne z dobrze rozdrobnioną glebą, ponieważ w tym wariancie uprawy pasowej nasiono zostaje umieszczone nieco w bok od spulchnionego pasa gleby, przygotowanego przez ząb uprawowy.

Strip Tillage   StripDrill
Standardowa uprawa Strip Till   Technologia Väderstad StripDrill

 


 

Emergence StripDrill   Emergence StripDrill

 

System Spirit C StripDrill stosowany do uprawy rzepaku i zbóż

W siewie rzepaku zęby spulchniają glebę w rozstawie 33,4 cm. Siew wykonuje się przy zamknięciu co drugiego przewodu nasiennego. Nasiona rzepaku zostają umieszczone bezpośrednio w pasie spulchnionej gleby. Gleba spulchniona w przygotowanym pasie zapewnia optymalne warunki do szybkiego wzrostu korzenia palowego.

W przypadku roślin zbożowych wymogi co do umieszczenia nasion w glebie i rozstawy są odmienne niż przy przygotowaniu uprawy rzepaku. Co więcej, we wczesnej fazie rozwoju rośliny zbożowe potrzebują odpowiednio skonsolidowanej gleby. Aby spełnić te warunki, rośliny zbożowe należy wysiewać przy rozstawie wynoszącej 16,7 cm. Nasiona wówczas umieszcza się pomiędzy pasami uprawionej gleby.

 

Row spacing StripDrill

A) 16,7 cm rozstaw dla zbóż  
B)
33,4 cm rozstaw dla rzepaku

 


 

System korzeniowy determinuje plony

Dobrze rozwinięte korzenie umożliwiają roślinie pobieranie odpowiednich ilości substancji odżywczych, a to przesądza o wysokości plonów. Korzenie ponadto stabilizują strukturę gleby i tworzą w niej kanały, w których będą się rozwijać systemy korzeniowe roślin z następnej uprawy. Połączenie uprawy i siewu pozwala usunąć skutki pozostawienia ugniecionej przez koła ciągnika gleby między zębami a redlicami nasiennymi. Dzięki temu minimalizuje się negatywny wpływ ugniecenia gleby na rozwój systemów korzeniowych. Wszystkim roślinom zapewnia się więc takie same, optymalne warunki do rozwoju, co gwarantuje równy wzrost wszystkich uprawianych roślin.

 

Good root development   Poor root development
Spirit C StripDrill zapewnia wszystkim roślinom równe warunki   Siew bez rozluźnienia gleby w tym samy rzędzie pogarsza warunki rozwoju roślin 

 


 

Water management

 

Mądre zarządzanie wodą

Przewiduje się, że zmiany klimatyczne i inne bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe będą nawiedzać nas coraz częściej. Panuje na przykład przekonanie, że w północnej Europie wiosny będą bardziej suche i wzrośnie ilość opadów deszczu w zimie. Z tego powodu zapoczątkowaliśmy prace nad koncepcją uprawy pasowej połączonej z siewem przy użyciu agregatu Spirit C StripDrill.

Wilgotną jesienią głębokie bruzdy nacięte przez zęby uprawowe agregatu Spirit C StripDrill przyczyniają się do lepszego odprowadzania wody z pola. Jednak suchą wiosną niedobór wody może ograniczać rozwój roślin w najważniejszej fazie tego procesu. Wtedy dzięki głębokim bruzdom wyciętym w glebie rośliny łatwiej mogą szybko w nią wrastać i podążać za wilgocią.

 


 

Spirit C StripDrill   ST StripDrill diffusion, capillarity

 

Nawóz wprowadzony na dwóch głębokościach zapewnia wysokie plony

Szerokość zębów uprawowych wynosi tylko 25 mm, dzięki czemu unika się mieszania gleby i powstawania brył, a do tego zmniejsza się zapotrzebowanie na moc. Płaska i wąska nakładka robocza znajdująca się na przedniej części zęba sprawia, że brzegi naciętej bruzdy nie zostają ściśnięte, lecz rozchylone, co umożliwia odpowiedni dostęp tlenu, a tym samym dobry rozwój systemu korzeniowego. Wąska część przednia zęba w połączeniu z prostym profilem tworzy pas gleby o doskonałej strukturze, idealnej do rozwoju roślin. Nakładka robocza jest wykonana z hartowanej stali, co gwarantuje zachowanie odpowiedniego profilu przez cały okres żywotności zęba.

Do nawozu umieszczonego płycej, na głębokości w zakresie od 5 cm do 10 cm, korzenie rośliny docierają szybko. Badania dowiodły, że skutkuje to wyższymi plonami. Oprócz większych plonów uzyskuje się ogólne zwiększenie łącznej ilości związków azotu i fosforu pobieranej przez rośliny. Substancje odżywcze umieszczone niżej, na głębokości w zakresie od 15 cm do 30 cm, pobudzają rozwój korzeni i przez cały okres wzrostu zapewniają roślinom potrzebne im związki. Dzieje się tak również w okresach suchych, gdyż w głębiej położonych warstwach gleby utrzymuje się wilgoć. 

 

StripDrill tine size

StripDrill - nie miesza gleby, doskonała struktura                            Szerszy ząb, inny kształt - tworzy więcej brył

 


 

StripDrill fertilizer coulter   StripDrill adjustable fertilizer depth    S StripDrill fertilizer coulter stone relaease 

 

Podwójne zabezpieczenie zębów uprawowych

Zęby zastosowane w agregacie Spirit C StripDrill mają podwójną ochronę. Siłownik hydrauliczny uruchamiający się przy dużej sile nacisku na ząb zapewnia, że ząb precyzyjnie utrzymuje głębokość roboczą, a przy tym szybko zostaje odchylony, gdy uderzy o kamień. Należy dodać, że zęby są mocowane do ramy z gumowymi elementami w układzie zawieszenia TriForce. Ta konstrukcja przyczynia się do wydłużenia żywotności ramy oraz powłoki galwanicznej.

 


 

OffSet wheels in hydraulic cradle   OffSet wheels in hydraulic cradle

 

Odpowiednia konsolidacja

W nowej konstrukcji, z przesuniętymi względem siebie kołami nośnymi zastosowanymi w środkowej części maszyny, użyto radialnych opon z bieżnikiem ciągnikowym o wymiarach 400/55/15,5. Uzyskaliśmy dzięki temu rewelacyjny efekt rekonsolidacji gleby, wyrównanie pola oraz płynną jazdę maszyny zachowującej się stabilnie nawet  w czasie przejazdu prowadzonego z dużą prędkością. Każde koło ma własny układ mocowania, co ułatwia naprawę, na przykład po przebiciu opony.

Przez przesunięcie kół względem siebie (tzw. system OffSet) zmniejsza się zapotrzebowanie na moc, a ponadto uzyskano przepływ sporych ilości gleby i resztek pożniwnych przez maszynę oraz zmniejszono ryzyko spychania gleby.

Zastosowanie nowego bieżnika sprawiło także, że opony jeszcze lepiej się oczyszczają. W trudnych warunkach glebowych dodatkowo poprawia to trakcję i zapewnia lepsze ogólne wyniki. Należy też dodać, że w nowych kołach nośnych ciśnienie może być nieco niższe od wymaganego we wcześniej stosowanych oponach, a to powoduje, że opony jeszcze lepiej czyszczą się samoczynnie.

 

Hydraulicznie ustawiany wózek kół nośnych zapewnia optymalne rezultaty

Ustawiany hydraulicznie wózek pozwala dostosować nacisk wywierany na środkowe koła. Możliwość zmiany tych ustawień w agregatach Spirit pozwala łatwiej dobrać konieczny stopień konsolidacji gleby między kołami ciągnika w różnych warunkach. Układ hydrauliczny zostaje samoczynnie zwolniony, gdy maszyna znajdzie się w położeniu transportowym, co zapewnia większe bezpieczeństwo w czasie transportu między polami.

 

 

ST Hydraulic frame for middle OffSet wheels

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 

Układ dozujący najwyższej jakości

Układ dozujący Fenix jest całkowicie odporny na korozję, a jego pieczołowicie opracowana konstrukcja umożliwia dozowanie zarówno nasion, jak i nawozu. Mocny silnik daje możliwość dozowania dużych ilości nasion przy dużej prędkości przejazdu. Uniwersalny gumowy wałek dozujący zastosowany w układzie Fenix ma wielką zaletę – nie uszkadza dozowanych nasion, wobec czego można obniżyć ich liczbę, gdyż nie ma prawie żadnych strat wynikających ze zgniecenia nasion. Ponadto silnik jest chroniony przed całkowitym zblokowaniem, a przez to nie grożą przestoje. Klapka odcinająca dopływ nasion i nawozu do układu dozującego ułatwia pracę, gdy zbiornik jest pełen. 

 

 

 


 

Funkcja wyłączania połowy siewnika oszczędza nasiona

 

We wszystkich modelach o szerokości roboczej przekraczającej 4 m funkcja wyłączania połowy siewnika z kabiny ciągnika należy do standardowego wyposażenia. Pozwala ona zaoszczędzić nasiona i nawóz na polach o nieregularnym kształcie, a jednocześnie redukuje się do minimum przesiewanie tych samych miejsc. Elektroniczny system monitorujący pozwala śledzić każde nasiono. Operator natychmiast otrzymuje sygnał alarmowy, gdy zmniejsza się przepływ nasion. Wyeliminowane więc zostało ryzyko siewu przy zapchanych przewodach nasiennych.

 

 

 

 


 

Redlice świetnie reagujące na nierówności pola

Nacisk wywierany przez redlice można zmieniać za pomocą układu hydraulicznego, dzięki czemu głębokość, na której zostają umieszczone nasiona, łatwo można optymalnie dobrać do najrozmaitszych warunków. Na glebach lekkich wybiera się mniejszy nacisk, pełen natomiast przy pracy na glebach cięższych. Dzięki zastosowaniu gumowych elementów w układzie mocowania trójkątnej belki TriForce nacisk wywierany przez redlice pozostaje stały nawet przy mocnych uderzeniach i dużej prędkości przejazdu. Zwiększa to precyzję siewu na nierównych polach i na glebach mozaikowatych. Duża średnica talerzy wysiewających gwarantuje płynność jazdy. Ta zaleta w połączeniu z twardością stali, z której produkuje się te talerze, skutkuje długą żywotnością. Talerze są mocowane tylko jedną śrubą, oszczędza się więc czas przy wymianie.

Szerokie i gładkie opony kół zamykających bruzdę nie zmieniają płaszczyzny styku z łożem siewnym niezależnie od ciśnienia. Dzięki temu nawet na bardzo lekkich glebach redlice wysiewające utrzymują się na żądanej głębokości, a bruzda nasienna zostaje dokładnie zamknięta. Te koła są w nieustannym ruchu, w wyniku czego ich opony nie oblepiają się glebą. Nie ma ryzyka przebicia opony, gdyż nie w nich powietrza pod ciśnieniem. Zastosowanie szprych sprawia, że gleba nie przywiera na stałe między felgą a skrobakiem.

  

 

   

 


 

 

Centralnie montowana brona posiewna

Nowy model agregatu Spirit wyposażono w bronę tylną umieszczoną w środkowej części maszyny. Brona wzrusza glebę, oddziałując na nią własnym ciężarem. Dzięki tej konstrukcji lepiej reaguje na nierówności pola i ułatwia ustawienie odpowiedniego kąta roboczego. Brona została wyposażona w mechanizm sprężynujący, co jest wielką zaletą podczas siewu przy niewielkiej głębokości roboczej, gdyż wywierany przez nią nacisk można dostosować do warunków narzucanych przez uprawianą roślinę.

 


 

Spirit C StripDrill dostępny w dwóch modelach

400C StripDrill
Agregat jest wyposażony w układ hydrauliczny kontrolujący nacisk wywierany przez redlice. Można wybrać siłę nacisku na każdą redlicę w zakresie od 40 do 80 kg. Duży zbiornik o pojemności 3900 litrów można dostosować, przeznaczając na materiał siewny 45 proc. albo 65 proc. pojemności. Szerokość transportowa wynosi tylko 3 m.

600C StripDrill
Spirit 600C wyposażono w układ hydrauliczny reagujący na obciążenie, a dzięki temu czynnie wpływający na nacisk wywierany przez redlice. Zapewnia to utrzymanie stałego nacisku redlic na glebę nawet podczas pracy na nierównych polach. Ten układ hydrauliczny ponadto zmniejsza zapotrzebowanie na moc oraz obniża temperaturę oleju, co prowadzi do redukcji zużycia paliwa. Pojemność zbiornika wynosi 5000 litrów. Można wybrać stosunek ilości materiału siewnego do nawozu – albo 50/50, albo 60/40. Nawóz jest dozowany za pomocą żmijki niewymagającej konserwacji. Funkcję wyłączania połowy sekcji agregatu włącza się z kabiny ciągnika. Wentylator umieszczono wysoko na przedniej ścianie zbiornika, dzięki czemu dostaje się do niego mniej pyłu, a przepływem powietrza można sterować za pomocą funkcji AirBalance. Szerokość transportowa wynosi tylko 3 m.

 

Spirit 400C StripDrill    Spirit 600C StripDrill ploughless 

Galeria:

Siew bezpośredni

 

Siew w uproszczeniu

Icon image gallery   Icon image gallery

System bezorkowy

   
Icon image gallery    

 

Spirit C StripDrill filmy:

Product film Spirit C StripDrill

Spirit 600C with StripDrill

Metering system

Spirit z narzędziami przednimi StripDrill to wszechstronna maszyna.

Siew bezpośredni

W optymalnych warunkach, dobrze zaplanowanym płodozmianie i niewielkiej ilości chwastów Spirit C StripDrill można z powodzeniem stosować w siewie bezpośrednim. Technologia ta wpływa na stworzenie przez wąskie zęby uprawowe odpowiedniej struktury gleby dokładnie tam, gdzie zostaną umieszczone nasiona. Należy zadbać o to, aby na polu pozostało jak najmniej słomy, gdyż pozwala to uniknąć problemów ze ślimakami i gryzoniami

 Working depth direct drilling StripDrill

 

Siew po uprawie uproszczonej

W większości sytuacji uprawa uproszczona to najlepsze rozwiązanie. Zaraz po zbiorach prowadzi się uprawę ścierniska. Najlepiej do tego celu wykorzystać agregat uprawowy Carrier wyposażony albo w narzędzia Crosscutter, albo we włókę do słomy. Po uprawie ścierniska uzyskuje się doskonałą strukturę gleby w wierzchniej warstwie, gdzie szybko wschodzą chwasty i samosiewy, a jednocześnie rozpoczyna się proces rozpadu resztek pożniwnych. Drugi przejazd, kiedy uprawia się glebę do większej głębokości, można przeprowadzić agregatami Carrier albo Swift. Wymagana wtedy głębokość robocza zależy od pewnych czynników, np. od ilości słomy, typu gleby oraz czasu, który upłynął między zbiorami a siewem.

Working depth minimal tillage StripDrill

 

Siew po orce

Spirit C StripDrill zapewnia znakomite wyniki w tradycyjnym systemie uprawy i siewu obejmującym między innymi orkę. Na glebach lżejszych można ten agregat wykorzystać bezpośrednio po orce, a w innych warunkach należy najpierw przygotować łoże siewne. Spirit C StripDrill rozdrabnia słomę leżącą na polu, a po przejeździe agregatu pozostaje równomiernie skonsolidowana gleba bez słomy, w której mogą się rozwijać korzenie roślin. Przy tej uprawie napowietrzone zostają głębsze warstwy gleby, dzięki czemu zwiększa się ich mineralizacja, a to korzystnie wpływa na uprawiane rośliny.

Working depth ploughed StripDrill

Płytkie nawożenie na początkową fazę wzrostu

Rozwijające się korzenie roślin mąją łatwy dostęp do nawozu umieszczonego na głębokości 5-10 cm podczas siewu kombinowanego. Liczne testy polowe wykazały, że gwarantuje to większe plony. Przy płytkim nawożeniu nie tylko uzyskuje się większe plony, ale także zwiększa łączną ilość związków azotu pobieraną przez rośliny. Wyniki testów przeprowadzonych we Francji (Arvalis, Soufflet, EMC2) dowodzą, że niewielka ilość nawozu precyzyjnie umieszczonego w glebie zapewnia taki sam wzrost plonów co większa ilość nawozu rozrzucanego po polu. Rzepak oleisty należy do roślin, które najlepiej reagują na siew kombinowany, ponieważ bardzo wiele azotu pochłania proces rozpadu słomy pozostałej po wcześniejszej uprawie. Gdy nawóz zostaje umieszczony w bruździe bez słomy, zapewnia się roślinom stały dostęp do związków azotu.

 

Umieszczenie nawozu na dużej głębokości zwiększa pewność dobrych plonów

Nawóz umieszczony na głębokości 15-30 cm pobudza rozwój systemu korzeniowego, przez co roślina uzyskuje składniki odżywcze przez cały okres wegetacyjny. Dzieje się tak nawet w okresach suchych, gdyż w głębszych warstwach gleby utrzymuje się wilgoć. Gdy nie prowadzi się orki, czyli stosuje uprawę płytką, składniki odżywcze często znajdują się głównie w wierzchniej warstwie gleby. Może to spowodować, że rośliny się nie rozwijają, gdy jest sucho, ponieważ składniki odżywcze z wierzchniej warstwy gleby nie są dostępne dla roślin. Gdy nawóz zostaje umieszczony na dużej głębokości, zwiększa się skuteczność wykorzystania tych substancji, dzięki czemu uzyskuje się większą pewność dobrych plonów i osiąga zyski.

 

Nutrient placement StripDrill

Mądre wykorzystanie wody

Przewiduje się, że wskutek zmian klimatycznych zmieni się częstotliwość występowania skrajnych warunków pogodowych. Wilgotną jesienią głębokie bruzdy wycięte przez agregat Spirit C StripDrill pomagają odprowadzić z pola nadmiar wody. Suchą wiosną jednak niedobór wody może być czynnikiem ograniczającym rozwój roślin w najważniejszej fazie wzrostu. Dążenie do uporania się z tymi problemami było bodźcem do opracowania systemu siewu w połączeniu z uprawą pasową.

Uprawa ścierniska przerywa proces podsiąkania kapilarnego

W systemie siewu połączonego z uprawą pasową, w którym wykorzystuje się agregat Spirit C StripDrill, zaczyna się od uprawy ścierniska. Uzyskuje się wtedy doskonałą strukturę gleby, w której mogą się rozwijać chwasty i samosiewy, a jednocześnie dokonuje się proces mineralizacji resztek pożniwnych. Jednocześnie przerywa się podsiąkanie kapilarne i uniemożliwia parowanie wody / utratę wilgoci z głębiej położonych warstw gleby.

 

Cała woda dla roślin

Zastosowane w agregacie Spirit C StripDrill zęby uprawowe o szerokości 25 mm spulchniają glebę w wąskich pasach. Gleba znajdująca się pomiędzy zębami pozostaje nietknięta. Zęby wydobywają blisko powierzchni pola wilgotną glebę z głębszych warstw. W tej glebie zostają umieszczone nasiona, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju rzepaku. Gdy bruzda wysycha, spływa do niej niezwiązana woda znajdująca się w pobliżu, dzięki czemu korzenie roślin uzyskują dodatkową wilgoć. Przyczynia się to do rozwoju systemu korzeniowego w bruździe i przy niej. W systemie siewu połączonego z uprawą pasową mądrzej wykorzystuje się zasoby naturalne, a rozwój roślin jest w mniejszym stopniu zależny od wody, toteż uzyskuje się szybszy i bardziej równomierny wzrost uprawianych roślin

Uprawa pasowa połączona z siewem poprawia odprowadzanie nadmiaru wody z pola

Woda pozostająca na polu zostaje z niego odprowadzona głębokimi bruzdami, co zapewnia ochronę gleby przed zaskorupieniem i erozją. Pola obsiane za pomocą agregatu Spirit C StripDrill mają bardziej suchą powierzchnię po opadzie deszczu, wobec czego szybciej można wjechać sprzętem na pole. Jednocześnie zmniejsza się parowanie, przez co gleba szybciej się ogrzewa, a tym samym pobudzony zostaje rozwój roślin.

 

Drainage effect StripDrill

Wyposażenie standardowe

Small tine with changeable point Wąskie zęby uprawowe
Effective double suspension Podwójne zabezpieczenie zębów
Adjustable fertiliser coulter Regulowana redlica nawozowa
Depth setting from the cab Ustawianie głębokości z kabiny ciągnika
Fast changeover from rapeseed to cereals settings Szybka zmiana ustawień

Opcje wyposażenia

Keep a clean seedbed Czysta bruzda nasienna

Spirit

400C StripDrill

600C StripDrill

Układ dozujący Elektryczny Elektryczny
Szerokość robocza (m) 4,0 6,0
Szerokość transportowa (m) 3,0 3,0
Wysokość transportowa (m) 2,65 3,56
Długość transportowa (m) 8,2 8,4
Waga maszyny podstawowej (kg) 4900 6700
Pojemność zbiornika nasiennego (l) 3900 5000
Liczba redlic nasiennych 12/24 18/36
Międzyrzędzia (mm) 167 167
Ilość redlic nawozowych 12 18
Międzyrzędzia nawozowe (mm) 330 330
Nacisk na redlice nasienne maks. (kg) 80 80
Średnica talerzy wysiewających (mm) 380 380
Hamulce H/P H/P
Rekomendowana prędkość robocza (km/h) 8-12 8-12
Rozmiar kół transportowych 400/55x15,5 400/55x15,5
Wymagania hydrauliczne 4 DD + WS Load sensing
Zapotrzebowanie mocy od (KM) 200 300
Wydatek oleju dla dmuchawy (l/min) 40 50

 

H = Hydrauliczne
P = Pneumatyczne
DD = Dwustronnego działania
WS = Gniazdo Wolnego Spływu

 

Väderstad dokonał wszelkich starań, aby dokładnie przedstawiać gamę naszych produktów. Jednakże, ze względu na ciągłe innowacje i nowo wprowadzane technologie, niektóre dane mogą odbiegać od przedstawionych na tej stronie. Dokładne specyfikacje dla każdego modelu maszyny zostaną potwierdzone w momencie składania zamówienia.